Akademik Unvanlar

 • 2015 / ...

  PROFESÖR

 • 2010 / 2015

  DOÇENT

 • 1995 / 2010

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1994

  Şah İsmail Hikayesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ , TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 1986

  Niyazi'nin Mansur-Name'si

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

 • Lisans 1984

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2014 -
  Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • 2013 -
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  REKTÖRLÜK
  TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
 • 2012 - 2015
  Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2010 - 2013
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2010 -
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 2009 - 2010
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  REKTÖRLÜK
 • 2005 - 2005
  Dekan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • 1999 - 2001
  Bölüm Bşk.
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 • 1998 - 2002
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
  TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI

SBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOS4015 HALK BİLİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE2005 Türk Halk Edebiyatı III

Zorunlu Ders Amaç:Destan kavramı ile ilgili bilgileri vermek, Türk destanlarının yapısı ve muhteva özelliklerini seçilmiş örneklerden hareketle öğretmek, Türk destanları ile ilgili kaynakça bilgisini kazandırmak.

Dersin İçeriği

Destan kavramı ile ilgili bilgileri vermek, Türk destanlarının yapısı ve muhteva özelliklerini seçilmiş örneklerden hareketle öğretmek, Türk destanları ile ilgili kaynakça bilgisini kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE2006 Türk Halk Edebiyatı IV

Zorunlu Ders Amaç:Halk hikayeleri ile ilgili bilgi vermek, Halk hikayelerinin yapısı ve muhteva özelliklerini seçilmiş örneklerden hareketle öğretmek, Halk hikayeleri ile ilgili kaynakça bilgisini kazandırmak. Halk hikayesi tahlilini yapma becerisi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Halk hikayeleri ile ilgili bilgi vermek, Halk hikayelerinin yapısı ve muhteva özelliklerini seçilmiş örneklerden hareketle öğretmek, Halk hikayeleri ile ilgili kaynakça bilgisini kazandırmak. Halk hikayesi tahlilini yapma becerisi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3005 TÜRK HALK EDEBİYATI V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3006 TÜRK HALK EDEBİYATI VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3009 Türk Halk Bilimi I

Seçmeli Ders Amaç:Nevruz ve hıdırellez hakkında genel bilgiler vermek, bu bayramlardaki uygulamaları tanıtmak, geleneksel Türk tiyatrosu ve bu başlık altında değerlendirilen ürünler hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Nevruz ve hıdırellez hakkında genel bilgiler vermek, bu bayramlardaki uygulamaları tanıtmak, geleneksel Türk tiyatrosu ve bu başlık altında değerlendirilen ürünler hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3010 Türk Halk Bilimi II

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal normları ve çeşitlerini tanıtmak, hayatın geçiş aşamalarından olan doğum, evlenme ve ölüm hakkında bilgi vererek, bu evrelerde uygulanan adetleri incelemek.

Dersin İçeriği

Sosyal normları ve çeşitlerini tanıtmak, hayatın geçiş aşamalarından olan doğum, evlenme ve ölüm hakkında bilgi vererek, bu evrelerde uygulanan adetleri incelemek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3021 Türk Dünyasında Halk Nesri I

Seçmeli Ders Amaç:Türk dünyasının kültür ve edebi yapısı hakkında bilgi vermek, masal ve efsane türünün özelliklerini incelemek, örnek metinlerin incelenmesinden hareketle kültür birliğine katkıda bulunmak.

Dersin İçeriği

Türk dünyasının kültür ve edebi yapısı hakkında bilgi vermek, masal ve efsane türünün özelliklerini incelemek, örnek metinlerin incelenmesinden hareketle kültür birliğine katkıda bulunmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4017 TÜRK HALK EDEBİYATI VII

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4018 TÜRK HALK EDEBİYATI VIII

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4025 Çocuk Edebiyatı I

Seçmeli Ders Amaç:Çocuk edebiyatı kavramı, çocuk edebiyatının kapsamı, tarihi, konusu, biçimi, okuyucusu, kitapları ve özellikleri hakkında bilgi vermek ve öğrenciyi bu konularda donanımlı hale getirmek.

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatı kavramı, çocuk edebiyatının kapsamı, tarihi, konusu, biçimi, okuyucusu, kitapları ve özellikleri hakkında bilgi vermek ve öğrenciyi bu konularda donanımlı hale getirmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4026 Çocuk Edebiyatı II

Seçmeli Ders Amaç:Çocuk edebiyatının tanımı, kapsamı, sınırları, tarihi, özellikleri, okuyucusu ile çocuk edebiyatında ideolojik yaklaşımları öğretmek.

Dersin İçeriği

Çocuk edebiyatının tanımı, kapsamı, sınırları, tarihi, özellikleri, okuyucusu ile çocuk edebiyatında ideolojik yaklaşımları öğretmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE5101 TÜRK HALK HİKÂYELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5102 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5128 ÂŞIK EDEBİYATI KAYNAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5157 TÜRK MİZAH KÜLTÜRÜ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE516 ALAN ARAŞTIRMA VE DERLEME METOTLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE555 TÜRK HALK HİKAYELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE6101 Türk Halk Hikayeleri

Seçmeli Ders Amaç:Türk halk hikâyelerinin tanımı, kapsamı ve alan üzeine yapılan çalışmalar ile halk hikâyeleri inceleme metotlarının öğretilmesi sağlanarak öğrencinin uzmanlaşmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Türk halk hikâyelerinin tanımı, kapsamı ve alan üzeine yapılan çalışmalar ile halk hikâyeleri inceleme metotlarının öğretilmesi sağlanarak öğrencinin uzmanlaşmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6102 Mitoloji Araştırmaları

Seçmeli Ders Amaç:Mitoloji araştırmalarının önemi, geldiği düzey ve mitoloji araştırmalarının diğer çalışmalara sağladığı katkı hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmak.

Dersin İçeriği

Mitoloji araştırmalarının önemi, geldiği düzey ve mitoloji araştırmalarının diğer çalışmalara sağladığı katkı hakkında öğrenciyi bilgi sahibi yapmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6122 Aşık Edebiyatının Kaynakları

Seçmeli Ders Amaç:Âşık edebiyatının kökeni, tarihsel gelişimi, kaynakları hakkında öğrencinin uzmanlaşmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Âşık edebiyatının kökeni, tarihsel gelişimi, kaynakları hakkında öğrencinin uzmanlaşmasını sağlamak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6147 Türk Mizah Kültürü

Seçmeli Ders Amaç:Mizah, mizah teorileri, Türk kültüründe mizah ve Türk edebiyatındaki mizahi unsurlar hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Mizah, mizah teorileri, Türk kültüründe mizah ve Türk edebiyatındaki mizahi unsurlar hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7001 TÜRK HALK HİKAYELERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7002 AŞIK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7003 TÜRK EDEBİYATINDA ARAŞTIRMA METOTLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7004 MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7101 Türk Edebiyatında İdeolojik Yaklaşımlar I

Seçmeli Ders Amaç:Türk edebiyatındaki politik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Türk edebiyatındaki politik yaklaşımlar hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7102 Türk Edebiyatında İdeolojik Yaklaşımlar II

Seçmeli Ders Amaç: Türk edebiyatındaki politik amaçlı verilmiş eserleri incelemek.

Dersin İçeriği

Türk edebiyatındaki politik amaçlı verilmiş eserleri incelemek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TUR2003 TÜRK HALK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TUR2004 TÜRK HALK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TUR2023 OYUN YAZMA TEKNİKLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

Yıla Göre Sırala:

Kırgız Halkının Çeçenleri ve Çeçenlik Geleneği

ÇOLAK FARUK,Yertayeva Perizat (Dergi:Eurasian journal of phılology: science anda education), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:4 | Sayı:168 | DOI: | ISSN:1563-034X

Türklerde Lider Kadın Tipolojisi ve Gülnar Hatun Efsanesi

ÇOLAK FARUK (Dergi:Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2548-0146

Çocuk Edebiyatı Materyali Olarak Folklorik Ürünler ve Eflatun Cem Güney in Bu Konudaki Görüşleri

ÇOLAK FARUK (Dergi:The Journal of Turkic Language and Literature Surveys), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DRJI, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, ACADEMIC KEYS, RESEARCHBIB, COSMOS IMPACT FACTOR, SYSTEMATIC IMPACT FACTOR, İSAM, ADVANCE SCIENCE INDEX, ROOT INDEXING, ASOS INDEX | Cilt:1 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:25364510

Seyranî ile İlgili Bazı Bilgiler ve Seyrani nin Bilinmeyen Bir Şiiri

ÇOLAK FARUK (Dergi:Erciyes Dergisi), 2015
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:38 | Sayı:454 | DOI: | ISSN:

Hüdaî’nin Bir Şiiri ve Bir Terim Teklifi

ÇOLAK FARUK (Dergi:Zeitschrift für die Welt der Türken), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, DOAJ, IC, ZDB, Open Academic Journal Index, İBZ, DNB, Journalseek, BASE, Academik Journal Database, Ulrich's Periodical Directory | Cilt:6 | Sayı:1 | DOI:1868-8934 | ISSN:1869-2238

Folklor Nehrinden Doğan Bir Fenomen: Soğuk Rüya

ÇOLAK FARUK (Dergi:Berceste), 2013
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:11 | Sayı:129 | DOI: | ISSN:

Gerdek Pınarı (Gaziantep) Efsanesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD | Cilt:32 | Sayı:32 | DOI: | ISSN:1300-7875

