Beceri ve Yetkinlikler

Alana Özgü Beceri ve Yetkinlikler  
 

 1. Beden Eğitimi öğretimine uygun planlama yapabilme becerisi
 2. Beden Eğitimi öğretimine uygun öğrenme ortamları düzenleyebilme becerisi
 3. Beden Eğitimi öğretim sürecine uygun araç-gereç ve kaynakları kullanabilmek
 4. Beden Eğitimi öğretiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilmek
 5. Beden Eğitimi dersine katılan öğrencilerin temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirebilmek
 6. Sporda kazanma ve kaybetmenin anlamını kavratarak fair play ruhunu benimsetmek
 7. Beden Eğitimi öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere yönelik planlamalar yapabilme becerisi
 8. Beden Eğitimi dersini alan öğrencilerde düzenli fiziksel etkinlik ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturabilmek
 9. Öğrencileri sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirebilmek
 10. Spor sakatlanmalarında ilk yardım kurallarını uygulayabilme becerisi
 11. Sportif organizasyonlara katılma, düzenleme ve yürütme becerilerini kazandırabilmek

 12. Öğrencilere spor ve spor organizasyonları bilinci ve sevgisi kazandırabilme becerisi
 13. Ulusal bayramlarda ve özel günlerde sportif etkinlikler
 14. Beden Eğitimi dersi öğretiminde eğitsel oyunları etkili kullanabilmekGenel Yetkinlikler  
 

 1. Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisi
 2. Sözlü ve yazılı sunum yapma yeteneği
 3. Disiplinlerarası alanlarda çalışma becerisi ve ilgi kurma
 4. Bilgiyi uygulama alanlarında kullanabilme ve yorumlama becerisi
 5. Gelişen durumlara karşı tutum geliştirebilme yeteneği
 6. Öğrenim alanları ile ilgili temel bilgileri yorumlama yeteneği
 7. Uygulamalı ve teorik temel mesleki bilgileri aktarabilme becerisi
 8. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme becerisi
 9. Temel bilgisayar kullanım becerileri

Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020