Akademik Unvanlar

 • 2018 / ...

  PROFESÖR

 • 2013 / 2018

  DOÇENT

 • 2006 / 2013

  YARDIMCI DOÇENT

 • 1999 / 2006

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2005

  Batı Türklerinin dörtlüklerden kurulu bilmeceleri üzerinde bir araştırma

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , TÜRK HALK EDEBİYATI (DR)

 • Yüksek Lisans 2000

  Anadolu sahası Türk halk hikayelerinde kadın

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ)

 • Lisans 1998

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ / İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2014 - 2014
  Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

SAN1007 OSMANLI TÜRKÇESİ I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

SAN1008 OSMANLI TÜRKÇESİ II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE1005 Türk Halk Edebiyatı I

Zorunlu Ders Amaç:Halk edebiyatı kavramının sınırları içerisinde değerlendirilen türlerin neler olduğunu kavratmak, Türk halk edebiyatı alanında ilk ürünlerin yer aldığı eserleri tanıtmak, mani ve türkü türlerini şekil-muhteva, vb. özellikleri bakımından incelemek

Dersin İçeriği

Halk edebiyatı kavramının sınırları içerisinde değerlendirilen türlerin neler olduğunu kavratmak, Türk halk edebiyatı alanında ilk ürünlerin yer aldığı eserleri tanıtmak, mani ve türkü türlerini şekil-muhteva, vb. özellikleri bakımından incelemek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE1006 TÜRK HALK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

TDE2005 TÜRK HALK EDEBİYATI III

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE2006 TÜRK HALK EDEBİYATI IV

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE3009 TÜRK HALK BİLİMİ I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3010 TÜRK HALK BİLİMİ II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE3029 Türk Mitolojisi I

Seçmeli Ders Amaç:Mit ve mitolojiyle ilgili genel bilgileri, mitin ilişkili olduğu türleri, kozmogonik ve eskatolojik mitleri, türeyiş ve menşe mitlerini, Türk mitolojisindeki çeşitli motifleri öğretmek.

Dersin İçeriği

Mit ve mitolojiyle ilgili genel bilgileri, mitin ilişkili olduğu türleri, kozmogonik ve eskatolojik mitleri, türeyiş ve menşe mitlerini, Türk mitolojisindeki çeşitli motifleri öğretmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE3030 Türk Mitolojisi II

Seçmeli Ders Amaç:Türk mitolojisinde ruhlar hakkında bilgi vermek, kültleri (dağ, ağaç, orman, ateş, yıldız, vb.) öğretmek, Gök-Tanrı dini mitolojik sistemi ve Türk şamanlık sistemini öğretmek.

Dersin İçeriği

Türk mitolojisinde ruhlar hakkında bilgi vermek, kültleri (dağ, ağaç, orman, ateş, yıldız, vb.) öğretmek, Gök-Tanrı dini mitolojik sistemi ve Türk şamanlık sistemini öğretmek.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

TDE4017 TÜRK HALK EDEBİYATI VII

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4018 TÜRK HALK EDEBİYATI VIII

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4025 ÇOCUK EDEBİYATI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4026 ÇOCUK EDEBİYATI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

TDE4032 Türk Dünyasında Halk Nazmı II

Seçmeli Ders Amaç:Türk dünyasının ortak edebi ürünlerinden olan ninni, düzgü, bilmece ve tekerleme hakkında bilgi vermek, bunlara ait örnekleri incelemek

Dersin İçeriği

Türk dünyasının ortak edebi ürünlerinden olan ninni, düzgü, bilmece ve tekerleme hakkında bilgi vermek, bunlara ait örnekleri incelemek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE5115 ANONİM HALK NAZMI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE5116 ANONİM HALK NAZMI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

TDE514 TÜRK HALK EDEBİYATININ KAYNAKLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE5141 KÖROĞLU ANLATILARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE5142 KÖROĞLU ANLATILARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

TDE557 TÜRK HALK BİLİMİNİN KURAMLARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE566 TÜRK DESTANLARI MOTİF YAPISI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE6113 Anonim Halk Nazmı I

Seçmeli Ders Amaç:Anonim halk şiiiri içerisinde değerlendirilen mani, türkü, ağıt ve ninninin genel özelliklerinin ve bu türlere ait örneklerin incelenmesinin öğretilmesi

Dersin İçeriği

Anonim halk şiiiri içerisinde değerlendirilen mani, türkü, ağıt ve ninninin genel özelliklerinin ve bu türlere ait örneklerin incelenmesinin öğretilmesi

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6114 Anonim Halk Nazmı II

Seçmeli Ders Amaç:Düzgü, dua-beddua, bilmece ve tekerleme türleriyle ilgili problemler hakkında bilgi vermek ve bunlara ait örnekleri incelemek

Dersin İçeriği

Düzgü, dua-beddua, bilmece ve tekerleme türleriyle ilgili problemler hakkında bilgi vermek ve bunlara ait örnekleri incelemek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6115 HALK BİLİMİNİN KURAMLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6116 HALK BİLİMİNİN KURAMLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

TDE6133 Köroğlu Anlatıları I

Seçmeli Ders Amaç:Bütün Türk dünyasında tanınan ve adı etrafında birçok anlatı teşekkül eden Köroğlu ve Köroğlu anlatıları hakkında bilgi vermek. Destanın Orta Asya (Kazak, Türkmen, Özbek, Uygur, vb.) varyantlarını tanıtmak

Dersin İçeriği

Bütün Türk dünyasında tanınan ve adı etrafında birçok anlatı teşekkül eden Köroğlu ve Köroğlu anlatıları hakkında bilgi vermek. Destanın Orta Asya (Kazak, Türkmen, Özbek, Uygur, vb.) varyantlarını tanıtmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE6134 Köroğlu Anlatıları II

Seçmeli Ders Amaç:Türk dünyasının batısında (Anadolu, Azerbaycan, vb.) Köroğlu adı etrafında teşekkül eden ve halk hikâyesi formunda icra edilen anlatıları tanıtmak ve bunların Türk anlatı geleneği içerisindeki yerini belirlemek

Dersin İçeriği

Türk dünyasının batısında (Anadolu, Azerbaycan, vb.) Köroğlu adı etrafında teşekkül eden ve halk hikâyesi formunda icra edilen anlatıları tanıtmak ve bunların Türk anlatı geleneği içerisindeki yerini belirlemek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7011 TÜRK HALK BİLİMİNİN KURAMLARI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7012 TÜRK HALK BİLİMİNİN KURAMLARI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7013 ANONİM HALK NAZMI I

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7014 ANONİM HALK NAZMI II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TDE7111 Halk Biliminin Kuramları I

Seçmeli Ders Amaç:Halkbiliminin amacını, sınırlarını ve ilişkide olduğu bilim dallarını tanıtmak, erken dönem halkbilimi kuramları, tarihi-coğrafi fin okulu, mitolojik okul, psikoanalitik okul ve ideolojik halkbilimi kuramları hakkında bilgi vermek

Dersin İçeriği

Halkbiliminin amacını, sınırlarını ve ilişkide olduğu bilim dallarını tanıtmak, erken dönem halkbilimi kuramları, tarihi-coğrafi fin okulu, mitolojik okul, psikoanalitik okul ve ideolojik halkbilimi kuramları hakkında bilgi vermek

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDE7114 Halk Biliminin Kuramları II

Seçmeli Ders Amaç:Yapısal ve işlevsel halkbilimi kuramları hakkında bilgi vermek, sözlü kompozisyon teorisi ve performans teoriyi tanıtmak

Dersin İçeriği

Yapısal ve işlevsel halkbilimi kuramları hakkında bilgi vermek, sözlü kompozisyon teorisi ve performans teoriyi tanıtmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TDL1011 TÜRK DİLİ I

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TDL1012 TÜRK DİLİ II

Ortak Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:2

TUR2003 TÜRK HALK EDEBİYATI I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

TUR2004 TÜRK HALK EDEBİYATI II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

Yıla Göre Sırala:

Türkiye ve Kıbrıs Sahası Mânilerinde Kadın Eleştirisi

İÇEL HATİCE (Dergi:Erciyes), 2017
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TÜBİTAK Ulakbim, İSSUU | Cilt:40 | Sayı:477 | DOI: | ISSN:

“Bir Yâr Sevdim El Aldı” / Türkülerde Rakip Algısı

İÇEL HATİCE (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, SOBİAD, ASOS Index, MLA, EBSCO | Cilt: | Sayı:41 | DOI: | ISSN:

Hüsn ü Aşk’ta Halk Anlatıları

İÇEL HATİCE (Dergi:Karadeniz), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, IC, CEEOL, UPD, MLA, ASOS INDEX | Cilt: | Sayı:33 | DOI: | ISSN:

Niğde Atasözlerinde Metafor ve Kullanımı

İÇEL HATİCE (Dergi:Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi), 2014
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ASOS INDEX, EBSCO, MLA, ULAKBİM | Cilt: | Sayı:36 | DOI: | ISSN:1300-5766

Niğde Atasözlerinde Kadın ve Kadın Bakış Açısı

İÇEL HATİCE (Dergi:Erciyes), 2012
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:35 | Sayı:417 | DOI: | ISSN:1300-4689

Deyimlerin Metaforik Yapısı

İÇEL HATİCE (Dergi:Türk Dünyası Araştırmaları), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO PUBLİSHİNG, ULAKBİM | Cilt:98 | Sayı:194 | DOI: | ISSN:0255-0644

Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri

İÇEL HATİCE (Dergi:Turkish Studies), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR, Journal Directory, DJS, ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Akademic | Cilt:6 | Sayı:3 | DOI:10.7827/TurkishStudies.2643 | ISSN:1308-2140

Batı Versiyonlarında Köroğlu

ALPTEKİN ALİ BERAT,İÇEL HATİCE (Dergi:Milli Folklor), 2011
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt:12 | Sayı:91 | DOI: | ISSN:1300-3984

Türkçede Atasözü-Deyim İlişkisi

İÇEL HATİCE (Dergi:Türk Dili), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:687 | DOI: | ISSN:1300-2155

Çıldırlı Âşık Şenlik’in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları

İÇEL HATİCE (Dergi:Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 2009
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt:19 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:1012-0165

Batı Türklerinin Bilmecelerinde Şekil Değişikliği ve Varyantlaşma

İÇEL HATİCE (Dergi:Milli Folklor), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:AHCI | Cilt:10 | Sayı:76 | DOI: | ISSN:1300-3984

Türkiye ve Azerbaycan’da Mâni ve Bilmece Türü Arasındaki İlişkiler

İÇEL HATİCE (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2007
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ULAKBİM | Cilt: | Sayı:22 | DOI: | ISSN:1300-7874

Saim Sakaoğlu’nun Bilmece Araştırmaları

İÇEL HATİCE (Dergi:Arayışlar), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:13 | DOI: | ISSN:1302-1354

Necatî Beg Divanı’ndaki Deyimler

İÇEL HATİCE (Dergi:Türklük Bilimi Araştırmaları), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:15 | DOI: | ISSN:1300-7874

Değerlendirmeler Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Âşık Veysel / Türküz Türkü Çağırırız , Ankara 2004, 349 s., Akçağ Yayınları

İÇEL HATİCE (Dergi:Erciyes), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:27 | Sayı:319 | DOI: | ISSN:1300-4689

Değerlendirmeler Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Türk Gölge Oyunu Karagöz, Akçağ yayınları, Ankara 2003, 328 s.

İÇEL HATİCE (Dergi:Türk Dili), 2004
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:633 | DOI: | ISSN:1300-2155

Köroğlu Anlatılarında Bade İçme

İÇEL HATİCE, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Anadolu Türkülerinde İstanbul

İÇEL HATİCE, 2009
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

I. ve II. Kademe İlköğretim Türkçe Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkraları ve Bunların Tahlili

İÇEL HATİCE, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bilge Seyidoğlu Kitabı

İÇEL HATİCE, 2011
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-995-228-0

Türk Bilmecelerinin Şiirsel Yapısı

İÇEL HATİCE, 2010
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-338-969-3

Köroğlu’nun Bolu Beyi Kolu Üzerine Bir İnceleme

İÇEL HATİCE, 2010
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-6527-58-0

Farklı Yönleriyle Küreselleşme

İÇEL HATİCE, 2008
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-9944-397-23-0

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan

İÇEL HATİCE, 2006
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:975-6527-22-6

 • image
  Diğer (Ulusal) 2008 - 2009

  Proje Konumu:Yürütücü

  Türk Bilmeceleri Üzerinde Bir Araştırma

  Proje Konusu:Bilmece Araştırma


 • image
  Yüksek Lisans 2014   SAADETTİN YILMAZ   Tamamlandı

  Yeni Fırat dergisindeki halk bilimi unsurları

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2014   ADEM KORKMAZ   Tamamlandı

  19. yüzyıl âşık şiirinde sevgili (Seyranî, Ruhsatî ve Dadaloğlu)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2012   MAŞUTA AKGÖYNÜK   Tamamlandı

  17. yüzyıl âşık şiirinde sevgili motifi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2010   SANİYE AVAN   Tamamlandı

  Suşehri monografisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2009   FATMA DEĞİRMENCİ   Tamamlandı

  İmamoğlu ilçesi monografisi

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2008   UYGAR KURUM   Tamamlandı

  Düziçi'nde halk hekimliği

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2008   GÖKÇEN PEKER   Tamamlandı

  Misis'te geçiş dönemi adetleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   MEHMET ALPTEKİN   Tamamlandı

  Silifke'de eski Türk inançlarının izleri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2007   MÜNEVVER SAVAŞ   Tamamlandı

  Azerbaycan dergisi üzerine bir inceleme (1977-1981, 221-238. sayılar)

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı • Adres:Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 51240 Merkez Yerleşke/NİĞDE
 • Tel:0 388 225 2133
 • Email: