İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı dersler

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

INS8001

İleri Mühendislik Matematiği

3

0

3

8

INS8002

İleri Sayısal Analiz

3

0

3

8

INS8003

Bilgisayar Destekli Mühendislik Mekaniği

3

0

3

8

INS8004

Sonlu Elamanlar Yöntemi

3

0

3

8

 

GÜZ

BAHAR

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

P

Kredi

AKTS

FBE8001

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

INS6002

Özel Konular

5

0

0

2

INS6001

Özel Konular

5

0

0

2

INS6004

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

INS6003

Tez Çalışması (Tez Önerisi)

0

1

0

2

INS6006

Tez Çalışması

0

1

0

30

INS6005

Tez Çalışması

0

1

0

30

INS6008

Seminer

0

2

0

6

INS6007

Seminer

0

2

0

6

INS6102

Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarım Esasları

3

0

3

8

INS6101

Titreşim Teorisi

3

0

3

8

INS6104

Bilgisayar Destekli Sistem Analizi

3

0

3

8

INS6103

Arazi Deneyleri ile Geoteknik Tasarım

3

0

3

8

INS6106

Yapı Malzemesi Olarak Katı Atıklar

3

0

3

8

INS6105

Beton Kalite Kontrolü

3

0

3

8

INS6108

Kompozit Malzemeler

3

0

3

8

INS6107

Beton Teknolojisi

3

0

3

8

INS6110

Ulaştırma Planlaması

3

0

3

8

INS6109

Deprem Mühendisliği

3

0

3

8

INS6112

Yangın Güvenlikli Yapı Tasarımı

3

038

INS6111

Eski Eserlerde Taş Bozulmaları

3

0

3

8

INS6114

Yapısal Hafif Beton

3

0

3

8

INS6113

Havaalanı Mühendisliği

3

0

3

8

INS6116

Yeraltı Suyu Hidroliği

3

0

3

8

INS6115

İleri Temel Mühendisliği

3

0

3

8

INS6118

Zeminlerin Stabilizasyonu ve İyileştirilmesi

3

0

3

8

INS6117

Yapay Zeka Uygulamaları

3

0

3

8

INS6120

Beton Teknolojisinde Polimerler

3

0

3

8

INS6119

Viskoelastisite

3

0

3

8

INS6122

Değişken Akımlar Hidroliği

3

0

3

8

INS6121

Matematiksel Modeller ve Programlama Teknikleri

3

0

3

8

INS6124

Deneysel Zemin Mekaniği

3

0

3

8

INS6123

İleri Yapı Statiği

3

0

3

8

INS6126

Donatılı Harçlar

3

0

3

8

INS6125

Betonermede Taşıma Gücü ve Hesap Yöntemleri

3

0

3

8

INS6128

Bitümlü Malzemeler

3

0

3

8

INS6127

Çimento Mühendisliğine Giriş

3

0

3

8

INS6130

Öngerilmeli Betonarme Yapılar

3

0

3

8

INS6129

Hareketli Tabanlı Akımlarda Sediment Taşınımı

3

0

3

8

INS6132

Betonun Kırılma Teorisi

3

0

3

8

INS6131

Hasar Görmüş Yapıların Onarımı ve Güçlendirilmesi

3

0

3

8

INS6134

Ulaştırmada Yöneylem Araştırması

3

0

3

8

INS6133

İleri Akışkanlar Mekaniği

3

0

3

8

INS6136

Yapı Projelerinin Yönetimi

3

0

3

8

INS6135

Özel Çimentolar

3

0

3

8

INS6138

Yapılarda Hasar Tespiti ve Güvenlik İncelemesi 303

8

INS6137

Prefabrik Betonarme Yapılar

3

0

3

8

INS6140

Beton Katkı Malzemeleri

3

0

3

8

INS6139

Stabilite Teorisi

3

0

3

8

INS6142

İleri Hidrolik 

3

0

3

8

INS6141

Yapı Projelerinin Planlanması

3

0

3

8

INS6144

Korozif Ortamlarda Beton

3

0

3

8

INS6143

Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

3

0

3

8

INS6146

Yapı Tasarımında Optimizasyon Yöntemleri

3

0

3

8

INS6145

İleri Üst Yapı Teknolojisi

3

0

3

8

INS6148

Üstyapı Yönetim Sistemleri

3

0

3

8

INS6147

Karayolu Mühendisliğinde Granüler Malzemeler

3

0

3

8

INS6150

Binalarda Isı ve Su Yalıtımı

3

0

3

8

INS6149

Nümerik Hidrolik

3

0

3

8

INS6152

Derin Kazılar ve Dayanma Yapıları

3

0

3

8

INS6151

Özel Betonlar

3

0

3

8

INS6154

Demiryolu Üstyapısı 

 3

0

INS6153

Beton Teknolojisinde Labaratuvar Deneyleri

3

0

3

8

 INS6156

 Geopolimerler 

 3

INS6155

Mimari Tasarımda Malzeme Seçimi

3

0

3

8

 INS6158

Toplu Taşıma Sistemleri

 3

INS6157

Arazi ve Zemin İncelemesi

3

0

3

8

 INS6160

 

Ulaştırma Mühendisliği Ekonomisi

 3

 0

 3

 8

INS6159

Mühendislikte Olasılık ve İstatistik

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 

INS6161

Ulaştırma Sistemleri

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 

 INS6163Trafik Akım Teorileri ve Analizi  3 0   3   8      
 INS6165Şev Stabilitesi  3 0   3   8      
 INS6167Yüksek Hızlı Demiryolları  3   3   8      
 INS6169Lif Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler  3 0   3   8      
 INS6171Akıllı Ulaşım Sistemleri  3 0   3   8      
 INS6173 

Sürdürülebilir Ulaştırma

 3 0   3   8      

 Son Güncelleme Tarihi:10.08.2022