Misyon/Vizyon


Misyon
    Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin gelecekte var olabilmesi için, Ülkemizin geleceği gençlerimizin Eğitim ve Öğrenimleri için gerekli olan hizmet, eğitim binalarını (Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Rektörlük, Yerleşkeler, Sağlık, Kantin, Kafeterya, Spor alanları, Forum alanları) sağlıklı çevre için arıtma tesisi, çevre ve peyzaj düzenlemesi ve mevcut binaların bakım ve onarımlarını; yasal yetkiler çerçevesinde, Devletimizin büyüklüğünü yansıtır, çağı yakalayan, fen ve sanat kurallarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere uygun, planlı, kaliteli, estetik ve ekonomik olarak yaptırıp hizmete almayı kendine görev edinmiştir. 

Vizyon
    Üniversitemizin Eğitim, İdari, Akademik, Sosyal ve Kültür binalarının ve çevre ile uyumlu yaşanabilir yerleşkelerin; planlı, kaliteli, estetik, ekonomik olarak yapılmasında, çağdaş bir yapılanma hizmeti için, standartları yakalamak ve geçmektir.  
Son Güncelleme Tarihi:19.12.2016