Program Çıktıları

Bölümün Program Çıktıları

PÇ1- Beden eğitimi ve spor alan bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olabilirler.

PÇ2- Sağlık ile ilişkili bilgi ve becerileri uygulayabilirler.

PÇ3- Harekete dayalı bilgi ve becerileri uygulayabilirler.

PÇ4- Spor disiplinlerine yönelik edindikleri bilgi ve becerileri uygulayabilirler.

PÇ5- Edindiği bilgi ve becerileri sporcularda ve takımlarda uygulayabilirler.

PÇ6- Harekete, müziğe ve ritme dayalı uygulama becerilerine sahip olabilirler.

PÇ7- Sportif yetenekleri keşfetme ve eğitme becerisine sahip olabilirler.

PÇ8- Yönetimin fonksiyonlarını, sınıf ve spor yönetimini, sportif organizasyonların evrensel ve toplumsal etkilerini kavrayabilirler.

PÇ9- Spor olay ve olgularını psikolojik, sosyolojik, felsefi ve pedagojik açıdan analiz edebilirler.

PÇ10- Bilimsel araştırma bilgisine sahip olur ve araştırma yapabilir.

PÇ11- Yabancı dil ile yazılı ve sözlü iletişim kurabilirler.

PÇ12- Atatürk ilke ve inkılaplarını benimserler.

PÇ13- Türk dilini etkili ve düzgün olarak kullanabilirler.

PÇ14- Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olabilirler.
Son Güncelleme Tarihi:04.08.2020