Akademik Unvanlar

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  GÜZEL SANATLAR LİSELERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDE UYGULANAN VACCAI VE CONCONE ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİNİN SES GELİŞİMİNE ETKİSİ

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜZİK EĞİTİMİ (DR)

 • Yüksek Lisans 2011

  GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDE BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERS KİTBININ, ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN AÇISINDAN İŞLEVSELLİĞİNİN İNCELENMESİ

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1999

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

FBO4004 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:10

MOZ1004 SES EĞİTİMİ II

Zorunlu Ders Amaç:Sesin konuşurken ve şarkı söylerken doğru/güzel/etkili kullanılmasına ilişkin koordinasyon çalışmalarını olumlu alışkanlık hâline getirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar; öğrencilerin bireysel ses özelliklerine uygun alıştırmalar (5’li, 6’lı, 8’li, arpej ve atlamalı seslerle legato ve staccato alıştırmaları); çalışılan alıştırma ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve beceriler; sesinin bireysel özelliklerine uygun olarak, ton geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin teknik çalışmalar, bu tekniklerin alıştırma ve eserlerde uygulanması; rezonans geliştirme çalışmaları; müzikaliteyi arttırıcı cümleleme, ifade, gürlük çalışmaları; sesini etkili ve verimli kullanabilmesine dönük yeterli düzeyde ulusal ve uluslararası eserlerden (halk türküleri, lied, arie antiche, aria, vb.) oluşan bir dağarcık seslendirme; ses genişliği, tını özelliği ile teknik ve müzikal düzeye uygun seslendirme/yorumlama etkinliklerini planlama ve gerçekleştirme.

Dersin İçeriği

Sesin konuşurken ve şarkı söylerken doğru/güzel/etkili kullanılmasına ilişkin koordinasyon çalışmalarını olumlu alışkanlık hâline getirmeye yönelik uygulamalı çalışmalar; öğrencilerin bireysel ses özelliklerine uygun alıştırmalar (5’li, 6’lı, 8’li, arpej ve atlamalı seslerle legato ve staccato alıştırmaları); çalışılan alıştırma ve eserleri seslendirmeden önce teknik ve müzikal analizi yapmaya ilişkin bilgi ve beceriler; sesinin bireysel özelliklerine uygun olarak, ton geçişlerinin doğal ve kolay yapılmasına ilişkin teknik çalışmalar, bu tekniklerin alıştırma ve eserlerde uygulanması; rezonans geliştirme çalışmaları; müzikaliteyi arttırıcı cümleleme, ifade, gürlük çalışmaları; sesini etkili ve verimli kullanabilmesine dönük yeterli düzeyde ulusal ve uluslararası eserlerden (halk türküleri, lied, arie antiche, aria, vb.) oluşan bir dağarcık seslendirme; ses genişliği, tını özelliği ile teknik ve müzikal düzeye uygun seslendirme/yorumlama etkinliklerini planlama ve gerçekleştirme.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MOZ1005 SES EĞİTİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:Müzik eğitiminde insan sesinin oluşumu, gelişimi ve bireysel ses eğitiminin önemi. Ses ve ses organlarının yapısı, mekanizması ve fonksiyonları ile sesin oluşumu, bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma, gevşeme ve uyanık olma bilinci kazanma çalışmaları. Doğru solunum alışkanlığı, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla üretme, ve rezonans bölgelerinde sesin harmoniklerini (doğuşkanlar) güçlendirme ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik alıştırmalar (tek ses, 2?li,3?lü,4?lü,5?li sıralı sesler, arpej vb. seslerle legato, staccato uygulamalar ve konuşma çalışmaları). Piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanarak Türk dilinin ünlü ve ünsüzlerini doğru artikülasyonla oluşturma çalışmaları ve bu çalışmaları konuşma kusurları olan öğrencilerin eğitiminde kullanma. Doğru solunuma dayalı doğru fonasyon, doğru rezonans ve doğru artikülasyonun eşgüdüm içerisinde oluşturulabilmesine yönelik bireye özgü ses alıştırmaları. Ses alanlarını (rejistr) fark ederek doğru ve uygun registr geçişlerine yönelik alıştırmalar. Doğru sesin oluşumunda gereken eşgüdümün sağlanabilmesine ve doğru entonasyonla müzikal duyarlılığı geliştirmeye yönelik ses eğitimi gereçlerini kullanma (ses alıştırmaları, ses etütleri ve düzeyine uygun piyano eşlikli eserler).

