Akademik Teşvik Başvurusu İle İlgili Duyuru

Öğretim elemanlarının 01-01.2020-31.12.2020 tarihleri arasını kapsayan akademik faaliyetlerini içeren Akademik Teşvik Başvurusu YÖKSİS’ten alınan Akademik Başvuru Beyan Formuna, AKAPEDİA’dan alınan 2020 Akademik Başvuru çıktısı eklenerek Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna iletilmek üzere açıklanan Akademik Teşvik Başvuru Takviminde belirtilen süre içerisinde Bölüm Başkanlıklarına EBYS üzerinden başvuracaktır.

Akademik Teşvik Dilekçe Örneği