Akademik Unvanlar

 • 2019 / ...

  PROFESÖR

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2000

  Sason Ermeni isyanları

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , YAKINÇAĞ TARİHİ (DR)

 • Yüksek Lisans 1995

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

 • Lisans 1990

  EGE ÜNİVERSİTESİ / EDEBİYAT FAKÜLTESİ , TARİH BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2015 - 2019
  MYO/Yüksekokul Müdürü
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ATA1015 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION I

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

ATA1016 ATATURK PRINCIPLES AND THE HISTORY OF REVOLUTION II

Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:
 • Pratik Saat:
 • AKTS:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

SBE5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TAR1009 İSLAM TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TAR1010 İSLAM TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TAR2005 TARİH METODOLOJİSİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR2006 TARİH METODOLOJİSİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR3013 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR3014 MİLLİ MÜCADELE TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR3019 Türkiyenin Güncel Sorunları

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde Türkiyenin çok yönlü, çok boyutlu sorunları var.Türkiyenin karşılaştığı problemlerin neler olduğunun ortaya konması ve bu sorunların tarihsel, hukuksal, uluslararası ve güncel boyutuyla ele alınıp çözüm önerilerinin neler olduğu hususlarının bilimsel bir zeminde tartışılıp öğrencilerin bu konularda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Günümüzde Türkiyenin çok yönlü, çok boyutlu sorunları var.Türkiyenin karşılaştığı problemlerin neler olduğunun ortaya konması ve bu sorunların tarihsel, hukuksal, uluslararası ve güncel boyutuyla ele alınıp çözüm önerilerinin neler olduğu hususlarının bilimsel bir zeminde tartışılıp öğrencilerin bu konularda bilgilenmeleri hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TAR3020 Azınlıklar Sorunu

Seçmeli Ders Amaç:Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren idaresi altında bulunan milletleri adil ve hoşgörülü bir biçimde yönetmiş, devletin tebası olan bütün unsurlar sağlanan bu geniş hürriyet ortamından faydalanmışlardır. Ancak Osmanlı Devletinin zayıflayıp güç kaybetmesi üzerine batılı devletler Osmanlı Azınlıklarını kendi dini, siyasi ve ekonomik menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye başlaması ile azınlıklar meselesi ortaya çıkmıştır. Azınlıklar bundan sonra Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız devletler kurma çabasına girmişlerdir. Bu süreç ve gelişmelerin öğrencilere kavratılması dersin amacı ve önemini ortaya koymaktadır.

Dersin İçeriği

Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren idaresi altında bulunan milletleri adil ve hoşgörülü bir biçimde yönetmiş, devletin tebası olan bütün unsurlar sağlanan bu geniş hürriyet ortamından faydalanmışlardır. Ancak Osmanlı Devletinin zayıflayıp güç kaybetmesi üzerine batılı devletler Osmanlı Azınlıklarını kendi dini, siyasi ve ekonomik menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye başlaması ile azınlıklar meselesi ortaya çıkmıştır. Azınlıklar bundan sonra Osmanlı Devletinden ayrılıp bağımsız devletler kurma çabasına girmişlerdir. Bu süreç ve gelişmelerin öğrencilere kavratılması dersin amacı ve önemini ortaya koymaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TAR4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TAR4003 YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR4005 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR4006 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II

Zorunlu Ders Amaç:Öğrencileri, mensubu bulunduğu ülkenin geçmişi hakkında yeterince bilgi sahibi yapmak ve günümüz gelişmelerini mevcut kazanımları doğrultusunda değerlendirebilme becerisini kazandırmaktır. Aynı zamanda olası gelişmeler karşısında da, analizler ve neticesine öngörüler yapabilmelerini sağlayarak öğrenciye dersten edindiği bilgileri hayata geçirebilme kabiliyetini kazandırmak olarak öngörülebilir.

Dersin İçeriği

Öğrencileri, mensubu bulunduğu ülkenin geçmişi hakkında yeterince bilgi sahibi yapmak ve günümüz gelişmelerini mevcut kazanımları doğrultusunda değerlendirebilme becerisini kazandırmaktır. Aynı zamanda olası gelişmeler karşısında da, analizler ve neticesine öngörüler yapabilmelerini sağlayarak öğrenciye dersten edindiği bilgileri hayata geçirebilme kabiliyetini kazandırmak olarak öngörülebilir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TAR4019 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI I

Seçmeli Ders Amaç:Mili Mücadelenin hazırlık süreciyle birlikte dış politika prensiplerinin belirlenmesi,TBMM nin açılmasından Milli Mücadele dahil II. Dünya Savaşı öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış politika uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi kazandırmak.

