Akademik Unvanlar

 • 2003 / ...

  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

 • 2001 / 2003

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1993 / 1999

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1999

  Türk turizm sektöründeki gelişmelerin cari işlemler dengesine muhtemel etkileri: Akdeniz ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ,

 • Yüksek Lisans 1992

  Petrolün bir enerji kaynağı olarak Türkiye ekonomisindeki önemi

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , ULUSLARASI İKTİSAT (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1988

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ , İKTİSAT BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2004 - 2007
  Anabilim Dalı Başkanı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  İKTİSAT BÖLÜMÜ
  İKTİSAT TARİHİ ANABİLİM DALI
 • 2002 - 2003
  Dekan Yardımcısı
  image
  CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  İKTİSAT BÖLÜMÜ
  İKTİSADİ GELİŞME-ULUSLARARASI İKTİSAT ANABİLİM DALI

AVR6115 AVRASYA'DA İNOVASYON EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

AVR7106 İPEK YOLU EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Yeniden canlanmakta ve yükselmekte olan İpek Yolu, yeryüzündeki bütün Türkleri ve Türk dünyasını doğrudan etkilemesinden dolayı Türkiye ile İpek Yolu ilişkisini her yönden ele almak.

Dersin İçeriği

Yeniden canlanmakta ve yükselmekte olan İpek Yolu, yeryüzündeki bütün Türkleri ve Türk dünyasını doğrudan etkilemesinden dolayı Türkiye ile İpek Yolu ilişkisini her yönden ele almak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

AVR7107 AVRASYADA İKTİSADİ İLİŞKİLER

Seçmeli Ders Amaç:Avrasya ekonomik alanın tanımlanması, Avrasya kapsamına giren ülkelerin ekonomik ve siyasal ilişkilerinin incelenmesi, Türkiye'nin bu alan içindeki önemi ve etkinliği dersin amaçları arasındadır.

Dersin İçeriği

Avrasya ekonomik alanın tanımlanması, Avrasya kapsamına giren ülkelerin ekonomik ve siyasal ilişkilerinin incelenmesi, Türkiye'nin bu alan içindeki önemi ve etkinliği dersin amaçları arasındadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

AVRASYA ARAŞTIRMALARI

BAF2005 MİKRO İKTİSAT

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

BAF4034 FİNANSAL BÜTÜNLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

COG3018 TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

Seçmeli Ders Amaç:turizm çeşitlerinin ortaya çıkışında coğrafi etmenlerin başlıca rolünü kavramak

Dersin İçeriği

turizm çeşitlerinin ortaya çıkışında coğrafi etmenlerin başlıca rolünü kavramak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

COG4008 TURİZM COĞRAFYASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA

IKT1001 GENEL İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1002 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1002 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT1004 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT2005 MİKRO İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT2006 MİKRO İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3015 ENERJİ EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Enerji ihtiyacı hemen hemen bütün dünyada büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Giderek büyüyen ekonomiler ve bu ekonomilerdeki birçok endüstriyel üretim alanında enerjiye duyulan çok büyük çaplı ihtiyaçlar gibi faktörlerden dolayı enerji, isletmeler için üretimin en temel girdilerinden birisi durumundadır. Bu bağlamda enerji, gerek firmalar gerekse ülkeler için stratejik bir kaynak konumundadır. Ayrıca, nihai tüketicilere yönelik olarak geliştirilen enerjinin ulaşım araçlarından dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazedeki binlerce ürünün enerjiye bağımlı olması, enerjiye duyulan ihtiyacın şiddet derecesini önemli derecede arttırmıştır. Günümüzde enerji, nihai tüketiciler ve endüstriyel alıcılar için dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi durumuna gelmiştir.Bu derste enerjinin potansiyel bahsedilen öneminin öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Enerji ihtiyacı hemen hemen bütün dünyada büyük bir hızla artmaya devam etmektedir. Giderek büyüyen ekonomiler ve bu ekonomilerdeki birçok endüstriyel üretim alanında enerjiye duyulan çok büyük çaplı ihtiyaçlar gibi faktörlerden dolayı enerji, isletmeler için üretimin en temel girdilerinden birisi durumundadır. Bu bağlamda enerji, gerek firmalar gerekse ülkeler için stratejik bir kaynak konumundadır. Ayrıca, nihai tüketicilere yönelik olarak geliştirilen enerjinin ulaşım araçlarından dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazedeki binlerce ürünün enerjiye bağımlı olması, enerjiye duyulan ihtiyacın şiddet derecesini önemli derecede arttırmıştır. Günümüzde enerji, nihai tüketiciler ve endüstriyel alıcılar için dünyada en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi durumuna gelmiştir.Bu derste enerjinin potansiyel bahsedilen öneminin öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3032 DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, öğrencilere doğal kaynak etkin kullanımı teorilerinin kapsamlı ve gelişmiş bir anlayışını kazandırmak ile doğal kaynakların mevcut kullanımına ilişkin meseleleri tartışmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrencilere doğal kaynak etkin kullanımı teorilerinin kapsamlı ve gelişmiş bir anlayışını kazandırmak ile doğal kaynakların mevcut kullanımına ilişkin meseleleri tartışmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

IKT4016 FİNANSAL BÜTÜNLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4017 BÖLGESEL İKTİSAT

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4018 HİZMET EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin sektörel yapısı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan hizmetler sektörünün incelenmesidir.

Dersin İçeriği

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin sektörel yapısı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan hizmetler sektörünün incelenmesidir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4020 EKONOMİK COĞRAFYA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4021 YENİ EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:Yeni ekonomi eski ekonomi ayrımının verilmesi, yeni ekonomi kavramının anlaşılması, yeni ekonominin ekonomik etkilerinin anlaşılması, dünyada ve Türkiye'de dijital dönüşüm, yeni ekonomi iş modelleri, e-devlet, e-ticaret uygulama örneklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Yeni ekonomi eski ekonomi ayrımının verilmesi, yeni ekonomi kavramının anlaşılması, yeni ekonominin ekonomik etkilerinin anlaşılması, dünyada ve Türkiye'de dijital dönüşüm, yeni ekonomi iş modelleri, e-devlet, e-ticaret uygulama örneklerinin verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4022 İNOVASYON EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin temel amacı öğrencilere inovasyon ekonomisindeki yeni araştırmaları tanıtmak ve teknolojik değişimler ile birlikte ortaya çıkan soruların cevaplandırılmasını sağlamaktır. Bu ders iktisat tarihi, ekonomik büyüme, endüstriyel organizasyon ve uluslararası ticaret alanlarıyla ilgili inovasyonun etkilerinin ekonomi üzerindeki teorik ve ampirik analizlerini de içermektedir. Ürün piyasalarında yenilik, süreç yeniliği, patent, difüzyon, yenilik ve teknoloji politikası, uluslararası rekabet, standardizasyon ve ağ dışsallıkları, inovasyon ve büyüme, teknoloji transferi, yenilikçilik gibi inovasyon ile ilgili konuların geniş bir incelemesi yapılarak piyasa yapısının ve ekonomik faaliyetin teorik ve ampirik analiz gelişimini anlamayı sağlamak bu dersi önemi olmaktadır. Aynı zamanda iktisatçıların bu konular ile ilgili düşünme ve analiz yolunun öğrenilmesine ağırlık verilecektir. Öğrenciler, tam rekabet çerçevesindeki varsayımların tutulduğunda, teknoloji değişim ve yeniliklerin ekonomik yönlerine bu modeli uygulamak ve gerektiğinde bu çerçevede analizlerdeki yapılan değişim öğrenilecektir. Teknolojik değişim ve yenilik ile ilgili teorik, ampirik ve kamu politikası konuları incelenecektir. Ekonomik büyüme üzerinde araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent, internet ekonomisi ve teknolojik değişimin çok önemli makroekonomik etkileri vardır. Bu derisn temel amacı ve önemi bu etkileri analiz edilmesini sağlayacak genel teorik çerçeveyi öğrenmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin temel amacı öğrencilere inovasyon ekonomisindeki yeni araştırmaları tanıtmak ve teknolojik değişimler ile birlikte ortaya çıkan soruların cevaplandırılmasını sağlamaktır. Bu ders iktisat tarihi, ekonomik büyüme, endüstriyel organizasyon ve uluslararası ticaret alanlarıyla ilgili inovasyonun etkilerinin ekonomi üzerindeki teorik ve ampirik analizlerini de içermektedir. Ürün piyasalarında yenilik, süreç yeniliği, patent, difüzyon, yenilik ve teknoloji politikası, uluslararası rekabet, standardizasyon ve ağ dışsallıkları, inovasyon ve büyüme, teknoloji transferi, yenilikçilik gibi inovasyon ile ilgili konuların geniş bir incelemesi yapılarak piyasa yapısının ve ekonomik faaliyetin teorik ve ampirik analiz gelişimini anlamayı sağlamak bu dersi önemi olmaktadır. Aynı zamanda iktisatçıların bu konular ile ilgili düşünme ve analiz yolunun öğrenilmesine ağırlık verilecektir. Öğrenciler, tam rekabet çerçevesindeki varsayımların tutulduğunda, teknoloji değişim ve yeniliklerin ekonomik yönlerine bu modeli uygulamak ve gerektiğinde bu çerçevede analizlerdeki yapılan değişim öğrenilecektir. Teknolojik değişim ve yenilik ile ilgili teorik, ampirik ve kamu politikası konuları incelenecektir. Ekonomik büyüme üzerinde araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent, internet ekonomisi ve teknolojik değişimin çok önemli makroekonomik etkileri vardır. Bu derisn temel amacı ve önemi bu etkileri analiz edilmesini sağlayacak genel teorik çerçeveyi öğrenmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4023 TURİZM EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin temel amacı, turizmin ekonomideki rolünü incelemek ve temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla detaylı bir şekilde değerlendirmektir. Bu kapsamda turizm ve ekonomi ilişkisi, turizm talebi, turizm arzı, turizm piyasası, turizm piyasasında denge fiyatın belirlenmesi ve turizmin Türkiye ekonomisindeki önemini açıklayan bilgiler aktarılacaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin temel amacı, turizmin ekonomideki rolünü incelemek ve temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla detaylı bir şekilde değerlendirmektir. Bu kapsamda turizm ve ekonomi ilişkisi, turizm talebi, turizm arzı, turizm piyasası, turizm piyasasında denge fiyatın belirlenmesi ve turizmin Türkiye ekonomisindeki önemini açıklayan bilgiler aktarılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4025 ÇEVRE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4036 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT5103 YENİLİK EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT5108 GLOBAL TURİZM EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT5111 DÜNYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

IKT5114 DİJİTAL EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

IKT6103 YENİLİK EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Ekonomik kalkınmanın ve rekabetin anahtarı inovasyondur. Bu bağlamda AB ve Türkiyede uygulanan inovasyon politikalarına değinilecektir.Örnek olarak Mersin RİS Projesi ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Ekonomik kalkınmanın ve rekabetin anahtarı inovasyondur. Bu bağlamda AB ve Türkiyede uygulanan inovasyon politikalarına değinilecektir.Örnek olarak Mersin RİS Projesi ele alınacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6104 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

IKT6108 GLOBAL TURİZM EKONOMİSİ VE TÜRKİYE

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetim kademesinde görev alacak personelin; ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bilgileri aktarmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetim kademesinde görev alacak personelin; ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bilgileri aktarmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6111 DÜNYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:Dünya açısından önemli bir konumda bulunan ekonominin bütün gerçekliğinin ülkeler, bölgeler ve küresel yapı itibariyle ortaya konulması

Dersin İçeriği

Dünya açısından önemli bir konumda bulunan ekonominin bütün gerçekliğinin ülkeler, bölgeler ve küresel yapı itibariyle ortaya konulması

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6150 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:Dünyanın doğal kaynakları, beşeri kaynakları, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri, kaynakların tükenmesi sonucu çevreye en az zarar veren kalkınma yolları gibi konuları içerir.

Dersin İçeriği

Dünyanın doğal kaynakları, beşeri kaynakları, insanın doğa üzerindeki olumsuz etkileri, kaynakların tükenmesi sonucu çevreye en az zarar veren kalkınma yolları gibi konuları içerir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6151 AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

IKT7112 EKONOMİK ANALİZ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı (neo-klasik) iktisada giriş niteliği ders kitaplarını eleştirel bir biçimde ele almaktır

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı (neo-klasik) iktisada giriş niteliği ders kitaplarını eleştirel bir biçimde ele almaktır

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

ISL3033 MİKRO İKTİSAT

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKT509 AB-TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT510 DİGİTAL EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT511 DÜNYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT512 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT7005 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE GÜMRÜK BİRLİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT7006 DİJİTAL EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT7007 DÜNYA EKONOMİSİNDE SON GELİŞMELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

İKT7008 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

KAM1007 GENEL İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

KAM2011 TÜRK VERGİ SİSTEMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3021 MİKRO İKTİSAT

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM3028 BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI

Seçmeli Ders Amaç:Türkiyede ve dünyanın çeşitli ülkelerinde az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması amacıyla bugüne kadar izlenen politikaları incelemek ve bu politikaların belirlenmesinde nasıl bir yol izlendiğini ortaya koymak.

Dersin İçeriği

Türkiyede ve dünyanın çeşitli ülkelerinde az gelişmiş bölgelerin kalkındırılması amacıyla bugüne kadar izlenen politikaları incelemek ve bu politikaların belirlenmesinde nasıl bir yol izlendiğini ortaya koymak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

MLY2001 MİKRO İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

SOS2012 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

KADIN YOKSULLUĞU İLE MÜCADELEDE MİKRO FİNANSMANIN ROLÜ: BURSA UYGULAMASI

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TAŞ Ramazan (Dergi:International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Social Science Research Network (SSRN)Scientific World IndexGeneralImapctFactorSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD)ResearchBible (Academic Resource Index)International Index CopernicusEurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexDirectory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Root İndexing (RI)İnfoBase IndexCrossrefSJI FactorScientific Indexing Services (SIS)WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) | Cilt:7 | Sayı:53 | DOI: | ISSN:2459-1149

DÜZENLEYİCİ, DENETLEYİCİ VE YÖNLENDİRİCİ DEVLETİN PİYASALARA KURUMSAL MÜDAHALESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EKİCİ Merve (Dergi:International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexInfoBase IndexGeneral Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Scientific Indexing Services (SIS)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceInternational Index CopernicusSociety of Economics and DevelopmentScience Library IndexCosmos Impact FactorSOBİAD Atıf DiziniCitefactor Acedemic Scientific Journals | Cilt:6 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:2587-2168

TURİZM SEKTÖRÜNÜN YEREL EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ: NİĞDE’DE YEREL HALKIN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMESİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KALINKILIÇ Hatice (Dergi:The Journal of Social Sciences), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ındex copernıcus,crossref | Cilt:45 | Sayı:45 | DOI: | ISSN:2149-0821

YEREL EKONOMİK KALKINMADA KOBİ’LERİN ROLÜ: NİĞDE ÖRNEĞİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ÖKTEM Hatice (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Scientific World Index ( SCIWIN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Society of Economics and Development | Cilt:6 | Sayı:22 | DOI: | ISSN:2630-6417

Yolsuzlukla Mücadele: Seçilmiş Ülke Örnekleri

İŞLER KUTAY,KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:İZMİR SOSYAL BİLİMLER), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, Europub (Academic and Scholarly Research Publication Center), Researchbib (Academic Resource Index), Sis Index (Scientific Indexing Services), Citefactor.org, Asos Index, Google Scholar, Academia.edu, Advanced Sciences Index | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2687-4407

YEREL KALKINMANIN YENİ YEREL AKTÖRÜ: SOSYAL SERMAYE

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,UĞUR Furkan (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)ResearchBible (Academic Resource Index)Scientific World Index ( SCIWIN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Society of Economics and Development Active Search Results Engineer (ASR)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceISSUU Journal ListingsGeneral Impact FactorCosmos Impact FactorOCLC WorldCatI2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific Indexing Services (SIS)Science Library IndexCiteFactor Academic Sicentific Journals | Cilt:6 | Sayı:26 | DOI: | ISSN:2630-6417

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE İNOVASYON POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,BATTAL Esra (Dergi:International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)), 2020
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ResearchBible (Academic Resource Index)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)Advanced Science IndexInfoBase IndexGeneral Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI)Scientific World Index ( SCIWIN)Scientific Indexing Services (SIS)Root Society for Indexing and Impact Factor ServiceInternational Index CopernicusSociety of Economics and DevelopmentScience Library IndexCosmos Impact FactorSOBİAD Atıf DiziniCitefactor Acedemic Scientific Journals | Cilt:6 | Sayı:17 | DOI: | ISSN:2587-2168

Yerel Ekonomilerin Yoksullukla Mücadelesinde Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının Rolü: Niğde Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernıcus, ESJI | Cilt:5 | Sayı:30 | DOI:10.26449/sssj.1293 | ISSN:2587-1587

BÖLGESEL KALKINMADA TEKNOLOJİ YUVALARININ ROLÜ: GİRİŞİMCİLERİN BULUŞMA NOKTASI NİĞDE TEKNOPARK

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Internation Scientific Indexing (ISI),DIIF, SCIWIN,SIS,ISSUU Journal Listings,Cosmos Impact Factor | Cilt:5 | Sayı:16 | DOI: | ISSN:2630-631X

TÜRKİYE’ DE KOOPERATİFÇİLİKTE YENİ AÇILIM: ENERJİKOOPERATİFLERİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernıcus, ESJI,SJI Factor,Root Indexing,Crossref,WorldCat,PIF | Cilt:6 | Sayı:33 | DOI: | ISSN:2459-1149

BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI AZERBAYCAN: EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,MİRALİYEV RAMİL (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) | Cilt:5 | Sayı:14 | DOI:10.31589/JOSHAS.91 | ISSN:2630-6417

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA İPEK YOLU’NUN ORTA ASYA ÜLKELERİNİN JEOPOLİTİĞİNE ETKİSİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TATLI MERAM (Dergi:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) | Cilt:5 | Sayı:18 | DOI: | ISSN:2630-631X

Yolsuzluk ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği

İŞLER KUTAY,KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:ATLAS JOURNAL), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:OCLC WorldCat, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), International ResearcBible (Academic Resource Index), Scientific World Index (SCIWIN), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF), Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Active Search Results Engineer (ASR), Root Society for Indexing and Impact Factor Service, ISSUU Journal Listing, General Impact Factor, Cosmos Impact Factor | Cilt:5 | Sayı:17 | DOI:10.31568/atlas.267 | ISSN:2619-936X

İPEK YOLU EKONOMİSİNDE DİN, DİL, KÜLTÜR-SANAT FAKTÖRÜ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,AYDIN RAMAZAN (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Scientific World Index ( SCIWIN) | Cilt:5 | Sayı:13 | DOI:10.31589/JOSHAS.77 | ISSN:2630-6417

Yerel Kalkınma Modeli Olarak Cittaslow: Türkiye Uygulaması

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,UĞUR FURKAN (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:International Index Copernicus,DRJI,PIF,SPARC Indexing,CiteFactor Academic Scientific Journals | Cilt:5 | Sayı:37 | DOI:10.26449/sssj.1569 | ISSN:2587-1587

ASYA ULAŞTIRMA KORİDORLARININ AVRUPAYA ENTEGRASYONUGİRİŞİMLERİ: AZERBAYCAN`A ETKİLERİ

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,MİRALİYEV RAMİL (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIESSCIENCES RESEARCH), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:INDEX COPERNICUS,SJI Factor, Root Indexing,Crossref,WorldCat | Cilt:6 | Sayı:36 | DOI: | ISSN:2459-1149

SEÇİLMİŞ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME: KIRGIZİSTAN, KAZAKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN ÖRNEĞİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DİLAVER Hatice (Dergi:International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI),General Impact Factor, Advanced Science Index,DIIF, ResearchBible | Cilt:5 | Sayı:10 | DOI:10.26728/ideas.142 | ISSN:2587-2168

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOKSULLUĞU AZALTMADAKİ ROLÜ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DEMİRHAN SAKİNE (Dergi:International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI,General Impact Factor,InfoBase Index,Advanced Science Index,ResearchBible,Science Library Index | Cilt:5 | Sayı:12 | DOI:10.26728/ideas.196 | ISSN:2587-2168

ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU PROJESİ: BİR KUŞAK BİR YOL

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,BAHSİ KOÇER FATMA ŞURA (Dergi:JOURNAL OF SOCIAL, HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI,ASR,ISSUU Journal Listings, SCIWIN,SIS | Cilt:5 | Sayı:17 | DOI:10.31589/JOSHAS.144 | ISSN:2630-6417

Ülkelerin Ekonomik Olarak Gelişmesinde ve Büyümesinde Kültürün Etkisi

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÖZTÜRK GÖKHAN (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI,SPARC Indexing, İnternational Index Copernicus,DRJI,CiteFactor Academic Scientific Journals | Cilt:5 | Sayı:39 | DOI:10.26449/sssj.1649 | ISSN:2587-1587

YEREL EKONOMİK KALKINMANIN AKTÖRÜ OLARAK GİRİŞİMCİLİK: AKSARAY VE NİĞDE İLLERİNİN KIYASLAMASI

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:The Journal of Social Sciences), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, CEEOL | Cilt:33 | Sayı:33 | DOI:10.16990/SOBIDER.4763 | ISSN:2149-0821

Küresel Güç Mücadelesinde Avrasya Ve Enerji Politikaları

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TATLI MERAM (Dergi:SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Internation Scientific Indexing (ISI), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) | Cilt:5 | Sayı:15 | DOI:10.31576/smryj.196 | ISSN:2630-631X

EKONOMİK GELİŞMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ VE TURİZME ETKİLERİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernıcus, ESJI | Cilt:5 | Sayı:29 | DOI:10.26449/sssj.1195 | ISSN:2587-1587

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA TURİZM POLİTİKALARI

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TOK AHMET (Dergi:ATLAS INTERNATIONAL REFEREEDJOURNAL ON SOCIAL SCIENCES), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) | Cilt:4 | Sayı:15 | DOI: | ISSN:2619-936X

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA ENERJİ POLİTİKALARI

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,AKER GÜLHAN (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ESJI | Cilt:4 | Sayı:21 | DOI:10.26449/sssj.756 | ISSN:2587-1587

KADIN YOKSULLUĞUYLA MÜCADELEDE MİKRO KREDİNİNETKİSİ VE NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE (Dergi:ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi/ Journal of Institute of Social Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asos ,EBSCOHost | Cilt:8 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-3738

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNDE KADIN İSTİHDAMININ ANALİZİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ŞAHİN HATİCE (Dergi:Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOhost | Cilt:16 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2147-6012

Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YAZIRLI NURAN (Dergi:Çankırı Karatekin SBE Dergi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCOhost, ASOS, OAJI | Cilt:7 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-3738

THE ROLE OF WOMEN IN ECONOMIC DEVELOPMENT TURKEY AND ITALY AS MODELS

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,HANDAN YETİŞEN (Dergi:Route Educational and Social Science Journal), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Open Academic Journal İndex, Directory Of Research Journals İndexing | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI:http://dx.doi.org/10.17121/ressjournal.287 | ISSN:2148-5518

YEŞİL EKONOMİ YEŞİL TURİZM TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ TREND YEŞİLLENEN OTELLER PROJESİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:INDEX COPERNİCUS | Cilt:3 | Sayı:13 | DOI:dx.doi.org/10.16992/ASOS.679 | ISSN:2148-2489

SPOR SEKTÖRÜNÜN MİKRO VE MAKRO EKONOMİK ETKİLERİNİNTEORİK ANALİZİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ELMALI GÜLHAN (Dergi:Route Educational and Social Science Journal), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Türk Eğitim İndeksi Open Academic Journal İndexDirectory Of Research Journals İndexingGoogle ScholarCiteFactorSJournals | Cilt:2 | Sayı:3 | DOI:dx.doi.org/10.17121/ressjournal.396 | ISSN:2148-5518

TÜRKİYE’DE YEREL KALKINMANIN YENİ AKTÖRÜ ÜÇÜNCÜSEKTÖR: KOOPERATİFLER

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE,TUTAR ERDİNÇ,TURGUT AHMET (Dergi:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus, SOBİAD | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2148-2489

Türkiye’de Kobi Kredilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÜNLÜLEBLEBİCİ YILDIZ (Dergi:Global journal of economics and business studies), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:INDEX COPERNICUS, ASOSINDEX ve EBSCO HOST Business Source Ultimate List | Cilt: | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2147-415X

MEDENİYETLERİN YAŞATILDIĞI ŞEHİR NİĞDE VE TURİZM

ALPASLAN CEMİLE,KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, PROQUEST | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-8039

YEŞİL EKONOMİ VE TURİZM

ERKAN ÇİSİL,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:5 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1309-8039

Turizm Sektörünün İstihdam Üzerine Etkileri

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL (Dergi:Global Journal of Economics and Business Studies), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO HOST-IEEE, Index Copernicus | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:2147-415X

TÜRKİYE’DE SUYUN EKONOMİK ANALİZİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,AYTEKİN SOLMAZ (Dergi:Adiyaman University Journal of Social Sciences), 2013
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:5 | Sayı:9 | DOI:10.14520/adyusbd.221 | ISSN:1308-7363

Ulaştırma Sektörünün Yarattığı Dışsal Maliyetlerin Ekonomik Etkileri

NALÇAKAN MESERRET,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ (Dergi:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt:2 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:2146-4561

Yerel Kalkınma ve Göç Gaziantep Örneği

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS-EBSCO | Cilt:4 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-0817

AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL (Dergi:Adiyaman University Journal of Social Sciences), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:5 | Sayı:10 | DOI:10.14520/adyusbd.330 | ISSN:1308-7363

Endüstriyel Bölgenin Gelişim Süreci Teorik Bir Yaklaşım

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ARIÇ KIVANÇ HALİL (Dergi:Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO, ESJI | Cilt:3 | Sayı:4 | DOI: | ISSN:1309-3762

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Çevre Kalkınma ve Ticaret

KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:MEVZUAT DERGİSİ), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:14 | Sayı:166 | DOI: | ISSN:1306-0767

Bölgesel Yerel Ekonomik Kalkınmanın Popülerleşen Yeni Aktörü Kümelenme

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO HOST, ASOS Index | Cilt:3 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1309-1522

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Rolü Güvenirlilik Açısından Sorgulanması Ve Türkiye

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:Akademik Bakış Dergisi, Sayı), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Academic Research Index | Cilt: | Sayı:25 | DOI: | ISSN:1694-528X

Geleceğin Enerjisi Hidrojen Ekonomisi ve Türkiye

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:Uluslararası İktisadi ve İdari İnceleme Dergisi), 2011
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:3 | Sayı:6 | DOI: | ISSN:1307-9832

Uluslararası Ulaşım Koridorunda Yeni Bir Açılım TRACECA Projesi ve Türkiye

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT (Dergi:www.mevzuatdergisi.com), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS | Cilt:12 | Sayı:139 | DOI: | ISSN:1306-0767

TÜRKİYE’DE KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ ROLÜ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN (Dergi:NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS-EBSCO | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1308-4216

Türkiye de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik Düzeyinin Seçilmiş AB Ülkeleri Romanya ve Macaristan İle Karşılaştırmalı Bir Analizi

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN (Dergi:SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:2009 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2147-7833

Türkiye nin Sağlık Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli Ve Farklı Ülke Örnekleriyle Mukayesesi

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KILINÇ ATA NURCAN (Dergi:Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS ve EBSCOHOST | Cilt:9 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1302-1966

Turizm Sektöründe E Ticaret Uygulamaları Nevşehir Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,nurcan kılınç ata (Dergi:Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.BF Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SBVT- EBSCO | Cilt:9 | Sayı:12 | DOI: | ISSN:2147-7833

Firmaların Yenilik İnovasyon Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,ARIÇ KIVANÇ HALİL (Dergi:SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:asos index | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:2147-7833

Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri Bölgesel Kalkınma Ajansları

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,DEMİRAL MEHMET (Dergi:Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1306-6730

Eğitimin Ekonomik Büyümeye Katkısı

DERVİŞ ÇANAKÇI,KUTLUAY TUTAR FİLİZ (Dergi:bilgiyönetimi.org), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:1 | DOI: | ISSN:0000-0000

Bir Bölgesel Kalkınma Projesi Olarak GAP ın Başarısını Artıracak Etmenler ve GAP a Yönelik Öneriler

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÖZTÜRK NAZIM (Dergi:Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi), 2002
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SBVT-EBSCO | Cilt: | Sayı:3 | DOI: | ISSN:2148-3043

SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMADA BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİNIN ROLÜ REC TÜRKIYE ÖRNEĞİ

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ALPASLAN CEMİLE, 2015
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

YEREL KALKINMADA KOOPERATİFLERİN ROLÜ: Kırsal kesimde kadın kooperatifleri örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TURGUT AHMET,ALPASLAN CEMİLE, 2014
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü Bölgesel İnovasyon Stratejileri RIS Mersin Uygulaması

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,FIRAT EMİNE,ERKAN ÇİSİL,TUTAR ERDİNÇ, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Ekonomik Kalkınmada Girişimciliğin Rolü Gaziantep Örneği

EREN MEHMET VAHİT,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ERKAN ÇİSİL, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Ekonomik Kalkınmada Kırsal Turizmin Rolü Türkiye Örneği

ÜN EMRE,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ERKAN ÇİSİL, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye nin Dış Borçlarının Analizi 1980 - 2012

ERKAN ÇİSİL,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Kış Sporları Odaklı Kış Turizminin Ülke Kalkınmasındaki Önemi

ÖZBAYOĞLU FAHRİ ULUÇ,TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2011
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

YEREL EKONOMİK KALKINMADA YEREL DİNAMİKLER VE ESNEK ÜRETM İLİŞKİSİ

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ARIÇ KIVANÇ HALİL, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye de Sigortacılık Sektörünün Seçilmiş OECD Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Analizi Çek Cumhuriyeti ve Polonya

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye ile Suriye Arasındaki Sınır Ticaretinin Ülke Ekonomilerine Etkileri

ÖCAL FATİH MEHMET,KUTLUAY TUTAR FİLİZ,EREN MEHMET VAHİT, 2010
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgesel Ekonomik Kalkınmada Yeni Açılım RIS Regional Innovation Strategies

KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye de Özelleştirmelerde Yabancı Sermayenin Yeri

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,YETİŞEN HANDAN, 2008
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Effects of E Trade RD and Innovation Competitiviness of Small and Medium Sized Enterprises SMEs

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,KOCABAY MERAL,KILINÇ ATA NURCAN, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgesel Ekonomik Kalkınmada İnanç Turizminin Rolü ve Kapadokya Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,CESUR NEDİM, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt:3 | Sayı:5

E Öğrenmenin e learning Turizm Sektörüne Katkısı Kapadokya Örneği

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ,ÇANAKÇI DERVİŞ, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Kapsamında Niğde nin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Eğitimin Doğu Anadolu Bölgesinde İktisadi Kalkınmaya Katkısı

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ÇANAKÇI DERVİŞ, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Anadolu ya Yayılan Üniversitelerin Bölgelerine Ekonomik Katkıları Niğde Üniversitesi Örneği

TUTAR ERDİNÇ,KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2004
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yerel Kalkınma, Kadın Yoksulluğu ve Niğde

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,ALPASLAN CEMİLE, 2019
Kitap Kitap Türü:Araştırma (Tez Hariç) Kitabı | ISBN:978-605-5194-43-7

BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE YAZILAR

KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2014
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-4974-59-7

MİKRO İKTİSAT

KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2012
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4350-73-5

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

KUTLUAY TUTAR FİLİZ, 2010
Kitap Kitap Türü:Ders Kitabı | ISBN:978-605-4350-24-7

Turizm Ekonomi Türkiye ve OECD

KUTLUAY TUTAR FİLİZ,TUTAR ERDİNÇ, 2004
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-347-6620

 • image
  ARAŞTIRMA PROJESİ 2014 - 2015

  Proje Konumu:Danışman

  MİKRO KREDİNİN KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADAKİ ROLÜ NİĞDE ÖRNEĞİ

  Proje Konusu:


 • image
  Yüksek Lisans 2020   FURKAN UĞUR   Devam Ediyor

  Merkez Bankasının Bağımsızlığı ve Makro Ekonomik Büyüklüklerle İlişkisi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   RAMAZAN TAŞ   Tamamlandı

  Kadın yoksulluğu ile mücadelede mikro finansman ( Bursa örneği)

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   CANSU AYTEKİN   Devam Ediyor

  Yeşil Lojistik Kavramı ve Türkiye'deki Yeşil Lojistik Uygulamaları

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   AYŞEGÜL YILMAZ   Devam Ediyor

  Yerel ekonomik kalkinmada sosyal sermayenin rolü:Nigde uygulaması

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   HATİCE KALINKILIÇ   Tamamlandı

  Yerel ekonomik kalkınmada turizmin rölü ve Niğde uygulaması

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   FATMA DEMİR   Tamamlandı

  Futbol sektörünün Türkiye ve İspanya ekonomilerinde karşılaştırmalı analizi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   MUSTAFA AVŞAR   Devam Ediyor

  Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları (1923-2016)

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   SAKİNE DEMİRHAN   Tamamlandı

  Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasında turizmin rolü

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   KUTAY İŞLER   Tamamlandı

  Yolsuzluk Ekonomisi ve Türkiye

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   HATİCE ŞAHİN   Tamamlandı

  Küreselleşme ekseninde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde kadın istihdamının analizi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2016   ESRA MERAL   Tamamlandı

  Göçün ekonomik analizi: Niğde uygulaması

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   CEMİLE ALPASLAN   Tamamlandı

  Mikro kredinin kadın yoksulluğunu azaltmadaki rolü: Niğde örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   NURAN YAZIRLI   Tamamlandı

  Ev dışı gıda tüketimini etkileyen faktörler: Nazilli örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   NAZİFE ÖZGE KILIÇ   Tamamlandı

  Yerel kalkınma ve rekabetçilik ekseninde değişen yeni bölgeselcilik ve Kayseri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   SOLMAZ AYTEKİN   Tamamlandı

  Yerel ekonomik kalkınmada siviltoplum kuruluşlarının rolü: Kayseri örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   YILDIZ ÜNLÜLEBLEBİCİ   Tamamlandı

  KOBİ kredilerin ekonomik büyümeye etkileri: Türkiye örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   BANU AYDOĞAN   Tamamlandı

  Bölgesel ekonomik kalkınmanın yeni pusulası: Bölgesel inovasyon stratejileri (RIS) Mersin örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   AYÇA TEKELİ   Tamamlandı

  Türkiye'de makroekonomik faktörlerin bankacılık sektörü riskleri üzerine etkilerinin ampirik analizi: 1995-2008

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   HANDAN YETİŞEN   Tamamlandı

  İktisada feminen bir bakış: Feminist iktisat

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   GAMZEGÜL SÜT   Tamamlandı

  Yerel kalkınmada bir araç olarak organize sanayi bölgeleri: Sivas ve Erzincan örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2008   EMİNE KILIÇ   Tamamlandı

  Türkiye'de sağlık sektöründe ekonomik gelişmişlik düzeyi: Seçilmiş AB ülkeleriyle karşılaştırmalı bir analiz

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   AYŞEGÜL TANRIVER   Tamamlandı

  Türkiye ekonomisinde sigortacılık sektörünün gelişim süreci

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   PINAR TUNÇBİLEKLİ   Tamamlandı

  Turizmin bölgesel kalkınmaya etkisi: Nevşehir örneği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2006   ŞULE ALTAN   Tamamlandı

  Türkiye'de ekoturizm uygulamaları ve ekonomiye katkıları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2003   AHMET TURAN ÖZKUR   Tamamlandı

  Türkiye'de yeni ekonomi ve elektronik ticaret

  Cumhuriyet Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer • Adres:
 • Tel:0 388 225 2033
 • Email: