Program Çıktıları
1. Mesleğe İlişkin Temel Bilgi

2. Öğrenim Alanına İlişkin Temel Bilgi

3. Disiplinler arası takımlarla çalışma becerisi

4. Bilgiyi uygulamada kullanabilme yeteneği

5. Bir yabancı dili kullanabilme

6. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği

7. Temel bilgisayar becerileri

8. Bilginin yeni durumlara uyarlanabilme becerilerini kazandırma

9. Öğrenme Yeteneğini geliştirme

10. Öz farkındalığa sahip olma

11. Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma

12. Takım çalışmasına uyma, inisiyatif sahibi olma, yenilikçi fikirlere ve iletişime açık olma ve analitik düşünebilme becerisi

13. Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
Son Güncelleme Tarihi:23.07.2020