Dekan Mesajı

Sevgili Öğrenciler,
 1988 yılında kurulan Fakültemiz; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Bankacılık ve Finans ile Maliye Bölümleri olmak üzere yedi programda, 63 Öğretim Üyesi ile yaklaşık 4.499 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. 

 

Fakültemiz görev ve sorumluluklarının bilincinde, başarıyı hak ederek elde eden, dünyanın kalkınması için uğraş veren, kendine güvenen, araştırma, okuma, düşünüp sorgulayabilme, sorunlara çözüm üretebilme bilincinde mezunlar yetiştirmeyi ve insanlığa yararlı bilimsel çalışmalar üretip, uygulamaya kazandırabilmeyi kendisine amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda, fakültemiz bünyesindeki bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektör kuruluşlarında farklı statülerde iş imkânına sahiptirler. Ayrıca, mezunlarımız ilgili lisansüstü anabilim dallarından herhangi birinde eğitime başlayarak akademik alanda da çalışmalarda bulunabilirler. 

 

Çağdaş yönetimin gereklerine uygun olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla beraber, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak eğitim-öğretim hizmetlerini sürdüren fakültemizde bundan sonraki süreçte de akılcı düşünen, çağın gereklerine yaraşır lisans eğitimi almış bireylerin yetişmesi için, gerekli olan uğraş ve uygulamalar geliştirilerek sürdürülecektir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Sevgi ve saygılarımla,

                                             Prof. Dr. Haluk BENGÜ

                                             Dekan  V.


                                            

Son Güncelleme Tarihi:27.07.2020