Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

  Akademik Teşvik başvurularına ilişkin Rektörlüğümüz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından belirlenen takvim aşağıda sunulmuştur.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

Dayanak: 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik”

Son Tarih

Başvuru Süreci

 

04-08 Ocak 2021

Akademik Teşvik başvurularının öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına yapılması.

 

11-15 Ocak 2021

Başvuruların, Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirildikten sonra Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.

 

18-22 Ocak 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilen başvuru dosyalarının değerlendirilmesi.

 

22 Ocak 2021

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca değerlendirilerek karara bağlanan başvuru sonuçlarının ilgili birimlere duyurulması

 

25-29 Ocak 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen sonuçlara itirazların yazılı olarak yapılması.

 

01-05 Şubat 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yazılı olarak yapılan itirazların değerlendirilmesi.

 

05 Şubat 2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından nihai sonuçların ilgili birimlere duyurulması.

 

 
NOT: 27 Haziran 2018 tarihli ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” ve 17 Ocak 2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik” hükümlerine göre Akademik Yayınlar ve Faaliyetler “YÖKSİS” yüklenip 2020 yılı “Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu”nun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra kanıtlarıyla birlikte “Başvuru Tarihinde aktif hale gelecek AKAPEDİA’ya yüklenerek online şeklinde başvurular yapılacaktır. Ayrıca Akademik Teşvik için başvuru yapacak öğretim elemanı hem YÖKSİS’ten hem de AKAPEDİA’dan alacağı Akademik Teşvik Beyan Formlarını imzalı olarak birimine sunacaktır.


Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği' ne ulaşmak için tıklayınız

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' e ulaşmak için tıklayınız