Akademik Unvanlar

 • 2013 / ...

  YARDIMCI DOÇENT

 • 2002 / 2003

  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Hegemonya ilişkilerinin tarihsel dönüşümü: 1870-2010

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

 • Yüksek Lisans 2006

  Türkiye'de 1990 Sonrası Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Ekonomik Etkileri

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ / SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2001

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ / İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk

Ödüller

 • 2016 - 2017
  Bölüm Başkan Yardımcısı
  image
  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
  İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
  İKTİSAT BÖLÜMÜ

IKT1001 GENEL İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT1002 GENEL İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT1004 İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

IKT2005 MİKRO İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:İktisadi hayatın kavranması, temel ekonomik sorunların analiz edilmesi, tüketici ve firma teorisine ait rasyonel karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, üretici ve tüketici fonksiyonlarının matematiksel olarak elde edilişi ve niteliklerinin anlaşılması, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Dersin İçeriği

İktisadi hayatın kavranması, temel ekonomik sorunların analiz edilmesi, tüketici ve firma teorisine ait rasyonel karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, üretici ve tüketici fonksiyonlarının matematiksel olarak elde edilişi ve niteliklerinin anlaşılması, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT2006 MİKRO İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:Tam Rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasasında firma davranışlarının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Tam Rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol piyasasında firma davranışlarının analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT2007 MAKRO İKTİSAT I

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT2008 MAKRO İKTİSAT II

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT2012 ÇALIŞMA EKONOMİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Emek piyasaları, mal ve hizmet piyasaları ve finans piyasaları ile birlikte ekonomilerin can damarı olarak sayılabilecek piyasalardır. Çalışma hayatında ve iş piyasasında emek ve emek sahibinin yeri ve önemi; Mikro ve makroekonomik yönden faaliyet, mobilite ve etkinliğinin tahlili; Küresel ve ulusal düzeyde sosyo-ekonomik dengesizliklerin merkezine oturmuş olan, istihdam ve işsizlik krizine çözüm getirilmesi; Sendika ve toplu pazarlık sürecinin sistematik olarak incelenmesi.

Dersin İçeriği

Emek piyasaları, mal ve hizmet piyasaları ve finans piyasaları ile birlikte ekonomilerin can damarı olarak sayılabilecek piyasalardır. Çalışma hayatında ve iş piyasasında emek ve emek sahibinin yeri ve önemi; Mikro ve makroekonomik yönden faaliyet, mobilite ve etkinliğinin tahlili; Küresel ve ulusal düzeyde sosyo-ekonomik dengesizliklerin merkezine oturmuş olan, istihdam ve işsizlik krizine çözüm getirilmesi; Sendika ve toplu pazarlık sürecinin sistematik olarak incelenmesi.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT3033 İKTİSADİ VE SOSYAL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4000 BİTİRME TEZİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:0
 • Pratik Saat:2
 • AKTS:5

IKT4009 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Türkiye Ekonomisi dersi sonunda öğrenciler Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılından günümüze kadar Türkiye Ekonomisine ilişkin başlıca önemli değişmeler konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Dersin İçeriği

Türkiye Ekonomisi dersi sonunda öğrenciler Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yılından günümüze kadar Türkiye Ekonomisine ilişkin başlıca önemli değişmeler konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSAT

IKT4014 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT4036 ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

IKT5120 EKONOMİDE YENİ DÜŞÜNCELER

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT5138 EMEK DEĞER TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT5139 İKTİSAT METODOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

IKT5140 İKTİSAT VE GÜÇ İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

IKT5141 EKONOMİ POLİTİK OKUMALARI

Seçmeli Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

IKT6138 EMEK DEĞER TEORİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:Emeğin değerin tek yaratıcısı olan üretim faktörü mü olduğu yoksa değerin belirleyicilerinden sadece biri mi olduğu günümüz dünyasında bile halen tartışılmaktadır. Bu derste iktisadın temel direklerinden biri olan emek değer teorisinin kavramsal ve kuramsal olarak farklı ekollerde nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve günümüzdeki uzantıları üzerinden tartışmalar yürütülecektir.

Dersin İçeriği

Emeğin değerin tek yaratıcısı olan üretim faktörü mü olduğu yoksa değerin belirleyicilerinden sadece biri mi olduğu günümüz dünyasında bile halen tartışılmaktadır. Bu derste iktisadın temel direklerinden biri olan emek değer teorisinin kavramsal ve kuramsal olarak farklı ekollerde nasıl ele alındığı üzerinde durulacak ve günümüzdeki uzantıları üzerinden tartışmalar yürütülecektir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6139 İKTİSAT METODOLOJİSİ

Seçmeli Ders Amaç:Bilim felsefesinde aydınlanmanın ve modernizmin ayrılmaz bir parçası olan pozitivizm, 18. yy?dan itibaren bilgiye ulaşmanın yegane yolu olarak görülmüş, ekonomi bilimi de neo klasik iktisatla birlikte metodoloji olarak pozitivizmi benimsemiştir. Bu dersin amacı neo klasik iktisada alternatif olma iddiasındaki iktisat okulların metodolojik arka planlarının ortaya konulmasıdır. Böylece öğrencilerin neo klasik iktisat dışındaki iktisadi okullarla tanışması ve iktisada bakış açısında (en azından) bir soru işareti oluşturması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Bilim felsefesinde aydınlanmanın ve modernizmin ayrılmaz bir parçası olan pozitivizm, 18. yy?dan itibaren bilgiye ulaşmanın yegane yolu olarak görülmüş, ekonomi bilimi de neo klasik iktisatla birlikte metodoloji olarak pozitivizmi benimsemiştir. Bu dersin amacı neo klasik iktisada alternatif olma iddiasındaki iktisat okulların metodolojik arka planlarının ortaya konulmasıdır. Böylece öğrencilerin neo klasik iktisat dışındaki iktisadi okullarla tanışması ve iktisada bakış açısında (en azından) bir soru işareti oluşturması hedeflenmektedir.

 • Teorik Saat:2
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:6

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6140 İKTİSAT VE GÜÇ İLİŞKİLERİ

Seçmeli Ders Amaç:2008 kriziyle birlikte ABD hegemonyasının akıbetine yönelik ortaya çıkan akademik merak bu dersin temel sorunsalıdır. ?ABD hegemonyası geriliyor?, ?ABD?nin hegemonyası sona erdi?, ?ABD artık yeni Roma? vb. ABD hegemonyasının geleceğine dair çıkarımlarda bulunabilmek için ilk olarak hegemonyanın kavramsal ve tarihsel olarak doğru bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda derste öncelikle hegemonya teorileri ortaya konulacak ardından da tarihin üç hegemonyası olan Birleşik Eyaletler, İngiltere ve ABD bu bağlamda incelenecektir.

Dersin İçeriği

2008 kriziyle birlikte ABD hegemonyasının akıbetine yönelik ortaya çıkan akademik merak bu dersin temel sorunsalıdır. ?ABD hegemonyası geriliyor?, ?ABD?nin hegemonyası sona erdi?, ?ABD artık yeni Roma? vb. ABD hegemonyasının geleceğine dair çıkarımlarda bulunabilmek için ilk olarak hegemonyanın kavramsal ve tarihsel olarak doğru bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda derste öncelikle hegemonya teorileri ortaya konulacak ardından da tarihin üç hegemonyası olan Birleşik Eyaletler, İngiltere ve ABD bu bağlamda incelenecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6141 EKONOMİ POLİTİK OKUMALARI

Seçmeli Ders Amaç:Bu dersin amacı lisans düzeyinde isimlerinden sürekli bahsedilmesine rağmen söz konusu isimlerin orjinal metinlerini okumakta eksikleri olan iktisat öğrencilerinin bu açığını bir nebze de olsa kapatmaktır. Bu bağlamda derste Smith, Ricardo, Marx, Keynes ve Friedman?ın temel kitapları üzerinden tartışmalar yürütülecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı lisans düzeyinde isimlerinden sürekli bahsedilmesine rağmen söz konusu isimlerin orjinal metinlerini okumakta eksikleri olan iktisat öğrencilerinin bu açığını bir nebze de olsa kapatmaktır. Bu bağlamda derste Smith, Ricardo, Marx, Keynes ve Friedman?ın temel kitapları üzerinden tartışmalar yürütülecektir.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6171 İSTİHDAM VE DEMOGRAFİ

Seçmeli Ders Amaç:Bir ülke ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin iktisadi göstergelerden biri de kuşkusuz istihdamın yapısıdır. Türkiye?de ve hatta dünya genelinde yaşanan işsizlik sorunsalı, bu sorunla mücadele edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu derste öncelikle işgücü kavramsal ve kuramsal düzeyde analiz edilecek arkasından da kayıtdışılık, ayrımcılık, yoksulluk ve yoksunluk, kentleşme ve göç olguları üzerinde günümüz iktisadi yaşamının sorunsalları masaya yatırılacaktır.

Dersin İçeriği

Bir ülke ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin iktisadi göstergelerden biri de kuşkusuz istihdamın yapısıdır. Türkiye?de ve hatta dünya genelinde yaşanan işsizlik sorunsalı, bu sorunla mücadele edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu derste öncelikle işgücü kavramsal ve kuramsal düzeyde analiz edilecek arkasından da kayıtdışılık, ayrımcılık, yoksulluk ve yoksunluk, kentleşme ve göç olguları üzerinde günümüz iktisadi yaşamının sorunsalları masaya yatırılacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT6172 KAPİTALİST KRİZLERİN EKONOMİ POLİTİĞİ

Seçmeli Ders Amaç:Kapitalizm tarihi boyunca pek çok bunalıma tanık olmuş ancak bunlar birkaç yıl içerisinde atlatılmıştır. Bununla birlikte 1870-80?lerde yaşanan bunalım ile 1929?da yaşanan büyük bunalım; süre ve derinlikleri açısından 2008 krizi ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Bu dersin amacı kapitalizmin doğası gereği ortaya çıkan krizlerin teorik altyapısını oluşturmaktır.

Dersin İçeriği

Kapitalizm tarihi boyunca pek çok bunalıma tanık olmuş ancak bunlar birkaç yıl içerisinde atlatılmıştır. Bununla birlikte 1870-80?lerde yaşanan bunalım ile 1929?da yaşanan büyük bunalım; süre ve derinlikleri açısından 2008 krizi ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Bu dersin amacı kapitalizmin doğası gereği ortaya çıkan krizlerin teorik altyapısını oluşturmaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:10

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

IKT7105 İKTİSATTA HETERODOKS YAKLAŞIMLAR

Seçmeli Ders Amaç:İktisatta ana akım dışında kalan iktisadi düşünce ve yöntemlerin ortaya konulması, farklı iktisadi ekollerin varlığından haberdar olunması ve diğer disiplinler ile bağlantı kurulması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

İktisatta ana akım dışında kalan iktisadi düşünce ve yöntemlerin ortaya konulması, farklı iktisadi ekollerin varlığından haberdar olunması ve diğer disiplinler ile bağlantı kurulması bu dersin amacını oluşturmaktadır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İKTİSAT

ISL3033 MİKRO İKTİSAT

Seçmeli Ders Amaç:Mikro İktisadı anlamak ve analiz edebilmek.Mikro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak, Ekonomik sorun, talep ve arz analizleri, tüketici ve firma teorisi, farklı piyasa yapıları ve dağıtım teorilerini tartışmak.

Dersin İçeriği

Mikro İktisadı anlamak ve analiz edebilmek.Mikro ekonominin iyi bilinen temel kavramlarını tanıtmak, Ekonomik sorun, talep ve arz analizleri, tüketici ve firma teorisi, farklı piyasa yapıları ve dağıtım teorilerini tartışmak.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

KAM4007 TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zorunlu Ders Amaç:Bu ders, Türkiye'nin ekonomik konulara bir giriş sağlar. Başlangıçta, biz Türkiye'nin tarihsel bağlam ve ana kurumların yapısını inceleyeceğiz. İkincisi, tarım, sanayi, çevre ve enerji gibi ekonominin çeşitli sektörleri, ekonomik sistemin oluşumu etkisi ile ilgili konuları ele alınacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, Türkiye'nin ekonomik konulara bir giriş sağlar. Başlangıçta, biz Türkiye'nin tarihsel bağlam ve ana kurumların yapısını inceleyeceğiz. İkincisi, tarım, sanayi, çevre ve enerji gibi ekonominin çeşitli sektörleri, ekonomik sistemin oluşumu etkisi ile ilgili konuları ele alınacaktır.

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

KAMU YÖNETİMİ

SBE8001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:8

SBU1010 GENEL İKTİSAT

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:4

UTL1004 GENEL İKTİSAT

Zorunlu Ders Amaç:

Dersin İçeriği

 • Teorik Saat:3
 • Pratik Saat:0
 • AKTS:5

Yıla Göre Sırala:

Küresel Kamusal Bir Mal Olarak ABD Hegemonyası

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:Turkish Studies-Social), 2020
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:15 | Sayı:2 | DOI:https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.40111 | ISSN:2667-5617

Marksist Emperyalizm Teorileri Üzerine Bir Değerlendirme

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:Fiscaoeconomia), 2018
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Eurasian Scientific Journal Index Scientific World Index Scientific Indexing Services | Cilt:2 | Sayı:1 | DOI:10.25295/fsecon.2018.01.001 | ISSN:2564-7504

PROLETERYADAN PREKARYAYA:YENİ BİR KÜRESEL SINIF (!)

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:Eğitim,Bilim,Toplum), 2018
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:TR DİZİN | Cilt:16 | Sayı:62 | DOI: | ISSN:1303-9202

Neoliberal Gıda Rejimi ve Çin’de Gıda Güvencesi:Ekonomi Politik Bir Perspektif

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,GÖKTEN KEREM (Dergi:Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi), 2017
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Index Copernicus,EBSCO | Cilt:10 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:2564-6931

ABD Hegemonyası Üzerine Coxgil bir Analiz

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:21. Yüzyılda Sosyal Bilimler), 2014
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt: | Sayı:7 | DOI: | ISSN:2147-3412

Piyasa: Adam Smith Versus Karl Polanyi

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:Niğde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), 2013
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks::Ebsco Host, Asos, Proquest | Cilt:6 | Sayı:2 | DOI: | ISSN:1308-4216

Aylak Sınıfın Teorisi

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ (Dergi:Ekonomik Yaklaşım), 2005
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Endeks:Endekste taranmıyor | Cilt:16 | Sayı:55 | DOI: | ISSN:1300-1868

ABD Hegemonyasına Kindleberger’ın GözündenBakmak

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

The US Hegemony as a Global Public Goods

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

DONALD TRUMP HEGEMONYASI

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2019
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

KAPİTALİZMİN ALTIN ÇAĞINDAN GÜNÜMÜZE EMEĞİN SERÜVENİ

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2018
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

XXI. Yüzyıl Hegemonyası Üzerine: Çin’xxin Meydan Okuması (Mı?)

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2017
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Hegemonya İlişkilerindeki Dönüşümü Anlamak: Neo Gramsci’ci Bir Analiz

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

ABD Hegemonyası Nereye: Dönüşümü Anlamak

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2013
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Türkiye de Bölgesel Kalkınma Ajansları İlk Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,GÖKTEN KEREM, 2012
Bildiri Bildiri Türü:Özet bildiri | Cilt: | Sayı:

Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Ajansların DOKAP Açısından Değerlendirilmesi

Yiğdim. Arslan, Gökten. Yeliz Sarıöz, 2005
Bildiri Bildiri Türü:Tam metin bildiri | Cilt: | Sayı:

Labour in Turkey

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2020
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-3-631-81597-7

EconomicBusiness Issues in Retrospect and Prospect

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2019
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-68-1

Economic Issues in Prospect and Retrospect

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-1-912503-45-2

“Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları”İşaya Üşür’e Armağan

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,GÖKTEN KEREM, 2018
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-9221-75-7

Logic of Our Age The Individual and Society in the Market s Grasp

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2015
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-0-9932118-0-5

Hegemonya İlişkilerinin Dünü Bugünü Geleceği Neo Gramsci ci Bir Bakış

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-605-5513-55-9

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları

SARIÖZ GÖKTEN YELİZ,GÖKTEN KEREM, 2013
Kitap Kitap Türü:Bilimsel Kitap | ISBN:978-975-441-402-8

 • image
  AB PROJESİ 2006 - 2008

  Proje Konumu:Uzman

  : Training of Unemployed Middle Age Women for Employability in Tourism Sector

  Proje Konusu:Orta Yaş Kadınların Turizm Sektöründeki İstihdamı


 • image
  Yüksek Lisans 2013   FAHREDDİN BAĞCI   Devam Ediyor

  2000-2010 Döneminde Sağlık Sektöründe Yaşanan Gelişmelerin Ekonomik Etkileri

  Niğde Üniversitesi

  Sosyal Bilimler Enstitüsü

  İktisat Anabilim Dalı • Adres:
 • Tel:0 388 225 2051
 • Email: