Akademik Unvanlar

 • 2016 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  İşveren markası, örgütsel çekicilik ve katılma niyeti ilişkisi üzerinde aday özelliklerinin rolü

  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI / SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SAVUNMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2008

  A tipi kişilik örüntüsünde bilişsel ve duygusal zekânın stresle başa çıkma ve stres belirtileri ile ilişkisi

  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI / SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , SAVUNMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 1996

  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI / ,

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2018 -
  Farabi Koordinatörü
  image
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  İŞLETME BÖLÜMÜ

BAF1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF1002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

BAF3020 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

GDM4019 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1003 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1010 DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Zorunlu Ders Amaç:İnsanlarla çalışmak ve onları yönetmek durumunda olanların, insan ve insanın davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları hem sağlıklı bir organizasyon yapısı, hem insan motivasyonu, hem de iş verimi açısından oldukça önemlidir. Farklı kurum ve kuruluşlarda veya işletmelerde yer alan insanların davranışlarını önceden tahmin etmek oldukça zordur. Zor olmasının nedeni; insanların ihtiyaçlarının ve değer sistemlerinin farklı olmasıdır. Bu zorluğa rağmen, davranış bilimleri vasıtasıyla insanların davranışlarını anlama ve tahmin etme ihtimali oldukça fazladır. Örgütsel davranış dersi ile, kurum ya da işletmelerde çalışan personelin bireysel ve grup içindeki davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda onları daha iyi motive edebilmek, onları insan ilişkileri ve davranışlar konusunda yönlendirebilmek amaçlanmıştır. Ayrıca, yöneticilerin insan davranışlarının nedenlerini ve bu davranışların işletmeye olan etkilerini anlamalarına katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği

İnsanlarla çalışmak ve onları yönetmek durumunda olanların, insan ve insanın davranışları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları hem sağlıklı bir organizasyon yapısı, hem insan motivasyonu, hem de iş verimi açısından oldukça önemlidir. Farklı kurum ve kuruluşlarda veya işletmelerde yer alan insanların davranışlarını önceden tahmin etmek oldukça zordur. Zor olmasının nedeni; insanların ihtiyaçlarının ve değer sistemlerinin farklı olmasıdır. Bu zorluğa rağmen, davranış bilimleri vasıtasıyla insanların davranışlarını anlama ve tahmin etme ihtimali oldukça fazladır. Örgütsel davranış dersi ile, kurum ya da işletmelerde çalışan personelin bireysel ve grup içindeki davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda onları daha iyi motive edebilmek, onları insan ilişkileri ve davranışlar konusunda yönlendirebilmek amaçlanmıştır. Ayrıca, yöneticilerin insan davranışlarının nedenlerini ve bu davranışların işletmeye olan etkilerini anlamalarına katkıda bulunabilmek amaçlanmıştır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL1002 YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL3008 STRATEJİK YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

ISL3021 ÖRGÜT GELİŞTİRME

Seçmeli Ders Amaç:Sosyal ve davranışsal bilimlerce üretilen bilgilere dayalı müdahaleler kullanarak bireysel ve örgütsel değişimi hızlandırma ve örgütsel etkililiği arttırma süreci hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler kazandırmak.

Dersin İçeriği

Sosyal ve davranışsal bilimlerce üretilen bilgilere dayalı müdahaleler kullanarak bireysel ve örgütsel değişimi hızlandırma ve örgütsel etkililiği arttırma süreci hakkında kavramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler kazandırmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

ISL3024 YÖNETİM TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

ISL4005 ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

ISL4022 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

MAT2014 GİRİŞİMCİLİK II

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

UTL2001 ULUSLARARASI YÖNETİM

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL4048 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