Dersin İçeriği

Müzik eğitiminde insan sesinin oluşumu, gelişimi ve bireysel ses eğitiminin önemi. Ses ve ses organlarının yapısı, mekanizması ve fonksiyonları ile sesin oluşumu, bedensel ve zihinsel olarak şarkı söylemeye hazırlanma, gevşeme ve uyanık olma bilinci kazanma çalışmaları. Doğru solunum alışkanlığı, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla üretme, ve rezonans bölgelerinde sesin harmoniklerini (doğuşkanlar) güçlendirme ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmaya yönelik alıştırmalar (tek ses, 2?li,3?lü,4?lü,5?li sıralı sesler, arpej vb. seslerle legato, staccato uygulamalar ve konuşma çalışmaları). Piyano eşlikli halk türkülerinden yararlanarak Türk dilinin ünlü ve ünsüzlerini doğru artikülasyonla oluşturma çalışmaları ve bu çalışmaları konuşma kusurları olan öğrencilerin eğitiminde kullanma. Doğru solunuma dayalı doğru fonasyon, doğru rezonans ve doğru artikülasyonun eşgüdüm içerisinde oluşturulabilmesine yönelik bireye özgü ses alıştırmaları. Ses alanlarını (rejistr) fark ederek doğru ve uygun registr geçişlerine yönelik alıştırmalar. Doğru sesin oluşumunda gereken eşgüdümün sağlanabilmesine ve doğru entonasyonla müzikal duyarlılığı geliştirmeye yönelik ses eğitimi gereçlerini kullanma (ses alıştırmaları, ses etütleri ve düzeyine uygun piyano eşlikli eserler).

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MOZ1006 MÜZİK KÜLTÜRÜ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı: İnsan, kültür ve müzik üçgeninde müzik kültürünün oluşumuna, öğelerine, öğeleri arasındaki ilişkilerine ve diğer kültür öğeleri arasındaki ilişkilerine yönelik temel kazanımların oluşturulmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı: İnsan, kültür ve müzik üçgeninde müzik kültürünün oluşumuna, öğelerine, öğeleri arasındaki ilişkilerine ve diğer kültür öğeleri arasındaki ilişkilerine yönelik temel kazanımların oluşturulmasıdır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MOZ1007 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MOZ2001 MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MOZ2002 MÜZİK ÖĞRETİMİ PROGRAMLARI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MOZ2007 ÇOKSESLİ KORO 1

Zorunlu Ders Amaç:Koroda olma bilinci ile eserler seslendirmek, repertuvar kazanmak

Dersin İçeriği

Koroda olma bilinci ile eserler seslendirmek, repertuvar kazanmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:1
 • AKTS:3

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MÜZİK EĞİTİMİ

MOZ2008 ÇOKSESLİ KORO 2

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

MOZ2013 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 3

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MOZ2014 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 4

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MOZ3009 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 5

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MUZ1001 PİYANO I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ1002 PİYANO II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

MUZ1005 BİREYSEL SES EĞİTİMİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ1019 MÜZİK KÜLTÜRÜ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersin amacı: İnsan, kültür ve müzik üçgeninde müzik kültürünün oluşumuna, öğelerine, öğeleri arasındaki ilişkilerine ve diğer kültür öğeleri arasındaki ilişkilerine yönelik temel kazanımların oluşturulmasıdır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı: İnsan, kültür ve müzik üçgeninde müzik kültürünün oluşumuna, öğelerine, öğeleri arasındaki ilişkilerine ve diğer kültür öğeleri arasındaki ilişkilerine yönelik temel kazanımların oluşturulmasıdır.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ1020 KORO I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

MUZ2001 PİYANO III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2002 PİYANO IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2003 BİREYSEL ÇALGI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2004 BİREYSEL ÇALGI IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2005 BİREYSEL SES EĞİTİMİ III

Zorunlu Ders Amaç:teorik ve uygulamalı biçimde sesin bireysel olarak eğitilmesidir.

Dersin İçeriği

teorik ve uygulamalı biçimde sesin bireysel olarak eğitilmesidir.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ2006 BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ2009 KORO II

Zorunlu Ders Amaç:koroda olma bilinci ile eserler seslendirmek, repertuvar kazanmak

Dersin İçeriği

koroda olma bilinci ile eserler seslendirmek, repertuvar kazanmak

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MUZ2010 KORO III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

MUZ3001 PİYANO V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3002 PİYANO VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3003 BİREYSEL ÇALGI V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3004 BİREYSEL ÇALGI VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ3006 KORO V

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ3016 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ3017 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ4001 PİYANO VII

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MUZ4002 BİREYSEL ÇALGI VE ÖĞRETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

MUZ4003 BİREYSEL ÇALGI VII

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:1

MUZ4007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ4012 KORO VE YÖNETİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:2

MUZ4013 OKUL DENEYİMİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:4
 • AKTS:5

MUZ4016 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:6
 • AKTS:8

MUZ4019 KORO VI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:4

MUZ4021 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

Zorunlu Ders Amaç:Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin İçeriği

Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

 • Teorik Saat:1
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ

MZK6101 TOPLUM VE MÜZİK EĞİTİMİ I

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı, toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini incelemek, ülkemizdeki müzik yapıları ile müzik eğitimi sisteminin değerlendirmesini yapmaktır.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, toplum, müzik ve müzik eğitimi ilişkisini incelemek, ülkemizdeki müzik yapıları ile müzik eğitimi sisteminin değerlendirmesini yapmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MÜZİK EĞİTİMİ

MZK6104 ANA ÇALGI II (ŞAN)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

Yıla Göre Sırala:

SES EĞİTİMİNDE KULLANILAN VACCAİ VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ AKUSTİK SES ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH,SEVİNÇ SEMA,TEMİZ EBRU (Dergi:Asos Journal), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:sobiad, index copernicus | Cilt:6 | Sayı:80 | DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14234 | ISSN:2148-2489

VACCAI VE CONCONE SES ETÜTLERİNİN ÖĞRENCİ PERFORMANS DEĞERLERİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH,SEVİNÇ SEMA,TEMİZ EBRU (Dergi:TARİH OKULU DERGİSİ), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:11 | Sayı:XXXIV | DOI:http://dx.doi.org/10.14225/Joh1279 | ISSN:1308-5298

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Kullanılan Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının İşlevselliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SBIAD,ASOS,INDEX COPERNİCUS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Genel, Özengen ve Mesleki Müzik Eğitimi Süreci İçinde Verilen Keman Eğitiminde Karşılaşılabilecek Olası Güçlükler

TANRIÖVER AHMET ULVAR,BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA,INDEX COPER NİCCUS | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Bireysel Ses Eğitimi Ders Kitabının Öğrenci Açısından İşlevselliğinin İncelenmesi

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH (Dergi:NWSA Academic Journals), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Müzikle Tedavi Yöntemleri

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH (Dergi:NWSA Academic Journals), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Kuruluşundan Günümüze Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde Uygulanan Ses Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının İncelenmesi

BAŞARAN TANRIÖVER GÜLŞAH (Dergi:NWSA), 2010
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:


 • Adres:
 • Tel:
 • Email: