8. Ulusal Lojistik Ve Tedatik Zinciri Kongresi


Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi’nin 8.’si Üniversitemiz ev sahipliğinde Fakültemiz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Lojistik Derneği (LODER) ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Kongrede “Türkiye Lojistik Master Planı ve Niğde Lojistik Durum”  ve “Yenilenebilir Enerji Tedarik Zinciri” açılış panelleriyle birlikte “Lojistik Eğitim Standartları” da dahil olmak üzere 3 panel; 7 konuyu kapsayan 3 eğitim oturumu ve 57 bildiri sunumunun gerçekleştiği 15 bilimsel oturum yapılmıştır. Kongreye 33 farklı üniversiteden araştırmacı katılmıştır.