Misyon/Vizyon
Misyon
İş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların nitelikli ara insan gücü ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel değerlere inanan, yenilikleri takip eden, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip, edindiği bilgi ve becerileri toplum yararına aktarabilen kalifiye eleman yetiştirmek.

Vizyon
Mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği uluslararası standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, girişimci, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan öncü bir program olmak.
Son Güncelleme Tarihi:08.02.2020