I. Öğretim

11
Mayıs
NMU1002 GENEL MUHASEBE II - A Şubesi   (Öğr.Gör. NURTEN ÇAKIROĞLU)

  Uygulama

  

  2020


11
Mayıs
NMU1016 PAZARLAMA İLKELERİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi RUHAN İRİ)

  Uygulama

  

  2020


II. Öğretim

11
Mayıs
NMU1002 GENEL MUHASEBE II - A Şubesi   (Öğr.Gör. NURTEN ÇAKIROĞLU)

  Uygulama

  

  2020


11
Mayıs
NMU1016 PAZARLAMA İLKELERİ - A Şubesi   (Dr.Öğr.Üyesi RUHAN İRİ)

  Uygulama

  

  2020


I. Öğretim

11
Mayıs
NMU2044 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER - A Şubesi   (Öğr.Gör. MEHMET YILMAZ UZUN)

  Ödev

  

  2020


11
Mayıs
NMU2028 BANKA MUHASEBESİ - A Şubesi   (Öğr.Gör. ŞABAN MERDANE)

  Uygulama

  

  2020


11
Mayıs
NMU2038 PAKET PROGRAMLAR II - A Şubesi   (Öğr.Gör. MEHMET YILMAZ UZUN)

  Uygulama

  

  2020


II. Öğretim

11
Mayıs
NMU2044 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER - A Şubesi   (Öğr.Gör. MEHMET YILMAZ UZUN)

  Ödev

  

  2020


11
Mayıs
NMU2028 BANKA MUHASEBESİ - A Şubesi   (Öğr.Gör. ŞABAN MERDANE)

  Uygulama

  

  2020


11
Mayıs
NMU2038 PAKET PROGRAMLAR II - A Şubesi   (Öğr.Gör. MEHMET YILMAZ UZUN)

  Uygulama

  

  2020