Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

Program Çıktıları


1- Finansal kurum ve enstrümanlarının temel fonksiyonlarını tanıma becerisi

2- Finansal sistemlerin neden var olduğunu ve bunların yapısını tartışabilme becerisi

3- Bankacılık ve finans alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerde doğru planlama, iş bölümü yapabilme ve bir takım oyuncusu olarak kendine düşen işleri verilen sürede yerine getirebilme becerisi

4- Bir kurum olarak bankaların genel işleyişleri, bankalarda gerçekleştirilen faaliyetler ve bankacılıkla ilgili kavramları anlayabilme becerisi

5- Bankacılık ve finansman yöntemleri ile ilgili karşılaşılan problemlere çözüm önerisi getirebilme becerisi

6- Karar almada nicel ve nitel yöntemleri kullanabilme becerisi

7- Araştırma yapabilmek için gerekli bilgiye ulaşabilme, analiz edebilme ve uygulamayı sağlayacak uygun faktörleri bir araya getirebilme becerisi

8- Bir işletmenin finansal nitelikteki işlemlerini kayıt altına alabilme ve yorumlayabilme becerisi
 
9- Mesleğin gerektirdiği teknolojik bilgiye sahip olarak, bilgisayar ortamında ofis uygulamalarına konusunda ileri düzey yetkinliğe sahip olma becerisi 
 
10- Derslerde edinilen teorik bilgiyi pratik olarak da uygulayabilme becerisi

Son Güncelleme Tarihi:15.11.2017