Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAZ1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ 2 0 2
Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi.
Zorunlu Ders BAZ1003 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİ 3 0 3
Zorunlu Ders BAZ1005 HAREKET EĞİTİMİ 2 2 3
Zorunlu Ders BGZ1011 TÜRK DİLİ I 3 0 5
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım; paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler (dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme
Zorunlu Ders BGZ1013 YABANCI DİL I 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders BGZ1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları
Zorunlu Ders BGZ1021 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3 0 5
Zorunlu Ders BMZ1007 EĞİTİME GİRİŞ 2 0 3
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
Zorunlu Ders BMZ1009 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2 0 3
2. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Zorunlu Ders BAZ1002 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM 2 0 2
Sağlık bilgisinin tanımı, amacı, sağlıkla ilgili gelişmeler, enfeksiyonel ve ölümcül hastalıklardan korunma, sağlıklı yaşam tarzını geliştirmekle ilgili metodlar, hijyen, çevre koşulları, çocuklar ve gençler için zararlı alışkanlıklar ve etkileri, çocuk ve gençlerde sık görülen spor yaralanmaları ve korunma yolları. İlkyardım, tanımı, amacı, acil durumlarda karar verme, pansuman ve bandajlama, taşıma, solunum ve kalp durması, yaralanma ve kanamalar, ısı yaralanmaları, yanık, zehirlenme, tıkanma ve boğulma, kırıklar ve diğer kas-iskelet sistemi yaralanmaları, dolaşım sistemi sorunları, omurga travmaları, yabancı cisim batmaları, hayvan ve böcek ısırıklarında ilkyardım.
Zorunlu Ders BAZ1004 CİMNASTİK 1 2 4
Tanımı, tarihçesi ve artistik cimnastik aletlerinin tanımı(Bayan aletleri: Atlama masası, Kız paraleli,(simetrik paralel)Denge, yer. Erkek aletleri: Yer, Atlama masası, , Kulplu beygir, Paralel, Barfiks) aletlerinde becerilerini geliştirme.
Zorunlu Ders BAZ1006 ATLETİZM 1 2 4
Zorunlu Ders BAZ1008 TAKIM SPORU I 1 2 3
Zorunlu Ders BGZ1012 TÜRK DİLİ II 3 0 5
Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleriSözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ortak Zorunlu Ders BGZ1014 YABANCI DİL II 2 0 3
Ortak Zorunlu Ders BGZ1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 3
Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye
Zorunlu Ders BMZ1010 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ1018 EĞİTİM FELSEFESİ 2 0 3
3. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS2013 SAVUNMA SPORLARI 2 0 4
Seçmeli Ders BAS2015 HENTBOL 2 0 4
Hentbolun tarihçesi, oyun kuralları, temel teknik ve taktiklerle ilgili bilgi ve beceriler.
Seçmeli Ders BAS2017 STEP-AEROBİK 2 0 4
Zorunlu Ders BAZ2001 BEDEN EĞİTİMİ SPOR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ2003 MOTOR GELİŞİM 3 0 3
Zorunlu Ders BAZ2005 TAKIM SPORU II 1 2 4
Seçmeli Ders BGS2019 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2021 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2023 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2025 KÜLTÜR VE DİL 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2027 TÜRK HALK OYUNLARI 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2029 ÇOCUK VE SPOR 2 0 3
Çocuklarda spora başlama yaşı, çocuklarda gelşim özellikleri,motorik gelişim dönemleri, egzersizin çocuklar üzerine etkisi, spora yönlendirmede dikkat edilecek konular, spora yönelik öneriler ve fizyolojik cevapları.
Zorunlu Ders BGZ2007 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 1 2 3
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Seçmeli Ders BMS2031 AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2033 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2035 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2 0 4
Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme kavramları, program geliştirmenin tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temelleri, program geliştirme yaklaşımları ve modelleri, program geliştirme süreçleri, öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiler, çalışma planı hazırlama, eğitimde ihtiyaç saptama ve teknikleri, program tasarısı hazırlama süreçleri, taksonomiler ve hedef davranış yazma, içerik düzenleme, eğitim durumlarını hazırlama, sınama durumlarını geliştirme, programın denenmesi, program değerlendirme yaklaşımları, programa süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler ve sürece etkileri, Türkiyede program geliştirme çalışmaları.
Seçmeli Ders BMS2037 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2039 KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM 2 0 4
Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, karşılaştırmalı eğitimin tarihsel gelişimi, karşılaştırmalı eğitimde yöntemler, Türk eğitim sistemi, Amerika Birleşik Devletleri eğitim sistemi, İngiltere eğitim sistemi, Fransa eğitim sistemi, Japonya eğitim sistemi
Zorunlu Ders BMZ2009 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2 0 3
Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sını andırılması; öğretim tek- nolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okurya- zarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendir- me ölçütleri
Zorunlu Ders BMZ2011 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2 0 3
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri ve öğretim hizmetini değerlendirme
4. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS2012 GÜREŞ 2 0 4
Seçmeli Ders BAS2014 DAĞCILIK 2 0 4
dağcılık tarihi, türkiye dağcılığındaki önemli isimler, yürüyüşler, yürüyüşlerde kullanılan malzemeler, kamp malzemeleri, kampçılık
Seçmeli Ders BAS2016 SALON FUTBOLU 2 0 4
Tanımı tarihçesi,futsal oyun kuralları ,saha ve malzeme bilgisi, temel teknik çalışmalar,pas, topla yapılan teknikler, kaleci ve şut çalışmaları.. taktik uygulamalar.
Zorunlu Ders BAZ2002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ2004 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ 3 0 5
İnsan vücudunu meydana getiren hücre, doku organlar ve sistemlerin yapı ve fonksiyonları, eğzersizde insan organizmasının enerji kaynakları ve sportif aktivitelerle ilişkisi, yorgunluk ve toparlanma, egzersize metabolik ve hormonal cevaplar, antrenmanın fizyolojik temelleri, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarında ortaya çıkan akut ve kronik uyumlar, egzersizde cinsiyet farkı, yükselti, sıcak ve soğuk ortamda egzersiz, egzersiz fizyolojisinde temel laboratuvar uygulamaları ve performansın değerlendirilmesi
Zorunlu Ders BAZ2006 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS 1 2 5
Ritm ve dansla ilgili temel kavramlar, müzik ve hareket ritmi, duruş çalışmaları, yürüyüşler, sıçrama, sekme ve galoplar, ritm, melodi ve müzik seçimi, vals, tango, caz, dansa ilişkin adımlamalar, kompozisyonlar.
Seçmeli Ders BGS2018 İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2020 MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2022 SANAT VE ESTETİK 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2024 TÜRK SANATI TARİHİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2026 YETENEK SEÇİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS2028 SPOR FELSEFESİ VE OLİMPİZM 2 0 3
Seçmeli Ders BMS2030 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2032 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2034 KADIN VE YAŞLILARDA SPOR 2 0 4
Seçmeli Ders BMS2036 YAŞAM BOYU SPOR 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ2008 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2 0 3
Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’n- de eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eği- tim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hede er, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları
Zorunlu Ders BMZ2010 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 3
Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, prob- lemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçla- rının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uy- gun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.
5. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS3013 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ 2 0 4
Seçmeli Ders BAS3015 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİNDE DRAMA 2 0 4
Seçmeli Ders BAS3017 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 2 0 4
Dünyada ve Türkiyede Beden Eğitimi ve sporun gelişim süreçlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Olimpiyatlar tarihi ve uygarlıklar tarihinde hareket kültürü
Zorunlu Ders BAZ3001 ANTRENMAN BİLGİSİ 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ3003 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ 2 2 4
Zorunlu Ders BAZ3005 TAKIM SPORU III 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ3007 YÜZME 1 2 3
Seçmeli Ders BGS3019 BESLENME VE SAĞLIK 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3021 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3023 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3025 İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3027 TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASI 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3029 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ 2 0 3
Seçmeli Ders BMS3031 EĞİTİMDE DRAMA 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3033 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3035 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3037 SPOR SAKATLIKLARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ3009 SINIF YÖNETİMİ 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ3011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2 0 3
6. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS3014 GELENEKSEL TÜRK SPORLARI 2 0 4
Seçmeli Ders BAS3016 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ 2 0 4
Eğitimde müziğin rolü ve içeriği, temel müzik bilgileri, nota yazmanın doğası ve amacı, çalgı ve ses eğitimine giriş, toplu çalma ve söyleme, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme okuma ve yazma çalışmaları. Okul ve kamp marşları, İstiklal marşı, yürüyüş temposunda marşlar, ritim ve hareket alıştırmaları, tempo tutma, marş söyleme ve yönetme, harekete eşlik
Seçmeli Ders BAS3018 SERBEST ZAMAN EĞİTİMİ 2 0 4
Zorunlu Ders BAZ3002 BECERİ ÖĞRENİMİ 3 0 3
Harekete dayalı öğrenme ve performansı etkileyen kalıtsal, çevresel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik, nörolojik, kinematik, metodik v.b etmenlerin tanımı, süreci ve modelleri, beceri öğrenme aşamaları, beceri türleri ile becerilerin ölçülmesi.
Zorunlu Ders BAZ3004 FİZİKSEL UYGUNLUK 3 0 3
Fiziksel uygunluğun tanımı, bileşenleri, önemi, fiziksel uygunlukla ilgili kavramlar, fiziksel uygunluğun ölçümü ve değerlendirilmesi, ideal ağırlığın belirlenmesi yöntemleri, her yaş ve fiziksel düzeyde fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için alıştırma yöntemleri, egzersiz alanlarının düzenlenmesi, yönetimi ve organizasyonu
Zorunlu Ders BAZ3006 DOĞA SPORLARI 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ3008 RAKET SPORU 1 2 4
Seçmeli Ders BGS3020 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3022 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3024 TÜRK İŞARET DİLİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3026 TÜRK MUSİKİSİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3028 SPORDA PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 3
Seçmeli Ders BGS3030 SPOR BİLİMLERİNDE İSTATİSTİK 2 0 3
Tanımı, kapsamı, veriler ve düzenlenmesi, örnekleme kuramı, merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, normal dağılım eğrisi, standart puanlar, hipotez testler, korelasyon ve regresyon için spor alanından örneklerle istatistik hesaplamalar
Seçmeli Ders BMS3032 EĞİTİM TARİHİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3034 MÜZE EĞİTİMİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3036 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders BMS3038 ANTRENMAN PLANLAMASI 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ3010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 0 3
Zorunlu Ders BMZ3012 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2 0 3
7. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS4011 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİNDE EYLEM ARAŞTIRMASI 2 0 4
Seçmeli Ders BAS4013 BİYOMEKANİK 2 0 4
Seçmeli Ders BAS4015 SPOR MASAJI 2 0 4
Masaj maniplasyonlarının tüm vücut üzerinde planlayarak uygulanması
Zorunlu Ders BAZ4001 HALK OYUNLARI 1 2 3
Zorunlu Ders BAZ4003 EGZERSİZ VE BESLENME 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ4005 EĞİTSEL OYUNLAR 1 2 3
Seçmeli Ders BMS4017 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4019 KAPSAYICI EĞİTİM 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4021 MİKRO ÖĞRETİM 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4023 YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4025 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ4007 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I 2 6 10
Zorunlu Ders BMZ4009 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA 2 0 3
8. DÖNEM DERSLERİ
Ders Tipi Ders Teorik Pratik AKTS
Seçmeli Ders BAS4012 BEDEN EĞİTİMİ SOSYOLOJİSİ 2 0 4
Seçmeli Ders BAS4014 EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ 2 0 4
Seçmeli Ders BAS4016 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 2 0 4
Zorunlu Ders BAZ4002 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ4004 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EĞZERSİZ PROGRAMLAMA 2 0 3
Zorunlu Ders BAZ4006 UYARLANMIŞ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1 2 3
Seçmeli Ders BMS4018 EĞİTİM HUKUKU 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4020 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4022 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4024 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2 0 4
Seçmeli Ders BMS4026 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM 2 0 4
Zorunlu Ders BMZ4008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II 2 6 10
Zorunlu Ders BMZ4010 OKULLARDA REHBERLİK 2 0 3