Akademik Unvanlar

 • 2017 / ...

  DOÇENT

 • 2012 / 2017

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2000 / 2012

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  İlköğretim matematik öğretmenlerinin geribildirim verme biçimlerinin incelenmesi

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2005

  ÖSS sınavı matematik soruları ile liselerde sorulan yazılı sınav sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 • Lisans 1999

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

EBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

EBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri, ihlal tespiti durumunda izlenecek yolların neler olduğu hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

EGS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

EGS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin "bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştıma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayı etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat; etik ihlallerinin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştıma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik yöntemler" konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin İçeriği

Öğrencilerin "bilim, bilimin doğası, gelişimi ve bilimsel araştırma; etik kavramı ve etik teorileri; araştıma ve yayın etiği; araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri; yazarlık ve telifle ilgili sorunlar; taraflı yayın, editörlük, hakemlik ve etik; yayı etiği ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar; araştırma ve yayın etiğiyle ilgili yasal mevzuat; etik ihlallerinin tespitinde izlenecek yollar; sık görülen araştıma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önlemeye yönelik yöntemler" konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

EGZ0006 TÜRK DİLİ 2

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilere akademik dil ve yazının temel özelliklerini, akademik yazılarda nesnel ve öznel anlatımı,özet yazmayı,atıf yapmayı, başlıklar yazmayı öğretebilme

Dersin İçeriği

Öğrencilere akademik dil ve yazının temel özelliklerini, akademik yazılarda nesnel ve öznel anlatımı,özet yazmayı,atıf yapmayı, başlıklar yazmayı öğretebilme

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

EGZ0008 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EMZ0008 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencilerin araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilimsel araştırmaları tüm bölümleriyle tanıyarak bilimsel araştırmaları planlayıp yürütebilmesi ve özelliklerine uygun bilimsel araştırmaları inceleyebilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, bilimsel araştırmaları tüm bölümleriyle tanıyarak bilimsel araştırmaları planlayıp yürütebilmesi ve özelliklerine uygun bilimsel araştırmaları inceleyebilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

FOR1006 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

FOR1010 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:5

FOR1011 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

FOR1017 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

IMO1001 GENEL MATEMATİK

Zorunlu Ders Amaç:Farklı sayı kümelerini (doğal, tam, gerçel) kavratmak, fonksiyon kavramı ve temel fonksiyon çeşitlerini tanıtmak, tümevarım toplam ve çarpım sembolleri ile dizi ve seri kavramlarını kavratmak

Dersin İçeriği

Farklı sayı kümelerini (doğal, tam, gerçel) kavratmak, fonksiyon kavramı ve temel fonksiyon çeşitlerini tanıtmak, tümevarım toplam ve çarpım sembolleri ile dizi ve seri kavramlarını kavratmak

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:12

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO2001 ANALİZ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:8

IMO2002 ANALİZ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:4
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:8

IMO2008 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:Öğretim teknolojilerindeki gelişimleri kavrayabilme, Öğretim teknolojileri ile iletişim süreci ilişkisini kavrayabilme, Öğretim teknolojileri ile program ilişkilerini kavrayabilme, Araç gereçlerin öğretimdeki yerini kavrayabilme, Tasarım, öğe ve ilişkisini bilebilme, Öğretmenin sık kullanacağı materyalleri hazırlayabilme, Bilgisayar destekli öğretim ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilme

Dersin İçeriği

Öğretim teknolojilerindeki gelişimleri kavrayabilme, Öğretim teknolojileri ile iletişim süreci ilişkisini kavrayabilme, Öğretim teknolojileri ile program ilişkilerini kavrayabilme, Araç gereçlerin öğretimdeki yerini kavrayabilme, Tasarım, öğe ve ilişkisini bilebilme, Öğretmenin sık kullanacağı materyalleri hazırlayabilme, Bilgisayar destekli öğretim ortamlarını ve özelliklerini tanıyabilme

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO3012 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

IMO3013 MATEMATİK EĞİTİMİNDE YARATICI DRAMA

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4006 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

IMO4007 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:6

IMO4014 ORİGAMİ İLE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Origami yolu ile cebirsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, problem çözme, akıl yürütme, iletişim ve ilişkilendirme becerilerinin üzerinde durulmaktadır. Bu sebeple bu dersin amacı, öğretmen adaylarının, öğrencilere bu becerilerin kazandırılması için gerekli sınıf ortamlarının ve etkinliklerin planlanması konusunda bilgilendirmek, geometrik tasarım güçlerini el becerileriyle birleştirme fırsatı sağlamak, analitik düşünme becerilerini, yaratıcı düşünme ve öğrenmelerini geliştirmektir.

