Akademik Unvanlar

 • 2005 / ...

  ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Yüksek Lisans 1998

  University of Sheffield / Ekonomi ve Finans,

 • Lisans 1993

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

BAF4016 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT1002 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT1004 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1010 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT2003 KAMU MALİYESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT2009 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu dersle Avrupa Birliği nin tarihsel gelişimi, kurumları ve işleyişinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bir aday ülke olarak Türkiye nin Avrupa Birliği ile tarihsel ilişkileri ve uyum süreci konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu dersle Avrupa Birliği nin tarihsel gelişimi, kurumları ve işleyişinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, bir aday ülke olarak Türkiye nin Avrupa Birliği ile tarihsel ilişkileri ve uyum süreci konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3003 PARA TEORİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT3003 PARA TEORİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3004 PARA POLİTİKASI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3014 BANKACILIK VE MALİ KURULUŞLAR

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı öğrencileri teori ve uygulamada finansal piyasalar ve finansal kurumlar, Türk finansal sisteminin yapısı ve gelişimi hakkında bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencileri teori ve uygulamada finansal piyasalar ve finansal kurumlar, Türk finansal sisteminin yapısı ve gelişimi hakkında bilgilendirmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3017 MATEMATİKSEL İKTİSAT I

Seçmeli Ders Amaç:Bu ders ile öğrencilerin matematiksel teknikleri, iktisat bilimi içinde kullanabilme becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Bu ders ile öğrencilerin matematiksel teknikleri, iktisat bilimi içinde kullanabilme becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3018 MATEMATİKSEL İKTİSAT II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3023 STRATEJİK EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT3030 ÜRETİM EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

IKT4009 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4037 BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKALARI EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL1003 GENEL İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL1004 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL2012 PARA VE BANKA

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3025 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3027 KAMU MALİYESİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3028 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL3030 MALİYE POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM1007 GENEL IKTISAT

Zorunlu Ders Amaç:İktisat biliminin temellerinin verilmesi, İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

İktisat biliminin temellerinin verilmesi, İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

KAM1008 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM1010 KAMU MALİYESİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

KAM4007 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

KAM4021 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI

Seçmeli Ders Amaç:Dersin amacı öğrencilere para teorisi ve politikası alanında temel kavramsal ve kuramsal yeterlilik kazandırmak

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere para teorisi ve politikası alanında temel kavramsal ve kuramsal yeterlilik kazandırmak

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

UTL3006 GÜMRÜK MEVZUATI

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:3

UTL3039 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL3050 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Firmaların Yenilik (İnovasyon) Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü:Kayseri Serbest Bölgesi Örneği

Filiz TUTAR, Meral KOCABAY, Halil ARIÇ (Dergi:Karaman İİBF Dergisi), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı: | DOI: | ISSN:

Turizm Sektöründe E-Ticaret Uygulamaları:Nevşehir Örneği

Filiz TUTAR, Meral KOCABAY, Nuray KILINÇ (Dergi:Karaman İİBF Dergisi), 2007
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EBSCO | Cilt: | Sayı:12 | DOI: | ISSN:

An Investigation of Internal Factors Affecting Bank Profitability in Turkey

Hatice Işın DİZDARLAR, Meral KOCABAY, Okyay UÇAN, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

The Effects of E-Trade R&D And İnnovation on the Competitiveness of Small And Medium Sized Enterprises(SMEs)

Filiz TUTAR, Meral KOCABAY, Nurcan KILINÇ, 2007
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:


 • Adres:
 • Tel:0 388 225 2009
 • Email: