Tebrik

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz KUTLUAY TUTAR Doç. Dr. unvanı almıştır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.