Beceri ve Yetkinlikler

            

Alana Özel Beceri ve Yetkinlikler

1. Yönetim planları hazırlayabilme ve yerinde ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerisi. 

2. Muhasebe kayıtlarını tutabilme becerisi

3. Muhasebe hesap planlarına hakimiyet becerisi

4. Veri toplanarak, finansal analiz yapabilme becerisi

5. Bankacılık ve finans sektöründeki çalışanlar ve müşteriler ile doğru iletişim kurabilme becerisi

6. Kalite, verimlilik ve yenilik konusunda yaratıcı düşünebilme becerisi

7. Girişimcilik yeteneği

8. Sektörel ürünlerin tanıtımı ve pazarlama becerisi

9. Kalite yönetim sistemleri bilgisi

10. Değer temelli düşünüp uygulayabilme becerisi, yatırım kararı verme yeteneği

11. Borsa ve hisse senetleri analizi bilgisi, finansman kararı verme yeteneği

12. Güncel ekonomi konularına hakimiyet

13. Fizibilite etüdü

14. Sayısal ve nitel yöntemlerle karar alma yeteneği

15. Kredi riskini öngörebilme ve riski yönetilme yeteneği

            

                           Genel Yetkinlikler


     1. Sorgulama ve araştırma yeteneği

     2. Problemlere çözüm üretebilme yeteneği

     3. Hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneği

     4. Özgüven

     5. Bilgiyi uygulama yeteneği

     6. Doğru iletişim kurabilme yeteneği

     7. Türkçeyi doğru kullanabilme yeteneği

     8. Öz eleştiri yeteneği sonucunda, sürekli kendini geliştirme yeteneği

     9. Zaman ve toplantı yönetimi

    10. Görev ve sorumluluk bilinci

    11. Etik ve ahlak bilinci

    12. Değişime ve yeniliğe açıklık

    13. Çağdaş ve uygar düşünebilme

    14. Toplumsal bilinç ve çevreye duyarlılık

    15. Excel, Access, Word bilgisayar bilgisi

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017