Birim Kalite Komisyonu


Birim Kalite Komisyonu
1 Prof. Dr. Haluk BENGÜ (Dekan V.) (Başkan)
2 Prof. Dr. Murat AKIN (İşletme Bölüm Başkanı(Üye) 
3 Prof. Dr. Fatih YÜCEL (İktisat Bölüm Başkanı) (Üye) 
4Prof. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı) (Üye) 
5Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı) (Üye) 
6Doç. Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı) (Üye) 
 7Doç.Dr. Hünkar GÜLER (Maliye Bölüm Başkanı) (Üye) 
8Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU (Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı) (Üye) 
9Prof. Dr. Okyay UÇAN (Üye) 
10Doç. Dr. Yavuz YILDIRIM (Üye)
11Dr. Öğr. Üyesi Baki YEGEN (Üye) 
12Dr. Öğr. Üyesi Hatice Sevgi ZENGİN SALİHİ (Üye) 
13Dr. Öğr. Üyesi Buket ÖZOĞLU (Üye) 
14Muhittin OCAK (Fakülte Sekreter V.) (Üye) 
15Tolgahan ERGEN (Fakülte Öğrenci Temsilcisi) (Üye) 

Son Güncelleme Tarihi:18.03.2022