Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Anabilim Dalı Dersler

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

HUT8002

Hayvan Islahının Genetik Esasları

3

0

3

8

HUT8001

Tarımda İstatistiksel Yöntemler

3

0

3

8

HUT8004

Rasyon Hazırlama Teknikleri

3

0

3

8

HUT8003

Süt Sığırlarının Beslenmesi

3

0

3

8

HUT7002

Seminer

0

2

0

8

HUT7001

Seminer

0

2

0

8

HUT7004

Doktora Yeterlik

0

0

0

30

HUT7003

Doktora Yeterlik

0

0

0

30

HUT7006

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

0

2

HUT7005

Uzmanlık Alan Dersi

5

0

0

2

HUT7008

Tez Önerisi

0

0

0

30

HUT7007

Tez Önerisi

0

0

0

30

HUT7010

Tez Çalışması

0

1

0

30

HUT7009

Tez Çalışması

0

1

0

30

HUT7102

Bitkisel Üretimde Polinatör Böcekler

3

0

3

8

HUT7101

Kanatlı Hayvan Davranışları ve Refahı   

3

0

3

8

HUT7104

Broyler Karkas Kalitesi

3

0

3

8

HUT7103

Küçükbaşlarda İleri Üreme Teknolojileri

3

0

3

8

HUT7106

Küçükbaşlarda Karkas Değerlendirme

3

0

3

8

HUT7105

Arı Genetiği ve Islahı

3

0

3

8

HUT7108

Hayvan Beslemede Vitaminler

3

0

3

8

HUT7107

Hayvan Beslemede Mineraller

3

0

3

8

HUT7110

Dünyada ve Türkiye’de Hayvancılık Politikaları

3

0

3

8

HUT7109

Yem Hijyeni

3

0

3

8

HUT7112

Kaba Yem Saklama Teknolojisi

3

0

3

8

HUT7111

Tarımsal Etkinlik ve Rekabet Edebilirlik

3

0

3

8

HUT7114

Et Sığırlarının Beslenmesi

3

0

3

8

HUT7113

Süt Sığırlarında Metabolik Bozukluklar ve Beslenme

3

0

3

8

HUT7116

Küçükbaşlarda Çevre Hayvan Etkilieşimi

3

0

3

8

HUT7115

Protein Sistemleri ve Ruminantların Beslenmesi

3

0

3

8

HUT7118

Su Ürünleri Kaynaklı Zehirlenmeler

3

0

3

8

HUT7117

Dondurulmuş Su Ürünleri Teknolojisi

3

0

3

8

HUT7120 

Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması  

 3

 3

HUT7119

Su Ürünlerinde Bozulma Analizleri

3

0

3

8

 HUT7122

 Su Ürünlerinde Yenilebilir Film ve Kaplamalar  

 3

 8

 

Son Güncelleme Tarihi:07.08.2019