GZFT Analizi

Güçlü Yanlar

Niğde Üniversitesi tarafından Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eğitim programlarının desteklenmesi
Ders programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda uygulanması
Fiziki şartların uygun olması
Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri
Ulaşımdaki kolaylıklar
İkili öğretim
Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı
Alanında yetişkin öğretim elemanları ve dışardan istifade ettiğimiz ilgili meslek mensupları bölüm öğrencilerimizin pratik ve teorik bilgiler ile donatılması öğrencileri iş hayatına hazırlamaktadır.

Zayıf Yanlar

Bölümümüze demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin bir şekide tahsis edilememesi
Yönetime katılım zayıflığı
Öğretim elemanı yetersizliği
Laboratuvar cihaz ve malzeme eksikliği
Üniversite kaynaklarından meslek yüksekokullarına ayrılan kaynakların yetersizliği
Maaş ve ders ücretlerinin düşük olması
Uygulama olanağının yetersizliği
Sanayi ve ticaret çevreleriyle işbirliğindeki eksiklikler
Öğretim elamanlarının yabancı dil yetersizliği
Mevcut programları verimliliği için gerekli olan alt yapıdaki yetersizlikler
Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi
İdari personelin yeterli olmaması
Yöredeki kurumsallaşmı işletme sayısının azlığı ve öğrencilere staj imkanının sağlanamaması
Staj yapan öğrencileri herhangi bir ücret ödenememesi

Fırsatlar

Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz yönetimin tüm gelişme ve fırsatlarda destek vermesi
Yüksekokulumuzun üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme imkanlarına sahip olması
Yüksekokul ve diğer üniversite öğretim elamanları arasındaki ilişkinin yeterli olması
Yüksekokul öğretim elemanlarının tecrübe ve yeteneğinin yeterli olması
Çağın ve teknolojinin gelişimine uyum sağlayacak yeni programlar açma girişimleri
Üniversitemizin Strateji Planının getireceği ileriye dönük misyon ve vizyonomuz
Yerel ve Sivil Toplum Örgütleriyle ortak çalışmak olanakları
Yüksekokulumuzun çok sayıda programı kaldırabilecek potansiyele sahip olması

Tehditler

Meslek liselerinden sınavsız geçiş sistemi ile gelen öğrencilerde yeterli bilgi birikiminin olmaması
Öğrencilerimizin sosyo-ekonomik profillerinin düşük olması
Teknolojik gelişmelerin hızlı olması nedeniyle, laboratuvar donanımlarının kaynak yetersizliklerinden dolayı güncelleştirilememesi
Kadro ve bütçedeki kısıtlamalar
Öğrencilerimizi motive edecek dikey geçiş kontenjanlarının az olması ve kontenjanların artırılmaması
Dikey geçiş, KPSS ve benzeri sınavlarda meslek ile ilgili soruların yer almaması
İstihdam sorunun mezunlarımızı olumsuz yönde etkilemesi
Motivasyonu düşük öğrenci grubu, öğrencilerin geleceği belirsiz görmesi
Sekreterlik kavramının olumsuz imajı ve mesleki eğitim almayan kişilerce de yapılabilmesi
Ülkemizde profesyonel yönetici azlığı nedeniyle, büro yönetimi ve sekreterlik programı mezunlarına gerekli önemin verilmemesi


Son Güncelleme Tarihi:08.12.2020