Yüksekokul Kurulu


1

Başkan 

       Prof. Dr. Hamdi DOĞAN

     Müdür 

2

Üye   

      Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Elanur KAPLAN

      Müdür Yardımcısı 

3

Üye   

       Öğr. Gör. Orhan Atakan GÜRBÜZ

      Müdür Yardımcısı

4

Üye  

       Dr. Öğr. Üyesi  Abdullah KARATAŞ

      Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkan V 

5

Üye  

       Dr. Öğr. Üyesi Reyhan CAN

      Muhasebe ve Vergi Bölüm Başkan V.

6

Üye  

      Dr. Öğr. Üyesi Melih COŞGUN

      Hukuk Bölüm Başkan V. 

7

Üye  

    Dr. Öğr. Üyesi  Hatice Elanur KAPLAN

       Finans – Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan V. 

8

Üye  

       Öğr. Gör. Deniz Yıldız YALÇIN

       Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölüm Başkan V.  

9

Üye  

       Dr. Öğr. Üyesi Ebru KEMER

       Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkan V.  

10

Üye  

      Öğr. Gör. Hacı Şükrü TAŞTAN

       Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.  

11

Üye  

      Öğr. Gör. Ali İlker TEKİNARSLAN

       Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkan V.  

12

Üye  

      Dr. Öğr. Üyesi Ruhan İRİ  

       Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkan V.  

13

Üye  

      Öğr. Gör. Ali ÖLMEZ

       Yabancı Diller ve Kültürler Bölüm Başkan V.

14

Raportör 

      Fatma ŞENER 

       Yüksekokul Sekreteri V.

Son Güncelleme Tarihi:14.04.2021