Dersin İçeriği

Mili Mücadelenin hazırlık süreciyle birlikte dış politika prensiplerinin belirlenmesi,TBMM nin açılmasından Milli Mücadele dahil II. Dünya Savaşı öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış politika uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

TAR4020 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TAR5109 TÜRK PARLAMENTO TARİHİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TAR5110 TÜRK PARLAMENTO TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TAR5111 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1938)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TAR5112 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK DİPLOMASİSİ (1938-1960)

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TAR6109 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)

Seçmeli Ders Amaç:Cumhuriyet Dönemi Dış politikası olarak değerlendirilen konular hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün Dış Politika ilkelerinin neler olduğunu kavratmak amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

Cumhuriyet Dönemi Dış politikası olarak değerlendirilen konular hakkında öğrencileri bilgilendirmek, ayrıca Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün Dış Politika ilkelerinin neler olduğunu kavratmak amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH

TAR6110 Cumhuriyet Dönemi Türk Diplomasisi (1938-1960)

Seçmeli Ders Amaç:1938-1960 Yılları Arasında Tek Parti ve Demokrat Parti dönemi Türk Dış Politikası alanındaki gelişmeleri kavratmak.

Dersin İçeriği

1938-1960 Yılları Arasında Tek Parti ve Demokrat Parti dönemi Türk Dış Politikası alanındaki gelişmeleri kavratmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH

TAR7105 Türk Parlamento Tarihi I

Seçmeli Ders Amaç:Türklerde gerek Orta Asya'da bulundukları devrede gerekse daha sonraki dönemlerde kurdukları danışma kurullarının neler olduğu, İslamiyet'in kabulü ile Türk meclis geleneğindeki değişmeler ile Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet devrindeki kurullar ve meclisler hakkında bilgi vermek.

Dersin İçeriği

Türklerde gerek Orta Asya'da bulundukları devrede gerekse daha sonraki dönemlerde kurdukları danışma kurullarının neler olduğu, İslamiyet'in kabulü ile Türk meclis geleneğindeki değişmeler ile Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet devrindeki kurullar ve meclisler hakkında bilgi vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH

TAR7106 Türk Parlamento Tarihi II

Seçmeli Ders Amaç:I. Meclisin açılmasına giden yolda yapılan kongreler hakkında bilgi vermek. I. Meclisin açılması için Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan genelgeler ile 1920-1923 dönemi meclisin ve milletvekillerinin nitelikleri hakkında bilgi vererek, Milli Mücadelenin kazanılmasında bu meclisin katkılarını anlatmak. Cumhuriyetin ilanı sonrası oluşturulan parlamentolar hakkında genel bilgiler vermek.

Dersin İçeriği

I. Meclisin açılmasına giden yolda yapılan kongreler hakkında bilgi vermek. I. Meclisin açılması için Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan genelgeler ile 1920-1923 dönemi meclisin ve milletvekillerinin nitelikleri hakkında bilgi vererek, Milli Mücadelenin kazanılmasında bu meclisin katkılarını anlatmak. Cumhuriyetin ilanı sonrası oluşturulan parlamentolar hakkında genel bilgiler vermek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TARİH

YÇT503 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT504 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT524 OSMANLIDA AZINLIKLAR II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT529 OSMANLIDA AZINLIKLAR I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT605 AZINLIKLAR SORUNU I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT606 AZINLIKLAR SORUNU II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT7020 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT7021 SON DÖNEM OSMANLI TARİHİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT7022 OSMANLI'DA AZINLIKLAR II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT7023 OSMANLI'DA AZINLIKLAR I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT8007 AZINLIKLAR SORUNU I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

YÇT8008 AZINLIKLAR SORUNU II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

ADIYAMAN KAZASINDA TİFO VE KOLERANIN NEDEN OLDUĞU ÖLÜMLER (1912- 1925)

DOĞAN HAMDİ (Dergi:CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Research Bible, drjı, sobiad | Cilt: | Sayı:8 | DOI: | ISSN:2199-353

Atatürk’xxün Kültür Kurumlarından Biri Olarak Adıyaman Halkevi (1938-1951)

DOĞAN HAMDİ (Dergi:Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN, ASOS | Cilt:10 | Sayı:27 | DOI: | ISSN:13089196

KARAMAN KAZASI’NDA EĞİTİM FAALİYETLERİ (1898-1940)

DOĞAN HAMDİ (Dergi:MCBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN, ASOS, EBSCO | Cilt:15 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2146-2844

Cumhuriyet Döneminde Adıyaman ve Besni’de Trahom (1925-1975)

DOĞAN HAMDİ (Dergi:Gaziantep University Journal of Social Sciences), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN, ASOS | Cilt:16 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2149-5459

“Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943)”

DOĞAN HAMDİ (Dergi:The Journal of Academic Social Science Studies), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:MLA, EBSCO,ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index CopernicusMendeley. | Cilt:6 | Sayı:5 | DOI:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1564 | ISSN:2147-2971

“Cumhuriyet Döneminde Yerel Bankacılık: Akhisar Tütüncüler Bankası Örneği”

DOĞAN HAMDİ (Dergi:Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ulakbim, Asos | Cilt:9 | Sayı:18 | DOI: | ISSN:1304-429-

“Milli Mücadelede Nevşehir ve Çevresi”

DOĞAN HAMDİ (Dergi:Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Tübitak, Ulakbim, Asos | Cilt:13 | Sayı:49 | DOI: | ISSN:1303-5290

“Milli Mücadelede Adıyaman ve Çevresi”

DOĞAN HAMDİ (Dergi:Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2012
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Ebsco SOCINDEX Index Copernicus (IC) TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı EBSCOhost | Cilt:11 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1303-0094

Adıyaman Tarihi ve Kültürü Üzerine

DOĞAN HAMDİ, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-6527-94-8

II. Meşrutiyet Dönemi Meclislerinde Niğde Mebusları (1908-1918)

DOĞAN HAMDİ, 2012
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-6527-99-3

Birinci Mecliste Malatya Milletvekilleri ve Siyasi Faaliyetleri (1920-1923)

DOĞAN HAMDİ, 2011
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5413-16-3

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Tarihi Üzerine

DOĞAN HAMDİ, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-9173-66-1

Niğde Tarihi Üzerine

DOĞAN HAMDİ, 2005
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-9173-11-5

60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof.Dr. Kazım Yaşar Kopraman'a Armağan

DOĞAN HAMDİ, 2003
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-8736-31-0

 • image
  BAP 2011 - 2013

  Proje Konumu:Yönetici

  II. Meşrutiyet Parlamentolarında Niğde Milletvekilleri

  Proje Konusu:II. Meşrutiyet Parlamentolarında Niğde Milletvekilleri ve faaliyetleri


 • image
  Yüksek Lisans 2015   UĞUR UÇAR   Devam Ediyor

  Ağrı Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   MUSTAFA KOÇAK   Devam Ediyor

  SOVYETLER'İN ORTA ASYA'DA UYGULADIĞI KÜLTÜR POLİTİKALARI (1917-1953)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   ÖZLEM AYDIN   Devam Ediyor

  Niğde Gazetesine Göre Niğde'nin Sosyal ve İktisadi Yapısı (1934-1939)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   YUSUF ATEŞ   Devam Ediyor

  "Maarif Salnamelerine Göre 20. Yüzyıl Başlarında Konya Vilayetinde Eğitim"

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2015   FATMA TANRIVERDİ   Devam Ediyor

  TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE BEREKETLÜ KAZASINDA SOSYAL VE İKTİSADİ YAPI

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   FATMA TANRIVERDİ   Devam Ediyor

  TEMETTUAT KAYITLARINA GÖRE BEREKETLİ KAZASINDA SOSYAL ve İKTİSADİ YAPI

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   GÜLÜSTAN KÖSE   Tamamlandı

  Birinci Meclis'te Adana milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2011   HÜSEYİN KOZLUDERE   Tamamlandı

  Adıyaman basınına göre Adıyaman'ın siyasi, ekonomik ve sosyal yapısı (1954-1968)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   TUĞBA AKTAŞ   Tamamlandı

  Üçüncü ve dördüncü dönem Yozgat milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2004   OĞUZHAN ÖZTÜRK   Tamamlandı

  1909 Adana Ermeni isyanı ve Meclis-i Mebusan`da görüşülmesi(Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi`ne göre)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Tarih Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2002   CEMİL ARISOY   Tamamlandı

  Bursa kazasına bağlı Çağrışan, Panaşar, Değirmenlikazık, Dobruca, Ahvat, Canbazlar, Göynüklü, Dimboz, Conkara ve Soğanlı köylerinin sosyal ve ekonomik yapısı (1844-1845)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Diğer • Adres:
 • Tel:0 388 225 2096
 • Email: