Misyon/Vizyon
Misyon

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı olarak ülkemizin çağdaş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi için; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Atatürk İlke ve İnkılâplarına gönülden bağlı, hak ve sorumluluklarını bilen, sosyal bilinci gelişmiş, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan, gerekli müziksel donanıma sahip, sanatsal faaliyetlere duyarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, demokrat, aydın bireyler ve alanında yetkin sanatçılar yetiştirmektir.

Vizyon

Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak, sanatta ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek, ülkemizin, bilim ve teknolojiden sanata kadar her alanında ihtiyaç duyduğu aydın kimliğini kazanmış, nitelikli sanatçılar yetiştirmektir.

 
Son Güncelleme Tarihi:10.07.2018