Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Haluk BENGÜ (Dekan V.-Başkan)

Prof. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK (Üye)

Prof. Dr. Murat AKIN (Bölüm Başkanı -Üye)

Prof. Dr. Fatih YÜCEL (Bölüm Başkanı - Üye)

Prof. Dr. M. Serkan TAFLIOĞLU (Bölüm Başkanı  - Üye)

Prof. Dr. Ayşe Gül KÖKSAL (Üye)

Doç. Dr. Emin Hüseyin ÇETENAK (Bölüm Başkanı  - Üye)

Doç.Dr. Arzum BÜYÜKKEKLİK (Bölüm Başkanı  - Üye) 

Dr. Öğr. Üyesi Hünkar GÜLER (Bölüm Başkanı . - Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Hava TAHTALIOĞLU (Bölüm Başkanı  - Üye) 

Doç.Dr. Özge DEMİRAL (Üye)

Doç. Dr. Ali Eren ALPER (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TÜMER (Üye)

Fakülte Sekreteri Muhittin OCAK (Raportör)

Son Güncelleme Tarihi:27.04.2022