Hizmetler

Gençlik Danışma Merkezinde Sunulması Planlanan Hizmetler

Gençlik Danışmanlık Merkezinde üniversite öğrencilere yönelik olarak belirlenen amaçları doğrultusunda planlanan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri;

 • Üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
 1. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ruh sağlığı profillerini belirlenecek (öğrencilerin ruh sağlıklarını değerlendirmek için standart ölçeklerin uygulanması, danışman öğretim elemanlarıyla işbirliği sağlanması),
 2. Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel danışmanlık ya da grup psikoeğitimleri yoluyla gerekli destek sağlanacak,
 3. Düzenlenecek uyum ve oryantasyon programlarıyla üniversitenin, öğrenim görülecek programın ve sosyal yaşamın tanıtılacak
 4. Öğrencilerin içinde bulundukları dönemin özellikleri dikkate alınarak; iletişim, problem çözme, stres ve baş etme gibi konular konferans, seminer ve küçük gruplarda psikoeğitimler yoluyla ele alınacak,
 5. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sevk sağlanacak,
 • Kendilerinden beklenen akademik başarıya ulaşmalarına destek olmak
 • Öğrencinin akademik başarılarını olumsuz etkileyebilecek faktörler (stres, zamanın etkin kullanılmaması, verimsiz ders çalışma yöntemleri, uyum ve baş etme problemleri vb.) belirlenecek,
 • Öğrencinin bireysel görüşmeler yoluyla söz konusu faktörleri uygun yönetmesine destek olunacak,
 • Fiziksel sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Sık görülen hastalıklardan korunma ve bulaşmanın önlenmesine yönelik eğitim programları düzenlenecek,
 • Eğitim yoluyla yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılacak,
 • Eğitim yoluyla uygun hijyen alışkanlıkları kazandırılacak,
 • Fiziksel sağlığı olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol vb. alışkanlıkların önlenmesi sağlanacak,
 • İkinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sevk sağlanacak,
 • Üreme sağlığı/cinsel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine ve gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlık bilgileri gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak,
 1. Üniversite öğrencilerinin üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda bilgi gereksinimleri belirlenecek (Anket yöntemi kullanılarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin belirlenmesi sağlanacak),
 2. Üniversite öğrencileri için bu alanda bilgilendirme, eğitim, iletişim materyali hazırlanacak
 3. Gençlere üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusundaki bilgilere daha kolay ulaşması için Web sayfası hazırlanacak,
 4. Üreme sağlığı/cinsel sağlık ve gençler için önemli olan diğer sağlık riskleri/sorunları ile ilgili danışmanlık verilecek,
 5. Gençlerin cinsel sağlık / üreme sağlığı sorunları ve etkileyen faktörlere yönelik araştırmalar yapılacak,
 6. Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre ve talep edilen konularda gençlere cinsel sağlık / üreme sağlığı sorunlarına yönelik olarak panel ve konferanslar verilecek,
 7. Akran Eğiticileri iş birliğinde bahar şenliklerinde stand açılacak ve tanıtım yapılacak,
 8. İkinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sevk sağlanacak,
 • Ruh sağlıklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak
 • Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ruh sağlığı profillerini belirlenecek (öğrencilerin ruh sağlıklarını değerlendirmek için standart ölçeklerin uygulanması, danışman öğretim elemanlarıyla işbirliği sağlanması),
 • Belirlenen risk grubuna giren öğrencilere bireysel danışmanlık ya da grup psikoeğitimleri yoluyla gerekli destek sağlanacak
 • Öğrencilerin içinde bulundukları dönemin özellikleri dikkate alınarak; iletişim, problem çözme, stres ve baş etme gibi konular konferans, seminer ve küçük gruplarda psikoeğitimler yoluyla ele alınacak,
 • Sigara, alkol ve madde kullanımı gibi bağımlılık oluşturan alışkanlıkların önlenmesi sağlanacak,
 • Madde (sigara, alkol vb.) kullanım alışkanlığı olan öğrencilerin mahremiyeti korunarak ikinci basamak sağlık hizmetleri işbirliği ile tedavi programları uygulanacak,
 • İkinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi gerektiren vakalarda sevk sağlanacak,
Son Güncelleme Tarihi:26.02.2016