YON6110 İMAJ YÖNETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

YON6117 TOPLAM KALİTE YONETİMİ

Seçmeli Ders Amaç:Günümüzde artan rekabet, müşterilerin beklentilerinin değişmesi, teknolojik gelişmelerdeki hızlılık, mükemmelliğin ötesinde dünya çapında olmanın hedeflenmesi gibi nedenlerle, işletmeler bu ortamda mücadele etmede kalitenin önemini anlamışlar ve bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Toplam kalite yönetimi, temel yönetim faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren bir felsefe ve uygulamadır. Toplam kalite yönetimi, müşteriyi anlamak, beklentilerini belirlemek ve bu beklentileri karşılamak, istenilene uygun kaliteyi ve hizmeti üretebilmeyi hedeflemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu dersin amacı da, toplam kalite yönetimini tüm yönleriyle incelemek ve toplam kalite yönetimini uygulamaya geçirme sürecine ilişkin öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği

Günümüzde artan rekabet, müşterilerin beklentilerinin değişmesi, teknolojik gelişmelerdeki hızlılık, mükemmelliğin ötesinde dünya çapında olmanın hedeflenmesi gibi nedenlerle, işletmeler bu ortamda mücadele etmede kalitenin önemini anlamışlar ve bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Toplam kalite yönetimi, temel yönetim faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğini gösteren bir felsefe ve uygulamadır. Toplam kalite yönetimi, müşteriyi anlamak, beklentilerini belirlemek ve bu beklentileri karşılamak, istenilene uygun kaliteyi ve hizmeti üretebilmeyi hedeflemeye yönelik bir yaklaşımdır. Bu dersin amacı da, toplam kalite yönetimini tüm yönleriyle incelemek ve toplam kalite yönetimini uygulamaya geçirme sürecine ilişkin öğrencileri bilgilendirmektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Yıla Göre Sırala:

Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH (Dergi:Journal of Organizational Behavior Review), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Cite Factor | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI: | ISSN:2687-2609

Yönlendirici Liderliğin Çalışan Performansına Etkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü

GÜLER MURAT,OCAK METİN (Dergi:Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIH PLUS, Eurasian Scientific Journal Index | Cilt:6 | Sayı:11 | DOI: | ISSN:2147-8414

Temel benlik değerlendirmesi çalışanların performansını nasıl etkiler? İşe tutulmanın aracılık rolü.

GÜLER MURAT (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ProQuest, Index Copernicus, SOBİAD | Cilt:12 | Sayı:1 | DOI:10.25287/ohuiibf.498802 | ISSN:2564-6931

The relationship between personal resources and well-being: The role of resource-threatening and resource-consuming factors

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH (Dergi:Management Research Review), 2019
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Emerging Sources Citation Index, Scopus | Cilt:42 | Sayı:2 | DOI:10.1108/MRR-01-2018-0002 | ISSN:2040-8269

Olumlu Benlik ve İş Tatmini İlişkisinde Doğal Duygusal Emeğin Ve Yenilikçiliğin Düzenleyici-Aracılık Rolü

GÜLER MURAT,OCAK METİN (Dergi:International Journal of Management Economics and Business), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:15 | Sayı:2 | DOI:10.17130/ijmeb.2019252107 | ISSN:2147-9194

İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Versiyonu (UWES-3) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Alternatif Bir Versiyon (UWES-6) Önerisi

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:İş ve İnsan Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI:10.18394/iid.516921 | ISSN:2148-967X

Öz-yeterlilik algısı, yaşam doyumu ve bir role tutulma etkileşimi: Sosyal bilişsel bir yaklaşım

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH (Dergi:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2019
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt: | Sayı:54 | DOI: | ISSN:2630-6409

İşveren Markası, Örgütsel Çekicilik ve Organizasyona Katılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma

GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:Social Sciences Studies Journal), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus | Cilt:4 | Sayı:21 | DOI:10.26449/sssj.803 | ISSN:2587-1587

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü - The Moderated Moderation Role of Employee Silence and Discrimination on the Effect of Human Resource Management Practices on Work Alienation

GÜLER MURAT,TURGUT HAKAN,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:İşletme Araştırmaları Dergisi), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:10 | Sayı:3 | DOI:10.20491/isarder.2018.501 | ISSN:1309-0712

The mediating role of self-concept and coping strategies on the relationship between attachment styles and perceived stress

BAYRAK RIZA,GÜLER MURAT,HİSLİ ŞAHİN NESRİN (Dergi:Europe’s Journal of Psychology), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Scopus, ESCI | Cilt:14 | Sayı:4 | DOI:10.5964/ejop.v14i4.1508 | ISSN:1841-0413

İnsan Kaynaklarının Seçiminde Genel Bilişsel Yetenek Testlerinin Uygulanması

GÜLER MURAT,BAYRAK RIZA,OCAK METİN (Dergi:Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:ERIH PLUS, Eurasian Scientific Journal Index | Cilt:5 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:2147-8414

Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Görgül Bir Araştırma

OCAK METİN,GÜLER MURAT (Dergi:Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, ULAKBİM Sosyal Bilimler, EBSCOhost, ProQuest ve SOBIAD veri tabanlar | Cilt:0 | Sayı:49 | DOI:10.18070/erciyesiibd.323907 | ISSN:1301-3688

Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

OCAK METİN,GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, Index Copernicus, DOAJ  | Cilt:6 | Sayı:2016-1 | DOI:10.18074/cnuiibf.274 | ISSN:1308-5549

Genel Bilişsel Yetenek Ölçümlerinde Süre ve Performans İlişkisinde A Tipi Kişiliğin Rolü

GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, DOAJ, Index Copernicus, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı | Cilt:23 | Sayı:1 | DOI:10.18657/yecbu.51015 | ISSN:1302-0064

Türk Savunma Sanayi Firmaları Vizyon ve Misyon İfadelerinin İçerik Analizi The Content Analysis of Vision and Mission Statements in Turkish Defense Industry Firms

OCAK METİN,GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2016
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:EconLit, EBSCO, ULAKBİM,DergiPark, ASOS, DOAJ, IC and ProQuest and SOBİAD. | Cilt:23 | Sayı:2 | DOI:10.18657/yecbu.83864 | ISSN:1302-0064

İç Savaşların Değerlendirilmesinde Model Önerisi ve Libya İç Savaşı İncelemesi

GÜLER MURAT (Dergi:Savunma Bilimleri Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus | Cilt:14 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2148-1776

Adayların Kuruma Katılma Niyetlerinde Örgütsel Çekicilik ve Kurumsal İtibarın Etkisi

GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT (Dergi:İş ve İnsan Dergisi), 2015
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:DOAJ Directory of Open Access Journals | Cilt:2 | Sayı:2 | DOI:10.18394/iid.88711 | ISSN:2148-967X

A Tipi Kişilik ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Stresle İlişkisi: Türk ve Bosnalı Öğrenciler Arasında Karşılaştırmalı Bir Araştırma

GÜLER MURAT (Dergi:Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus International | Cilt:5 | Sayı:5 | DOI: | ISSN:1309-1387

The Relationship between Cognitive Intelligence Emotional Intelligence Coping and Stress Symptoms in the context of Type A Personality Pattern

HİSLİ ŞAHİN NESRİN,BASIM HAMDULLAH NEJAT,GÜLER MURAT (Dergi:Turkish Journal of Psychiatry), 2009
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:SSCI | Cilt:20 | Sayı:(3) | DOI: | ISSN:

TEMEL BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN İŞE TUTULMAÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE BAŞA ÇIKMA VE İŞİBİÇİMLENDİRMENİN ARACILIK ROLÜ

GÜLER MURAT,OCAK METİN,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Tutum, norm ve niyetlerin sosyal ağ siteleri kullanımına etkisi

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

HOW DIRECTIVE LEADERSHIP EFFECT PERFORMANCE OF EMPLOYEES?THE MEDIATING ROLE OF JOB ENGAGEMENT

OCAK METİN,GÜLER MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Using social network sites: Exploring relationship needs in Turkey and Poland samples

ÇETİN FATİH,PALISZKIEWICZ JOANNA,GÜLER MURAT,CIECIORA MALGORZATA,KÖKSAL ONUR, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Öz-yeterlilik algısının yaşam doyumuna etkisi: Bir role tutulmanın aracılık rolü

KÖKSAL ONUR,GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

THE MEDIATING ROLE OF INNOVATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUALSTIMULATION BEHAVIOURS OF TRANSFORMATIONAL LEADERS AND THE PROFITABILITYPERFORMANCE OF ORGANIZATIONS

OCAK METİN,GÜLER MURAT, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğal duygusal emek ve örgütsel bağlılık ilişkisi: Yüzeysel rol yapmanın düzenleyicilik rolü

GÜLER MURAT,OCAK METİN,KÖKSAL ONUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları İşe Yabancılaşmayı Önler mi? Sessizliğin ve Ayrımcılığın Rolü

GÜLER MURAT,TURGUT HAKAN,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

İşe Tutulma Ölçeği Çok Kısa Formu (UWES-3) Geçerlilik Çalışması Ve Alternatif Bir Versiyon Önerisi

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bireysel performansta öz-yeterlilik ve ototelik kişilik etkileşimi

GÜLER MURAT,KÖKSAL ONUR,ÇETİN FATİH, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bireysel Performansta Bilişsel Ve Duygusal Süreçler: Akış Deneyimi ve İş Tatmini

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Doğal Duygusal Emek ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Yüzeysel Rol Yapmanın Düzenleyicilik Rolü

OCAK METİN,GÜLER MURAT,KÖKSAL ONUR, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Bireysel Performansta Psikolojik Sermaye, Örgüte Bağlılık ve İç Girişimcilik Davranışları: Cinsiyet Ayrımcılığında Meritokrasi mi? Tokenizm mi

ÇETİN FATİH,GÜLER MURAT,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Öznel İyi Oluşta Öz Kendilik Değerlendirmeleri, Duygusal Emek, Algılanan Stres ve İş Tatmininin Göreceli Etkileri: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma

ÇETİN FATİH,GÜLER MURAT,BASIM AYBÜKE, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Yapısal Eşitlik Modellerinde Madde Parselleme Nedir Ne Zaman ve Nasıl Kullanılmalı

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Duygusal Emek-Performans İlişkisinde İşe Tutulmanın Aracılık Rolü

GÜLER MURAT,ÇETİN FATİH,BASIM HAMDULLAH NEJAT, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi Bosnalı Öğretmenler Üzerine Görgül Bir Araştırma

OCAK METİN,GÜLER MURAT, 2016
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Örgütsel Biliş Disiplinine Doğru Örgütsel Zeka Örgütlerin Bilişsel ve Duygusal Yetenekleri

GÜLER MURAT, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-327-966-2

Uluslararası İşletmecilik / Uluslararası İşletmeciliğe Giriş ve Küreselleşme

GÜLER MURAT, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-02-5110-8

Uluslararası İşletmecilik / Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

GÜLER MURAT, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-02-5110-8

 • image
  Yüksek Lisans 2019   ÖZGÜL YAMAN   Tamamlandı

  Katılımcı liderliğin iş stresi ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2019   MURAT TEKİN   Devam Ediyor

  TOPLAM KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARININ PERFORMANS VE İŞE TUTULMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NİĞDE İLİNDE BİR UYGULAMA

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı


 • image
  Yüksek Lisans 2018   SEMİHA UZUN   Tamamlandı

  Algılanan streste sosyal destek unsurları ve öz-yeterliliğin rolü: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma

  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İşletme Anabilim Dalı • Adres:Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Merkez Yerleşke 51240 NİĞDE
 • Tel:
 • Email: