Bölüm Kurulu


Bölüm Başkanı V. Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU htahtalioglu@ohu.edu.tr  0 388 225 24 91
Hukuk Bilimleri A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi M.Balkan DEMİRDALmbalkan@ohu.edu.tr
Kentleşme ve Çevre A.B.D.Prof.Dr.Selim KILIÇ selim@ohu.edu.tr  0388 225 20 11
 Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D.  Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ÇOBAN BALCI acobanbalci@ohu.edu.tr  0388 225 20 41
 Yönetim Bilimleri  A.B.D. Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLUhtahtalioglu@ohu.edu.com   0388 225 2360

Son Güncelleme Tarihi:06.02.2020