Misyon/Vizyon

MİSYON

 Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulamasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolün yapılmasını sağlamaktır.  


VİZYON

Üniversite bütçesini etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayarak, saygın ve güvenilir olmak 


Son Güncelleme Tarihi:20.12.2016