Dersin İçeriği

Origami yolu ile cebirsel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen, problem çözme, akıl yürütme, iletişim ve ilişkilendirme becerilerinin üzerinde durulmaktadır. Bu sebeple bu dersin amacı, öğretmen adaylarının, öğrencilere bu becerilerin kazandırılması için gerekli sınıf ortamlarının ve etkinliklerin planlanması konusunda bilgilendirmek, geometrik tasarım güçlerini el becerileriyle birleştirme fırsatı sağlamak, analitik düşünme becerilerini, yaratıcı düşünme ve öğrenmelerini geliştirmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4017 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Geometrik kavramların ve becerilerin öğretimine ilişkin öğrenme ortamları oluşturmak

Dersin İçeriği

Geometrik kavramların ve becerilerin öğretimine ilişkin öğrenme ortamları oluşturmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMO4021 KAVRAM YANILGILARINI BELİRLEME TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:İlköğretim seviyesinde öğrencilerin yaptıkları yaygın hatalarından ve kavram yanılgılarından öğretmen adayları haberdar olarak öğretim ortamlarını verimli bir şekilde düzenleyebileceklerdir.

Dersin İçeriği

İlköğretim seviyesinde öğrencilerin yaptıkları yaygın hatalarından ve kavram yanılgılarından öğretmen adayları haberdar olarak öğretim ortamlarını verimli bir şekilde düzenleyebileceklerdir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0008 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMS0012 OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Çeşitli oyunları kullanarak matematik öğretimi gerçekleştirmek

Dersin İçeriği

Çeşitli oyunları kullanarak matematik öğretimi gerçekleştirmek

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ

IMZ1003 ANALİZ 1

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

IMZ1004 ANALİZ 2

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IMZ3002 CEBİR ÖĞRETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MTE6101 MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR

Seçmeli Ders Amaç:Temel matematiksel kavramlarla ilgili yaygın kavram yanılgılarını belirlemek ve bu kavramları en uygun şekilde açıklamak

Dersin İçeriği

Temel matematiksel kavramlarla ilgili yaygın kavram yanılgılarını belirlemek ve bu kavramları en uygun şekilde açıklamak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6102 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SÖYLEMLER GERİBİLDİRİM

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin, geribildirim kavramı, stratejileri, türleri ve geribildirimin öğrenme sürecindeki işlevi konusunda kuramsal bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ayrıca matematik öğretiminde kullanılan öğretmen ve öğrenci söylemlerindeki geribildirimleri sınıflandırma konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Dersin İçeriği

Öğrencilerin, geribildirim kavramı, stratejileri, türleri ve geribildirimin öğrenme sürecindeki işlevi konusunda kuramsal bilgi sahibi olmalarını sağlamak, ayrıca matematik öğretiminde kullanılan öğretmen ve öğrenci söylemlerindeki geribildirimleri sınıflandırma konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6103 MATEMATİK EĞİTİMİNDE İSPAT

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin matematik eğitiminde ispatın doğası, tarihsel gelişimi, çeşitleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersle öğrencilerin ispat fikrinin okul öncesinden üniversite bitimine kadar geçen süredeki etkin kullanımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ispatı hem uygulayabilmeleri, hem gelecekteki öğretmenlik hayatlarında derslerinde kullanabilmeleri, hem de ispatın doğası hakkında edindikleri yeni tecrübelerle eğitim öğretim etkinliklerinin her aşamasına ispat fikrini eklemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Öğrencilerin matematik eğitiminde ispatın doğası, tarihsel gelişimi, çeşitleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersle öğrencilerin ispat fikrinin okul öncesinden üniversite bitimine kadar geçen süredeki etkin kullanımı hakkında bilgi ve beceri sahibi olması hedeflenmektedir. Öğrencilerin ispatı hem uygulayabilmeleri, hem gelecekteki öğretmenlik hayatlarında derslerinde kullanabilmeleri, hem de ispatın doğası hakkında edindikleri yeni tecrübelerle eğitim öğretim etkinliklerinin her aşamasına ispat fikrini eklemelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

MTE6104 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE OYUN VE DRAMA

Seçmeli Ders Amaç:Öğrencilerin oyun ve yaratıcı drama kavramlarını öğrenmeleri, matematik öğretiminde oyun ve dramanın kullanımına yönelik alan yazında araştırmalar yapmaları ve oyun ve dramanın kullanımına yönelik özgün etkinlikler geliştirip uygulamalarını sağlamak

Dersin İçeriği

Öğrencilerin oyun ve yaratıcı drama kavramlarını öğrenmeleri, matematik öğretiminde oyun ve dramanın kullanımına yönelik alan yazında araştırmalar yapmaları ve oyun ve dramanın kullanımına yönelik özgün etkinlikler geliştirip uygulamalarını sağlamak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK EĞİTİM

OOZ2003 ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOP3007 MATEMATİK ÖĞRETİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SOP3008 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Preservice Classroom Teachers’ Opinions on Use of Educational Games in Instructions of Primary School Courses

AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Educational Policy Analysis and Strategic Research), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:14 | Sayı:1 | DOI:10.29329/epasr.2019.186.7 | ISSN:1949-4270

EXAMINING PRESERVICE MATHEMATICSTEACHERS’ PERCEPTIONS AND CONCEPT IMAGES OFSEQUENCE AND SUBSEQUENCE CONCEPTS

KÖĞCE DAVUT (Dergi:European Journal of Education Studies), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:12 | DOI:10.5281/zenodo.1328243 | ISSN:2501-1111

The Views of Classroom Teachers on Project Tasks

KÖĞCE DAVUT,ASLANDAĞ SOYLU BUKET (Dergi:Asian Journal of Education and Training), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:4 | Sayı:3 | DOI:10.20448/journal.522.2018.43.233.245 | ISSN:2519-5387

Matematik Kazanımlarının Öğretiminde Okul ÖncesiÖğretmenlerinin Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarınınİncelenmesi

KÖĞCE DAVUT,AYKAÇ MURTAZA (Dergi:Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:18 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2147-1037

A study of pre-service classroom teachers’s beliefs about teachers’s and students’s roles

KÖĞCE DAVUT (Dergi:International Journal of Mathematical Education in Science and Technology), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List | Cilt: | Sayı: | DOI:10.1080/0020739X.2016.1276228 | ISSN:0020-739X

Perspectives of prospective elementary school teachers on feedback in the Mathematics Instruction I and II courses

KÖĞCE DAVUT (Dergi:Educational Research and Reviews), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:10 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:

Conceptions and Concept Images of Prospective MathematicsTeachers in a Teacher Training Program Regarding BasicMathematical Concepts

KÖĞCE DAVUT (Dergi:International Journal of Social Sciences and Education), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:H.W. Wilson Education Full Text | Cilt:5 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramı, Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması ile İlgili İnançları

KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN (Dergi:Gaziantep University Journal of Social Sciences), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:13 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Öğretim Elemanlarının 21 Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU (Dergi:Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ASOS | Cilt:22 | Sayı: | DOI: | ISSN:

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Yaratıcı Drama Yöntemini Kullanma Durumlarının İncelenmesi

AYKAÇ MURTAZA,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Tarih Okulu Dergisi (TOD)), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS; Araştırmax Bilimsel yayın indeksi; Türk Eğitim İndeksi | Cilt:7 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:

Ortaokul Türkçe ve Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilere Verdikleri Sözel Geribildirimlerin İncelenmesi

ÇETİNKAYA GÖKHAN,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:18 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle ilgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri

Davut KÖĞCE (Dergi:Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:8 | Sayı:12 | DOI:http//dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5740 | ISSN:

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine İlişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Hacettepe University Journal of Education)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

ÜREY MUSTAFA,ÇEPNİ SALİH,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN (Dergi:Türk Fen Eğitimi Dergisi (TÜFED)), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:10 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Elementary Mathematics Teachers Feedback Behaviors Student Teachers Viewpoint

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET (Dergi:The International Journal of Research in Teacher Education), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Journals Indexed in Eric | Cilt:3 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1308-951X

The Role Of The Student In Learning Mathematics: The Teacher Views

Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE (Dergi:The International Journal of Research in Teacher Education), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Google Scholar | Cilt:3 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

The Mathematics Teacher’s Beliefs about Mathematics Knowledge and Its Teaching: A Case Study

Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE (Dergi:The International Journal of Research in Teacher Education), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS Araştırmax; Google Scholar; NEW JOUR | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

A comparision of freshman and senior mathematics student teachers views of proof concept

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Expectations of primary mathematics student teachers from their instructors and classmates

Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

The effect of instructional materials on decimal fractions to the conceptual change

Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

The effect of instructional materials developed in relation to decimal fractions on success

Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:

Mathematics Teacher Educators’ Beliefs About Teacher Role

Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemelettin YILDIZ, Davut KÖĞCE (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Development of Materials in Instruction of Decimals According to Constructivist Approach

Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Effect of Conceptual Change Approach on 9th Grade Students’ Achievement

Timur KOPARAN, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Bülent GÜVEN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Freshman and Senior Pre service Mathematics Teachers Attitudes Toward Teaching Profession

KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN (Dergi:The International Journal of Research in Teacher Education), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS Araştırmax; CiteFactor Academic Scientific Journal; Open Academic Journals Index; Google Scholar | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

The views of high school students about proof and their levels of Proof (The case of Trabzon)

Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:0 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

The Application of Group Investigation Technique: The Views of the Teacher and Students

Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE (Dergi:Turkish Journal of Computer and Mathematics Education), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Matematik Öğretmenlerinin Yazılı Sınav Soruları İle ÖSS Sınavlarında Sorulan Matematik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN (Dergi:Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:26 | Sayı:0 | DOI: | ISSN:

The Effect of Pre-Service Mathematic Teachers’ Socio-Economic Status on Their Ideas and Behaviors about Environment

Davut KÖĞCE, Suat ÜNAL, Bülent ŞAHİN (Dergi:Journal of Turkish Science Education(TUSED)), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM , EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Teacher views about the 8th grade mathematics textbook prepared according to the new primary education mathematics curriculum

RIDAVAN ALTUNDAĞ,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:1 | Sayı:0 | DOI: | ISSN:

Mathematics teacher educators’ beliefs about assessment

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:1 | Sayı:0 | DOI: | ISSN:

Comparing the old and new 6th 8th grade mathematics curricula interms of Van Hiele understanding levels for geometry

YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:1 | Sayı:0 | DOI: | ISSN:

Examining elementary school students attitudes towards mathematics in terms of some variables

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET (Dergi:Procedia Social and Behavioral Sciences), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Conference Proceedings Citation Index | Cilt:1 | Sayı:0 | DOI: | ISSN:

Farklı Türdeki Liselerin Matematik Sınavlarında Sorulan Soruların Bloom Taksonomisine Göre Karşılaştırılması

KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN (Dergi:Kastamonu Eğitim Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:17 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:

Çeviri A Revision of Bloom s Taxonomy An Overview

KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN (Dergi:İlköğretim Online), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:8 | Sayı:3 | DOI: | ISSN:

Book Review: Mathematics Education from Theory into Practice.

Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ (Dergi:Eurasia Journal of Mathematics, Science& Technology Education), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Öğretmen Adaylarının “Denklem ve Fonksiyon” Kavramlarına İlişkin Algıları

Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE (Dergi:Yüzüncü yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

A Reflective Report from Senior Mathematics Student Teachers Views of ‘Feedback’ Concept

Davut KÖĞCE, Muammer ÇALIK, Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ (Dergi:World Applied Sciences Journal), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:indexed by Scopus, ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-journals Database, IndexCopernicus and many others | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Kitap İnceleme: Knowing And Reasoning In College, Gender-Related Patterns In Students Intellectual Development, Marcia B. Baxter Magolda (1992). Jossey Bass Publishers, San Francisco.

AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT (Dergi:İlköğretim Online), 2008
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Bazı Temel Matematik Kavramları İle İlgili Formasyon Matematik Programı Öğretmen Adaylarının Bilgileri

KÖĞCE DAVUT, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Formasyon Programı kapsamında Öğrenim Gören Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenin ve Öğrencinin Rolü

KÖĞCE DAVUT, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematiğe Yönelik İnanç Ölçeğinin Geliştirilmesi

AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER,KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretmen Adaylarının TPCK Modeline Uygun Bir Hizmet Öncesi Eğitim Programının Bileşenlerine ilişkin Görüşleri

MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretim Elemanlarının 21. Yüzyıl Öğrenen Standartları ve Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşleri

KÖĞCE DAVUT,ÖZPINAR İLKNUR,MANDACI ŞAHİN SEHER,AYDOĞAN YENMEZ ARZU, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi

ÖZPINAR İLKNUR,KÖĞCE DAVUT,AYDOĞAN YENMEZ ARZU,MANDACI ŞAHİN SEHER, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Sözlü Bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının İspatın Öğrenmeye Katkısı İle İlgili Görüşleri ve İspat Düzeyleri

KÖĞCE DAVUT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Serbest Etkinlik Çalışmaları Dersi Kapsamında Geliştirilen Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Öğrencilerin Bazı Matematik Kazanımları Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

ÜREY MUSTAFA,ÇEPNİ SALİH,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Kavramına İlişkin İnanışları

KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirimin Veriliş Tarzı ve Zamanlaması İle İlgili İnanışları

KÖĞCE DAVUT,BAKİ ADNAN, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

A comparision of freshman and senior mathematics student teachers’ views of proof concept

Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Expectations of primary mathematics student teachers from their instructors and classmates

Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The effect of instructional materials on decimal fractions to the conceptual change

Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The effect of instructional materials developed in relation to decimalfractions on success

Cemalettin YILDIZ, Duygu TAŞKIN, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The views of high school students about proof and their levels of Proof (The case of Trabzon)

Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, Cemalettin YILDIZ, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Development of Materials in Instruction of Decimals According to Constructivist Approach

Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenin Rolü ve Öğretmenlik Mesleği

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mathematics Teacher Educators’ Beliefs About Teacher Role

Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Effect of Conceptual Change Approach on 9th Grade Students’ Achievement

Timur KOPARAN, Cemalettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Bülent GÜVEN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Views of Mathematics Teachers Regarding Making Proof

AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Teaching Profession: Elementary Mathematics Student Teachers' Viewpoint

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Role of The Student in Learning Mathematics: Teacher Views.

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The Design and Implementation of Material According to Multiple Intelligence Theory in Mathematics Teaching

YILDIZ CEMALETTİN,ALTINDAĞ Rıdvan,AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Problems That Elementary Mathematics Teachers Encounter During The Education Process: Trabzon Province Sample

KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Öğretmede Öğretmenin Rolü: Bir Durum Çalışması

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Matematik Öğretmenlerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki İnançları

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,YILDIZ CEMALETTİN,KÖĞCE DAVUT, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

1-5. Sınıf Eski ve Yeni Matematik Öğretim Programlarındaki Davranış ve Kazanımların Geometri Anlama Düzeylerinin Belirlenmesi

YILDIZ CEMALETTİN,ALTINDAĞ Rıdvan,KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Geribildirim Davranışları: Öğretmen Adayları Açısından

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Birinci ve Dördüncü Sınıf Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması

KÖĞCE DAVUT,AYDIN MEHMET,YILDIZ CEMALETTİN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Mathematics teacher educators’ beliefs about assessment

Mehmet AYDIN, Adnan BAKİ, Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Examining elementary school students’ attitudes towards mathematics in terms of some variables

Davut KÖĞCE, Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Rıdvan ALTINDAĞ, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Comparing the old and new 6th - 8th grade mathematics curricula interms of Van Hiele understanding levels for geometry

Cemalettin YILDIZ, Mehmet AYDIN, Davut KÖĞCE, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Teacher views about the 8th grade mathematics textbook prepared according to the new primary education mathematics curriculum

Rıdvan ALTINDAĞ, Cemelettin YILDIZ, Davut KÖĞCE, Mehmet AYDIN, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Farklı Eğitim Düzeyine Sahip Matematik Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Matematik Öğretim Programıyla İlgili Görüşleri

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

İlköğretim Matematik Öğretimi Sürecinde Öğretmen Davranışları ile Öğrenci Beklentileri Arasındaki İlişki (Trabzon İli Örneği),

KÖĞCE DAVUT,YILDIZ CEMALETTİN,AYDIN MEHMET, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:

A Schema As An Indicator For Teacher’s Beliefs.

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Altı Ortaöğretim Matematik Öğretmeninin Matematik Öğretiminde Teknolojinin Rolü Hakkındaki İnanışları

AYDIN MEHMET,BAKİ ADNAN,KÖĞCE DAVUT, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Lisans öğrencilerinin Fonksiyon ve Denklem Kavramlarını Nasıl Algıladıklarına İlişkin Bir Çalışma

AYDIN MEHMET,KÖĞCE DAVUT, 2006
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

 • image
  TÜBİTAK PROJESİ 2012 - 2012

  Proje Konumu:Eğitmen

  2229 Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından desteklenen “Bilim Danışmanlığı Semineri: Bu Benim Eserim” etkinliğinde yürütme kurulu üyeliği (30 Haziran-06 Temmuz 2013) Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası, Davut KÖĞCE. http://host.nigde.edu.tr/bubenimeserim/index.html

  Proje Konusu:öğretmen eğitimi • Adres:
 • Tel:0 388 225 4355
 • Email: