Çalışma Alanları

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel sektör ve kamu kuruluşlarında; başta TBMM olmak üzere, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında ve diğer önemli kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlar olmaları yanında; Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile; Halkla İlişkiler -Halkla İlişkiler ve Reklamcılık -Halkla İlişkiler ve Tanıtım -İşletme Bilgi Yönetimi -Sağlık Kurumları İşletmeciliği -Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

 

HUKUK BÖLÜMÜ

Adalet Programı

Adalet Programı mezunları kamu kesiminde “Adalet Meslek Elemanı” unvanı ile Adalet Bakanlığı bünyesinde zabıt kâtibi, icra memuru ve mübaşir olarak görev yapabilmektedirler. Mezunlarımız, ilgili sınavlarda başarılı olması durumunda, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürlüğü veya yardımcılığı görevlerine atanabilmektedirler. Özel sektörde ise avukatlık ve hukuk bürolarında avukat kâtibi, noterliklerde noter kâtibi, banka ve sigorta şirketleri ile diğer finans kuruluşlarının hukuk ile ilgili birimlerinde de hukuk alacak takip elemanı olarak istihdam olanağı bulabilmektedirler. Adalet Programı mezunları, ÖSYM’nin 2019 yılında yayınladığı “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları” kılavuzuna göre; Hukuk Fakültelerine Dikey Geçiş Sınavı başarısına göre devam edebilirler. Bunun yanı sıra Adalet Programı mezunları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi ile İşletme Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin Açıköğretim Lisans Programlarının; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme ve Konaklama İşletmeciliği bölümlerine 5. Yarıyıla fark dersleri almadan yine Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırabilirler. Mezunlarımız, bahsi geçen Açıköğretim kurumlarının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerine de 5. Yarıyıla fark dersleri alarak eğitimlerine devam edebilirler.

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Meslek Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Bölümü; muhasebe ve vergi konularında hizmet veren özel sektör şirketlerinin, mali müşavirlik bürolarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans bölümlerindeki faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayabilecek muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlayan eğitim süresi iki yıl (4 yarıyıl) olan bir yükseköğretim bölümüdür. 4 yarıyıldan oluşan eğitim sürecinde öğrencilere, muhasebe uygulamaları, vergi uygulamaları, muhasebe işlemlerinde kullanılacak olan paket programlar ve muhasebe işlemleri ile ilgili konularda eğitimler sunulmaktadır. Muhasebe ve Vergi Bölümünden mezun olan öğrenciler mali müşavir ile yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak, bankalar, sigorta şirketleri, dış ticaret ve finans kuruluşlarının ilgili departmanları ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkânına sahiptirler. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin Dikey Geçiş Sınavına girerek dikey geçiş yapabilecekleri lisans programları; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi ,Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi’dir. Lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri gereğince üç yıllık staj süresini tamamlamalarının ardından yapılacak mesleki yeterlilik sınavında başarılı olmaları durumunda kendilerine ait mali müşavirlik bürosu açabilmektedirler.

 

MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Sosyal Güvenlik Programı

Sosyal Güvenlik Programından mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruşlarında; başta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), özel ve kamu bankaları, sigorta şirketleri gibi kurumlarda, sosyal güvenlik alanında hizmet veren sendikalar gibi diğer kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Ayrıca mezun olan öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,  Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmet, Maliye, İşletme ve İktisat Bölümü ile Açık öğretim fakültelerinin Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. 

Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Özel Güvenlik ve Koruma Programından mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında; başta Kamu Kurumlarında Özel Güvenlik ve Koruma Memuru olararak, diğer önemli kuruluşlar olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerinde Astsubay, Uzman Çavuş, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Polis, Bekçi, Jandarma Genel Komutanlığı’nda Astsubay, Uzman Çavuş, Adalet Bakalnlığı’na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nde Koruma ve İnfaz memuru olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca Havalimanı, Liman, Metro, Tramvay istasyonları, Alışveriş Merkezleri, Fabrikalar, her türlü kritik tesisler, Sağlık sektörü Hastaneler, Turizm sektörü oteller, tatil köyleri, Eğlence mekanları, Eğitim-öğretim kurumları gibi birçok özel sektörün alanında Özel Güvenlik Ve Koruma Görevlisi olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz, Sosyal Hizmet Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü ile Açık öğretim fakültelerinin Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler, İşletme ve İktisat bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

Yerel Yönetimler Programı

Hem dünyada hem de ülkemizde hizmetlerin yerelden verilmesi eğilimi artmaktadır. Yerinden yönetim ilkesi gereği merkezin halka sunduğu hizmetler giderek yerel yönetimlere bırakılmaktadır. Bundan dolayı, hizmetlerin halka ulaştırılmasında eğitimli iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Yerel Yönetimler Programı gelecek vaad etmektedir. Program mezunları, özellikle belediyeler ve bakanlıkların yerel teşkilatlarında çalışabilmekte, belediye bünyesinde mali ve idari yapıda, belediyeye bağlı iştiraklerin yönetilmesinde kısacası yerel yönetimin her sürecinde görev alabilmektedir. Ayrıca mezunlar istedikleri takdirde üniversitelerin dört yıllık Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçebilmektedirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

 

İşletme Yönetimi Programı

İşletme Yönetimi Programı mezunları, çeşitli devlet ve özel sektör kuruluşlarının tüm bölümlerinde, büyük ve küçük işletmelerde, finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe ve personel bölümlerinde, vergi daireleri, yatırım ve finans kurumları, kamu ve özel bankalarda çalışma olanağı bulabilmektedir. Ayrıca mezunlar istedikleri takdirde üniversitelerin dört yıllık Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans,  İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, Bankacılık ve Finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Lojistik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği gibi birçok bölüme dikey geçiş sınavı ile geçebilmektedirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

 

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, DGS sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ile ilgili tüm lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarıl olmalı durumunda da kamuda çalışabilmektedir.

 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü altında ‘Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği’ adı ile eğitim öğretime başlayacak olan programımız sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetim alanında çalışacak ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sivil hava ulaştırma işletmecisi, para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmenin uçakları ile ilgili, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Havalimanlarında ve havayolu şirketlerinde çalışabilirler.

 

PAZARLAMA BÖLÜMÜ

Pazarlama ve Reklamcılık Programı

Pazarlama ve Reklamcılık Programından mezun olan öğrenciler kamu ve özel sektörde pazarlama departmanı olan ilgili tüm işletmelerde çalışabilmektedir. Ulusal ve uluslararası marka işletmelerin yaygınlaşması sonucu bu kuruluşlarda; mağaza pazarlama sorumlusu, satış sorumlusu, ürün grup sorumlusu, müşteri ilişkileri sorumlusu, raf ve mağaza düzenlemesi gibi çalışma alanlarında, hizmet sektöründe; sigortacılık, bankacılık ve çeşitli finansal hizmetlerin pazarlanması ve bölgenin özelliğine uygun olarak turizm pazarlamasında iş olanaklarına sahiptir. Ayrıca, dış ticaret işletmelerinin ihracat ve ithalat işlemleri alanında çalışabilmkte, işletmelerde pazarlama ve satış danışmanı olarak, reklamcılık ve tanıtım ajanslarında, pazarlama araştırma kuruluşlarında, işletmelerin pazarlama departmanlarında görev alabilmektedirler. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir. Yine program mezunları diledikleri takdirde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, iletişim, İletişim Bilimleri, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve  Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi bölümlerine dikey geçiş sınavını kazanarak geçiş yapabilirler. Bununla birlikte bölüm mezunları fark dersi almadan 5.yarıyıldan başlayabilecekleri Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi AÖF bölümleri arasından; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım ilgili bölümlerine DGS ile geçiş hakkına sahip olurlar ve üçüncü sınıflarından eğitimlerine devam ederek lisans diploması alma hakkına sahip olabilmektedirler.

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

Aşçılık Programı

Programımızdan mezun olan öğrenciler; turistik belgeli işletmelerde, restoranlarda, yemek fabrikalarında (catering şirketlerinde), uçak/gemi/tren/otobüs/hastane mutfaklarında araştırma şefi (test aşçısı), mutfak bilimcisi, yiyecek-içecek müdürü, yemek tedariki yöneticisi, mutfak yöneticisi, restoran denetçisi-koordinatörü, restoran müdürü vb. kadrolarda çalışabilmektedirler. Ayrıca yemek araştırmacısı, yemek yazarı, gıda işleyicisi, yemek stilisti, yemek mimarı, menü geliştirici, tarif geliştirici, yiyecek-içecek eğiticisi vb. isimler altında da topluma hizmet sunabilmektedirler. Ayrıca KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda farklı kurum ve kuruluşlarda da istihdam edilebilmektedirler. Aşçılık Programı öğrencileri; Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği  bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Programımızdan mezun olan öğrenciler, turizm sektöründe çeşitli kademelerde çalışmaları için birçok turizm işletmesi tarafından talep edilmekle birlikte oteller, tur operatörleri, kurvaziyer gemileri, havayolları, etkinlik şirketleri, eğlence tesisleri ve marinalar gibi çeşitli turizm ve otelcilik işletmelerinde yönetici pozisyonlarında da çalışabilmektedirler. Ayrıca Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri; İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme- Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turizm ve Otelcilik bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda da kamuda istihdam edilebilmektedirler.

YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER BÖLÜMÜ

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler için, almış oldukları bir yıllık İngilizce hazırlık eğitimi ve iki yıllık çeviri eğitimi sayesinde, istihdam edilme konusunda yelpazesi geniş bir sektör bulunmaktadır. Bu bağlamda öğrenciler başta Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanlıkları olmak üzere, çeşitli kamu kurumlarında, özel ve devlet bankalarında, havacılık, sağlık ve ticaret sektörlerinde, turizm acentelerinde, medya kuruluşlarında, özel eğitim veren okullarda, tercüme bürolarında ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde iş imkânı bulabilmektedir. Akademik eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrencilerimiz ise Dikey Geçiş Sınavı ile Çeviribilim, Dilbilim, Mütercim-Tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerine geçiş yapabilmektedir.


Son Güncelleme Tarihi:14.08.2020