Genel Hizmetler Birimi

           

Birimimiz; hizmet araçlarımızın muayene, bakım-onarım, zorunlu trafik sigortası, araç ruhsatı, plaka işlemleri, Üniversitenin tüm görevli personelinin ulaşım hizmeti, Resmi Mühür Yönetmeliği gereğince ihtiyaç duyulan mühürlerin yaptırılma işlemleri, görev yapan personel ile ilgili her türlü yazışmaları,birimlerin temizlik personeli ihtiyacının karşılanması ve telefon hizmeti v.b. ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

      Sorumlulukları,  

 • Resmi araçların ve şoförlerin şehirlerarası görevlendirmesi ve şehir içi görev organizasyonunu yapmak.
 • Daire Başkanlığının ekonomik ömrünü dolduran araçlarının hurdaya ayrılması ve satılmasına ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Telefon yazışmaları ve diğer yazışmaların takibinin yapılmasını sağlamak.
 • Personel taşıma servisi için birimlerden bilgi istemek, bilgileri listelemek, hat krokileri hazırlamak, güzergahlarını belirlemek ve İhale Birimine bildirilmesini sağlamak.
 • Personel servislerinin takip ve kontrollerinin yapılmasını sağlamak.
 • Temizlik elemanlarının işlerinin takip ve organizasyonunun yapılmasını sağlamak.
 • Milli Emlak tan Üniversitemize tahsisli  lojmanların tahsisleri ile ilgili yazışmaların yapılmasını, yıl sonu kira güncellemelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Resmi araç takip sisteminin (CPA) denetimini yapmak.
 • (Turkcell, Vodafone, Telekom ve Arvento araç takip kurum yetkilisi).
 • Resmi mühür talep yazışmaları ve teslim işlemlerini yapmak.
 • Genel hizmetlere (telefon, lojman, personel yollukları vb.) ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
 • Personel ilişik kesme, işe başlama, izin, rapor, giden ve gelen yazıların zamanında cevaplandırılması gibi Başkanlığa ait tüm işlere ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Başkanlığın web sayfası güncellemelerinin yapılmasını sağlamak.
 • Günlük yerel gazetelerin birimlere dağıtımının yapılmasını sağlamak.
 • Müteahhit firma aracılığı ile Üniversiteye bağlı birimlerin genel temizlik işlerinde çalıştırılan işçilerin ihale koşullarına uygunluğunu, işleri yerine getirip getirmediklerinin denetlenmesini sağlamak.
 • İhale kapsamında firma tarafından getirilen temizlik maddeleri ve ekipmanların şartname hükümlerine göre teslim alma.
 • Personel yemek hesabının  aylık kontrolünü yapmak.
 • Üniversite birimlerindeki hurdaya ayrılmış malzemelerin toplanması.
 • Araçların bakım ve onarımı ile ilgili teknik raporların incelenerek üst yönetime bildirmek.
 • Talep edilen hizmetlerde gerek kurum dışı birimlerle gereken irtibat ve koordinasyonu sağlamak.
 • Birimlerden gelen üst yönetimin onayladığı araç talep formlarının incelenerek şoför ve araç tahsisinin yapılmasını sağlamak.
 • Şoför ve araçların aylık faaliyetlerini incelemek ve Daire Başkanına bildirmek.
 • Araçların bakım onarım vb. durumlarını takibini yapmak.
 • Üniversite servis araçlarının plan ve programını yapmak.
 • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 • Yapılan iş ve işlemlerden dolayı Daire Başkanına, Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin incelenmesi ve yapılmasını sağlamak.


 

Zeynel YALÇIN

Şube Müdürü
Tel: 0388 225 27 85
E posta: zeynelyalcin@ohu.edu.tr


         

 Yeşim SOYER

Memur
Tel: 0388 225 26 29


 

Erkan EROL

Baş Şoför
Tel:0388 225 4489 90


 

 


Noğman KARAKOÇ

Şoför

Mustafa KUTLU

Şoför

 Serdal AYHANÖZ

         Şoför


Ülfet ONGUN

           ŞoförÖ.Lütfi SOYDEMİR

Şoför

 

Ahmet NALÇAK

Şoför

 

Mehmet ÜSTÜN

Şoför


Aşkın YÜCEL

Şoför

Süleyman ERDOĞAN

           ŞoförAyhan GÜNAY

Şoför


İsmail KALFA

Şoförİsmail ESKİMEZ

Şoför

 

   Halit ATLI

   Tekniker

   Tel: 0388 225 26 35

 

Muhammet TEKSİN

         Hizmetli

Tel: 0388 225 26 35


Son Güncelleme Tarihi:01.11.2019