Üniversitemizde “Yükseköğretimde Kalite Yolculuğu ve Yeni Eğilimler” Konulu Seminer Düzenlendi


Üniversitemizde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvence sistemlerinin kurulması, akreditasyon ve kalite iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla “Yükseköğretimde Kalite Yolculuğu ve Yeni Eğilimler” konulu seminer düzenlendi.

Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlyas Gökhan ile Prof. Dr. Cahit Tağı Çelik, fakülte dekanları, akademik ve idari personelin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çarhan konuşmacı olarak katıldı.

Seminer üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar’ın açılış konuşması ile başladı. Ülkemizde Yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinin oluşturulmasının görece ve yeni bir olgu olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, önümüzdeki yıllarda yükseköğretimde kalite çalışmalarının hem genel hem de kurum bazında kurumsallaşacağı bir dönem olacağını ifade etti.

Üniversitemizde kalite güvence sisteminin hayata geçirilmesi ve kalite çalışmalarının yürütülmesi için 24 Aralık 2015 tarihinde Kalite Komisyonunun kurulduğunu söyleyen Rektör Kar, “Çalışmaların belirli bir seviyeye gelmesi sonucu YÖK’e yapılan başvuru üzerine üniversitemiz 25-28 Aralık 2016 tarihlerinde dış değerlendirmeden geçmiş ve buradan elde edilen geri bildirimler doğrultusunda kalite iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde, kalite çalışmalarının desteklenmesi ve kalite süreçlerinin koordine edilmesi için bazı önemli çalışma ve güncellemelerin yapıldığını vurgulayarak, “Bu güncellemedeki birinci amacımız, Kalite Komisyonunun sekretaryası gibi çalışacak bir Koordinatörlüğün oluşturulması, çalışmaların belirli bu birimden koordine edilmesi ve işleyen bir kalite güvence sisteminin hayata geçirilerek kalite çalışmalarının kurumsallaşmasıdır. İkinci amacımız ise, yeni hazırladığımız Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı ile kalite çalışmaları arasındaki bağın güçlendirmesi ve eşgüdümün sağlanmasıdır. Bu kapsamda Üniversite Stratejik Planı hazırlık çalışmaları sırasında kurulan Eğitim-Öğretim, AR-GE, Topluma Hizmet, Kurumsal İşleyiş ve Altyapı Kalite Komisyonları, Üniversite Kalite Komisyonunun daimi alt komisyonları olarak tasarlanmış ve faaliyetlerin bu komisyonlar marifetiyle birlikte yürütülmesi planlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Stratejik planda; öğrenci odaklı eğitim ile eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek, bölgesel kalkınmaya destek olmak, sorunların çözümüne yönelik etkileşimi arttırmak, sürdürülebilir kalite ve verimlilik için akıllı dönüşümü gerçekleştirmek gibi dört temel amaçlarının olduğunu açıklayan Prof. Dr. Muhsin Kar konuşmasını, “Yeni bir heyecanla başladığımız kalite yolcuğumuzda tüm akademik ve idari personelimizin desteğinin çok önemli olduğunu biliyorum ve sizleri de bu konuda bizlere destek olmaya davet ediyorum. Bugünkü seminerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diyerek sonlandırdı.

Prof. Dr. Muhsin Kar’dan sonra kürsü alan seminer konuşmacısı Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çarhan konuşmasına, “YÖK kalite kurulu için işbirlikleri oldukça önemli. Çünkü sizin yaptığınız bir işi anlamlandırmanız ve ortaya koyabilmeniz lazım. Yaptığınız işi sadece kendinizin bilmesi değil, ürününüzün piyasada bir değeri olması lazım” diyerek başladı.

Dünyada uygulanan yükseköğretim sistemlerine değinen Prof. Dr. Ahmet Çarhan, bu sistemlerdeki şeffaflık, tanınma ve hareketliliğin önemli olduğu belirterek, “Kurumsal dış değerlendirme, Yüksek Öğretim Kurumlarının kurumsal özerkliklerini koruyup, yüksek öğrenim alanında rekabet avantajı olarak kullanabilecekleri bir süreçtir” değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal dış değerlendirmenin, akreditasyon, kontrol listesi üzerinden yapılan bir değerlendirme veya üniversiteleri sıralama aracı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Çarhan, “Kurumsal dış değerlendirme programı, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yaralanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır” şeklinde konuştu.

Kurum içi değerlendirme raporunun özelliklerinin de paylaşıldığı seminer sonunda, konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Çarhan’a, Rektörümüz Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından üniversitemiz anı tabağı ve teşekkür belgesi takdimi yapıldı.