Web of Science – Book Citation Index (Kitap Atıf İndeksi) veritabanı, EKUAL kapsamında erişime açılmıştır.

Erişim Adresi: http://webofknowledge.com/WOS

Web of Science Core Collection kapsamındaki Book Citation Index; güçlü ve yeni keşif araçlarıyla daha hızlı ve kolay bir şekilde kitaplara erişim olanağı sunan, bir kütüphanenin kitap koleksiyonu için gerekli en önemli  indekstir. Kullanıcılar, bu platformda araştırmaları için gerekli en ilgili bilgileri (90,000’den fazla kitap ve her yıl eklenen 10,000 yeni başlık) sorunsuz bir şekilde arayıp bulabilirler.

Erişim Kapsamı: Web of Science (TM) Core Collection: Book Citation Index

Science: 2005 – Present
Social Science & Humanities: 2005 – Present Social Sciences + Arts & Humanities: 61% Natural Sciences: 39%
Book Citation Index Konu Alanları        Kapsam
Social & Behavioral Sciences        38%
Arts & Humanities        21%
Physics/Chemistry        12%
Engineering/Computing/Technology 13%
Clinical Medicine        5%
Life Sciences        6%
Agriculture/Biology        5%

•Kapsamlı atıf taraması
•Kitaplardan ve kitap bölümlerinden gelen karşılıklı bağlantılar •Dergilerden, konferans bildirilerinden  ve diğer kitaplardan gelen kesin atıf sayıları •Kitap ve kitap bölümlerinden bibliyografik bilgiler •Kayıtlı tam metin kitap ve kitap bölümlerine linkler •Temel bibliyografik bilgilerin yanı sıra yazar atıfları
•2005 yılından itibaren editoryal olarak seçilmiş 90.000’den fazla kitap, •Her yıl 10.000 yeni kitap, •Geniş kapsamlı referans arama, •Kitap ve kitap bölümleri için atıf hesaplama, •Kitap ve kitap bölümlerinden tam bibliyografya, •Kitap ve kitap bölümlerinin tam metinlerine linkler.