Tez Aşamasında Olup Azami Öğrenim Süresi Sona Erme Durumunda Olan Lisansüstü Öğrencilerinin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının bila tarih ve 75850160-104.01.03.01-E.39746 sayılı yazısı ile bildirilen Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22/05/2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda azami süre sonunda tezini ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Tezini teslim etmeyen öğrencinin ilişkisi kesilir.

Azami öğrenim süresi içerisinde tez savunma sınavına girip 3 ay düzeltme alan yüksek lisans öğrencileri, 6 ay düzeltme alan doktora öğrencileri veya azami süre içerisinde ilgili enstitüye tezini teslim eden lisansüstü öğrenciler; ders kayıt haftası içinde öğrenim ücretini yatırıp, Yüksek lisans öğrencilerinin Tez Çalışması ve Özel Konular dersine ve doktora öğrencilerinin Tez Çalışması ve Uzmanlık Alan dersine kayıt yaptırmaları gerekir.