Tez Teslim İşlemleri
1- Öğrenci, "Tez Savunma Sınavını" başarı ile tamamladıktan sonra 1 ay içerisinde tek danışmanlı ise 7, çift danışmanlı ise 9 adet bez ciltli tezini Enstitüye teslim eder.

2- Tez teslim edilirken aşağıdakilerde teslim edilmelidir:

3 adet “Tez Veri Giriş Formu” (YÖK’ün sayfasından üye girişi ile alınır) NOT: Tez Savunma Sınavında Başarılı Olan Öğrenciler Tez Otomasyon Sistemine daha önce veri girişini yapmış olduğu tez bilgilerinin güncellemesini yaparak formdan çıktı almaları gerekmektedir. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinde kayıtları bulunmayan öğrenciler sisteme giriş yaparak gerekli veri girişlerini tamamlayarak doldurulan formdan çıktı almaları gerekmektedir.

2 adet “Tez Onay Sayfası” (İmzalı)

2 adet CD (CD kapağı hazırlanarak teslim edilecektir 

1 adet tezin son şeklinin incelendiğine dair “Tutanak” (Enstitü internet sayfasında “Formlar” kısmında “Ciltli Tez Teslim Dilekçesi”)

Tezi Proje Desteği Alan Öğrenciler için Doldurulması Gereken Belge


Not: CD içerisine tez onay sayfası imzalı olarak taratılacaktır. CD’nin adı YÖK’ten alınan “Tez Veri Giriş Formu”ndaki referans numarası ile kaydedilecektir.

AÇIKLAMA(ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN)

-Enstitümüzde kayıtlı ve mezuniyet aşamasındaki Uluslararası öğrencilerin mezuniyet işlemlerini tamamladıktan ve Enstitü Otomasyon sisteminden (ÖGRİS) mezun edildikten sonra, Türkiye Mezunları Bilgi Sisteminde kayıtlarını oluşturmaları, alacakları Türkiye Mezunları Bilgi Formunu doldurarak Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

-Türkiye Mezunları Bilgi Sistemine kayıt işlemi "https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/auth/registergraduated/ "  web sayfası adresinden yapılmaktadır.

Türkiye Mezunları Bilgi Formunu Enstitümüze teslim etmeyen Yabancı Uyruklu öğrenciler mezuniyet belgelerini teslim alamayacaklardır.

Son Güncelleme Tarihi:30.06.2020