Türk Edebiyatının Tarihi Damıu Yene Ulu Tulgalardın Közkarastarı

ÇOLAK FARUK (Dergi:Habarşi/Vestnuk Filologia Seriası), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:5 | Sayı:41 | DOI: | ISSN:

Yunus Emre'de Kaf Dağı Anlayışı veya Kaftan Kafa Atılmak

ÇOLAK FARUK (Dergi:Kün), 2012
Ulusal Makaleler Endeks: | Cilt:1 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:

Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:CSA, EBSCO, LLBA, MLA, ULAKBİM, UPD | Cilt:28 | Sayı:28 | DOI: | ISSN:1300-7874

Gök Keçinin Püsküllü Oğlağı Olmak Deyiminin Mitolojik Değerlendirmesi

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türk Kültürü İncelemeleri), 2008
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, ULAKBİM, TA | Cilt:19 | Sayı:19 | DOI: | ISSN:1302-4787

Nasreddin Hocayla İlgili Bazı Anlatmalarda Mitolojik Unsurlar

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:22 | Sayı:22 | DOI: | ISSN:1300-7874

İnsan Kurban Etme Konulu Bir Kıbrıs Türk Efsanesi Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2006
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:19 | Sayı:19 | DOI: | ISSN:1300-7874

Şifaî ile Selvihan Hikâyesi

ÇOLAK FARUK (Dergi:Journal of Turkish Studies), 2005
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Historical Abstract, America: History and Life | Cilt:30 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0743-0019

Bir Anadolu-Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:11 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:

XVI Yüzyıl Sivas ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti

ÇOLAK FARUK (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2001
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:10 | Sayı:10 | DOI: | ISSN:1300-7874

Başlangıçtan Bugüne Âşık Edebiyatının Coğrafyası

ÇOLAK FARUK (Dergi:Erciyes Dergisi), 1994
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:17 | Sayı:194 | DOI: | ISSN:

Teknolojinin Folklora Tesiri Yahut Tekerlemeler Değişiyor mu

ÇOLAK FARUK (Dergi:Erciyes Dergisi), 1993
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:16 | Sayı:191 | DOI: | ISSN:

Kıssa-i Navrızbay Töre

ÇOLAK FARUK, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Sesen/Şeşen/Çeçenin Mitolojik Kökenine Dair Bir Efsane

Yertayeva Perizat,ÇOLAK FARUK, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Hacı Bektaş Velayetnamesinde Yeniden Dirilme

ÇOLAK FARUK, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kazakça Hallac-ı Mansur Destanının Motifleri

ÇOLAK FARUK, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Hurşit ile Mahmihri Hikayesinin Aksaray Anlatması

ÇOLAK FARUK, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Arzu ile Kamber Hikayesinin Aksaray Anlatması

ÇOLAK FARUK, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kazakça Hallac-ı Mansur Kıssası

ÇOLAK FARUK, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:4 | Sayı:

Şah İsmail Hikayesinin Süleymaniye Versiyonu Üzerine Bir Değerlendirme

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ahmed i Yesevinin Gözünden Hallac ı Mansur Kıssası

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Zor İmtihanı Başarma Motifi Üzerine Tarihi Bir Kaynak Ve Bir Hatırat

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Başına Dönmek Başına Çevrilmek Deyiminin Kültürel Evreni Ve Yeni Kaynaklar

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Mevlananın Mesnevisinde Ruhun Bedeni Geçici Olarak Terk Etmesi İnancı

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türklerde Lİder Kadın Tipolojisi ve Gülnar Hatun Efsanesi

ÇOLAK FARUK, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Dede Korkutun Al Kanatlı Azaraili Üzerine Mitolojik Bir Değerlendirme

ÇOLAK FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Niğde Halk Hekimliğinde Dışkı ve İdrar Kullanılarak Yapılan Tedavi Usulleri

ÇOLAK FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Poster | Cilt: | Sayı:0

Sarıkız Anlatıları Üzerine Mitolojik Bir Değerlendirme

ÇOLAK FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Sağaltma Tekniği Olarak Tıbıka Tutma Uygulamasının Kültürel Kökeni

ÇOLAK FARUK, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Orhun Vadisinden Anadolu’ya Mezar Taşı Sözleri Bağlamında Bor Arısoy Mezarlığı

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Tomarza Çocuk Oyunları

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kayseri Çocuk Oyunlarında Değişimin İzleri

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Halk Şiirinin Dili

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Neşet Ertaş’ın Gelenekteki Yeri

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Hüdaî'nin Hikâyenâmesi

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kayseri Çocuk Oyunları

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Halk Hikâyelerinde İstanbul

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Karamanlıca Halk Hikâyeleri

ÇOLAK FARUK, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:1 | Sayı:

Toros dağlarından Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Ali Berat Alptekin Armağanı

