Çalışma Alanları

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlar olmaları yanında; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile;-Büro Yönetimi Öğretmenliği -Halkla İlişkiler -Halkla İlişkiler ve Reklamcılık -Halkla İlişkiler ve Tanıtım -İşletme Bilgi Yönetimi -Sağlık Kurumları İşletmeciliği -Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler. 

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, DGS sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarıl olmalı durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

Hukuk Bölümü

Sosyal Güvenlik Programı mezunları özel ve kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) gibi kurumlarda, özel sektörde ve sosyal güvenlik alanında hizmet veren sendikalar gibi diğer kuruluşlarda istihdam edilmektedirler. Mezun olan öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümüne dikey geçiş yapabilmektedir. 

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Öğrencilerimiz işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde iş imkanı bulabilirler. Ayrıca daha sonra lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Yasası gereğince üç yıllık stajlarını tamamladıkları takdirde yapılacak yeterlilik sınavı sonucunda adlarına muhasebe büroları açabilmektedirler. 

Eğitim hayatına devam etmek isteyen mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavıyla aşağıdaki bölümlerde Lisans Eğitimine devam edebilmektedirler.

Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programlar; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,Ekonomi, İktisat, İşletme,  İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi,Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler güvenlik sektöründe çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte, DGS sınavlarına girerek, Sosyal Hizmet Bölümüne, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Açık öğretim fakültelerinin İşletme ve İktisat bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.  KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

Yönetim Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler işletme sektöründe çeşitli kademelerde çalışmakla birlikte, DGS sınavlarına girerek, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi birçok bölümde bir üst eğitim seviyesine geçiş yapabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

Yönetim Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler Programı

Mezunlarımız kamu sektörünün çeşitli kademelerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca mezunlarımız istedikleri taktirde üniversitelerin 4 yıllık kamu yönetimi, siyaset bilimleri bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçebilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında ‘Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ adı ile eğitim öğretime başlayacak olan programımız sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmecisi, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmenin uçakları ile ilgili, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Havalimanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışabilirler. 

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Mezun olan öğrenciler diledikleri takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme bölümlerine dikey geçiş sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız direk geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler.

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; Turizm sektöründe çeşitli kademelerde çalışan mezunlarımız birçok turizm işletmesi tarafından talep edilmekle birlikte, DGS sınavlarına girerek, başta Turizm ve Otel işletmeciliği lisans bölümleri olmak üzere İşletme ve İktisat ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarıl olmalı durumunda da kamuda çalışabilmektedir. 

Son Güncelleme Tarihi:22.01.2016