AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI için tıklayınız.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI


İki ek sınav hakkı verilen öğrencilerin dikkatine: Ek sınav hakları azami öğrenim süresinin tamamlandığı Eğitim Öğretim yılını takip eden ve derslerin açıldığı yarıyılın genel sınavlarında birinci ek sınav hakkını, bütünleme sınavlarında ikinci ek sınav hakkını kullanacaktır.  Bu öğrenciler ek sınav hakkı kullanacakları dersler için ders kaydı yaptırmazlar. Ancak Ek sınav haklarını kullanmak isteyen öğrenciler ilgili Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi’nde belirtilen ilgili yarıyıl sonu öğretimi bitirme tarihine kadar katkı payı / öğrenim ücreti ödemeleri gerekmektedir. Ödemedikleri takdirde sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Ek sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz, başarı notu (CC) dir. Öğrencilerin sınava gireceği dersler otomasyon sistemlerine tanımlanmıştır.

İki yarıyıl ek süre verilen öğrencilerin dikkatine: Öğrencinin ders kaydı yaptırması halinde azami sürenin sonunu izleyen yarıyıldan itibaren iki yarıyıl ek süre verilir. 

Sınırsız Sınav Hakkı: Öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Sınırsız sınav hakkı derslerin açıldığı yarıyılların Genel sınav dönemlerinde kullanılır. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz. Başarılı olmak için en az CC notu almak gerekir. (Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yaralanamaz.) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46. Maddesinin (c) bendine göre hesaplanan sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Öğrenci talep etmesi halinde bu hakkını yarıyıl sonlarında açılan tek ders sınavlarında da kullanabilir.