ÇOLAK FARUK, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-2074-27-5

Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî

ÇOLAK FARUK, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-2316-01-6

Anadolu’da Bir kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî

ÇOLAK FARUK,Uygar Kurum, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-2316-01-6

Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî

ÇOLAK FARUK, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-2316-01-6

Anadolu’da Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Velî

ÇOLAK FARUK, 2017
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-2316-01-6

13 Yüzyıldan 21 Yüzyıla asreddin Hoca

ÇOLAK FARUK, 2016
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:9789755747927

Karamanlıca Halk Hikâyeleri

ÇOLAK FARUK, 2015
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-605-5184-42-1

Yazılı ve Sözlü Belgeler Işığında Niğde Halk Hekimliği

ÇOLAK FARUK, 2015
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-605-5184-43-8

Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı

ÇOLAK FARUK, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-342-116-0

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı

ÇOLAK FARUK, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-456-111-1

Bengü Bitig Dursun Yıldırım Armağanı

ÇOLAK FARUK, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4512-35-5

Geleneksel Kayseri Çocuk Oyunları ve Halkbilimsel İncelemesi

ÇOLAK FARUK, 2009
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-6527-39-9

Altunhisarlı Âşık Şifâî

ÇOLAK FARUK, 2009
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5985-46-2

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu?nun 55. Yıl Armağanı

ÇOLAK FARUK, 1994
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-7344-07-9

 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2009 - 2014

  Proje Konumu:Yönetici

  Karamanlıca Halk Hikâyeleri

  Proje Konusu:Halk Hekimliği


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2008 - 2010

  Proje Konumu:Yönetici

  Niğde'de Halk Hekimliği

  Proje Konusu:Halk Hekimliği


 • image
  Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 2000 - 2002

  Proje Konumu:Yönetici

  Niğde Folkloru

  Proje Konusu:Halk Bilimi Derleme


 • image
  Doktora 2018   Yeliz Okay   Tamamlandı

  Refik Halit Karay’xxın Eserlerinde Halkbilim ve Toplumsal Değişim


 • image
  Yüksek Lisans 2018   VİLDAN BÜŞRA ÖZBİLGE   Devam Ediyor

  Kayseri Halk Hekimliği

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2017   YELİZ OKAY   Tamamlandı

  Refik Halid Karay'ın eserlerinin halkbilim ve toplumsal değişme açısından incelenmesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2017   UYGAR KURUM   Devam Ediyor

  BEKTAŞİ VELAYETNAMELERİNİN MOTİF YAPISI

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Doktora 2017   PERIZAT YERTAYEVA   Devam Ediyor

  Kazak -Kırgız -Başkurt Türklerinde Şeşendik Sözler

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   GÜL GÜR   Devam Ediyor

  Hazret-i Üftade Menakıbnamesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   YASEMİN SAYGILI   Tamamlandı

  Kırşehir ili Abdallarında geçiş ritüelleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HALİL AKKAŞ   Devam Ediyor

  Ulukışlalı Bir Öğretmen Şâir: Mehmet ERTEM

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   HAVVA BAŞTUĞ   Devam Ediyor

  Karaman'da Halk Hekimliği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2015   İLKNUR DEMİR   Tamamlandı

  Niğde geleneksel çocuk oyunları ve halkbilimsel incelemesi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   ZEYNEP PITIR   Tamamlandı

  Orhan Kemal'in eserlerinde folklorik unsurlar

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   DAVUT BÜLBÜL   Tamamlandı

  Düziçi'nde geçiş dönemleri (doğum-evlenme-ölüm)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   FATMA GÜL GÜRBÜZ   Tamamlandı

  Gökyurt köyü'nde (Konya) eski Türk inançlarının izleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   EROL ALBAYRAK   Tamamlandı

  Erciş'te eski Türk inançlarının izleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2002   MUSTAFA BOZKURT   Tamamlandı

  Aşık Dertli Polat

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2002   ÜLKÜ DEMİRAY   Tamamlandı

  Şan Kızı üzerinene mukayeseli bir araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2002   TİMUR YILMAZ   Tamamlandı

  Niğde yöresi ağıtları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2002   GÜLNUR İLHAN   Tamamlandı

  Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde çocuk

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2001   MEHMET MENDİLLİ   Tamamlandı

  Köroğlu'nun sonu kolu üzerine mukayeseli bir araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2000   HATİCE TOMAN   Tamamlandı

  Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde kadın

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 2000   NEDİM BAKIRCI   Tamamlandı

  Niğde masalları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer


 • image
  Yüksek Lisans 1999   SAFFET AKKAŞ   Tamamlandı

  Derdiyok ile Zülfisiyah hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 1999   OSMAN ŞENTÜRK   Tamamlandı

  Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nde folklorik unsurlar

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2117
 • Email: