Eğitim Amaçları

Bölümün Eğitim Amaçları 

1. İnsanın fizyolojik ve psikolojik kapasitesini sporda en yüksek verim elde edebilmek üzere yönlendirebilen,
2. Performans kapasitesini geliştirici teknikleri uygulayabilen,
3. Sporda öğretim yöntemlerini uygulayabilen,
4. Eğitim kurumlarına modern toplumun gereklerine uygun nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek,
5. Ülke sporuna başarılı eğitici ve sporcular yetiştirmek.
6. Dünyada eğitim-öğretim metotlarıyla ilgili literatürü ve kullanılan araçlarının gelişimini takip ederek en etkili metotları uygulamak,
7. Lisansüstü eğitime öğrenci hazırlamak.
Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020