Birim Kalite Komisyonu

BÖLÜM

PROGRAM

ADI  SOYADI

 

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Öğr. Gör. Deniz YILDIZ YALÇIN (Başkan)

 

Öğr. Gör. İbrahim SÜLÜKİ ( Üye)

 

Öğr. Gör. Aytekin KAYA ( Üye)

 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Elanur KAPLAN (Başkan)

 

Öğr. Gör. Zeynep YAKAR (Üye) 

 

Öğr. Gör. İbrahim ÖZAYTÜRK (Üye)

 

Öğr. Gör. Sibel AKIN( Üye) 

 

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

 

Öğr. Gör. Nurten ÇAKIROĞLU (Başkan)

 

 
 

Öğr. Gör. Mehmet Yılmaz UZUN (Üye)

 

Öğr. Gör. Şaban MERDANE (Üye) 

 

Öğr. Gör. Serpil ÇELİK (Üye) 

 

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Özel Güvenlik ve Koruma

Öğr. Gör. Dr. Hacı Şükrü TAŞTAN (Başkan)

 

Öğr. Gör. Ali Davut ALKAN (Üye)

 

Öğr. Gör. Şükrü TÜRKÖZ (Üye)

 

Sosyal Güvenlik

Öğr. Gör. Dr. Hacı Şükrü TAŞTAN (Başkan)

 

Öğr. Gör. Ersin ERASLAN (Üye)

 

Öğr. Gör. Bilal ÇİLKAYA (Üye)

 

Öğr. Gör. Ebru ERSOY (Üye)

 

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAŞ (Başkan)

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin TÜRKMEN (Üye)

 

Öğr. Gör. Nurettin ÜNSAL (Üye)

 

Öğr.Gör. Adem DAĞCI (Üye)

 

Yerel Yönetimler

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAŞ (Başkan)

 

Dr. Öğr. Üyesi Taner DEMİRKOL

(Üye)

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra Çelebi ZENGİN (Üye)

 

Öğr. Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ (Üye)

 
 

Ulaştırma Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Ali İlker TEKİNARSLAN (Başkan)

 

Öğr. Gör. Banu TAŞDURMAZ (Üye) 

 

Öğr. Gör. Songül ASLAN (Üye) 

 

Öğr. Gör. Rıdvan KADIOĞLU (Üye) 

 

Yabancı Diller ve Kültürler

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Öğr. Gör. Ali ÖLMEZ (Başkan)

 

Öğr. Gör. Merve ÖZTÜRK (Üye) 

 

Öğr. Gör. Sevda KUBİLAY (Üye) 

 

Öğr. Gör. Necmettin KÜRTÜL (Üye) 

 

Öğr. Gör. Havva Nur ASLAN (Üye) 

 

Öğr. Gör. Havanur AYTAŞ (Üye)

 

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Ruhan İRİ (Başkan)

 

Öğr. Gör. Can MAVRUK (Üye) 

 

Öğr. Gör. Mehmet AĞAN (Üye) 

 

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Betül Çetin (Başkan)

 

Öğr. Gör. Hicran AYASUN (Üye)

 

Öğr. Gör. İsa Serhan CİHANGİR (Üye)

 

Öğr. Gör. Dilek YAPRAK USLU (Üye)

 

Öğr. Gör. Şinasi ÖZMEN (Üye) 

 

Öğr. Gör. Cengiz DOĞAN (Üye)

 

Öğr.Gör. Murat GÜRÜN (Üye)

 

Aşçılık

Dr. Öğr. Üyesi Betül Çetin (Başkan)

 

Öğr. Gör. İsa Serhan CİHANGİR (Üye) 

 

Öğr. Gör. Dilek YAPRAK USLU (Üye) 

 

Öğr. Gör. Şinasi ÖZMEN (Üye) 

 

Hukuk

Adalet

Dr.Öğr.Üyesi Melih COŞGUN (Başkan)

 

Öğr.Gör. Bahadır METİN (Üye)

 

Öğr.Gör. Uğur Cem TÜRKER (Üye)

 
Son Güncelleme Tarihi:20.01.2020