ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler


YılBölüm Puan Türü Taban PuanTavan PuanKontenjan
2019 HemşirelikSAY296,38147 356,04113
90
 EbelikSAY281,98400
300,73357
60
2018
HemşirelikSAY278,02559
335,34458
90
 EbelikSAY267,45965 
282,12659
50
2017HemşirelikYGS-2 321,73638
395,93878
90
 EbelikYGS-2 307,38730
385,29284 50
2016HemşirelikYGS-2358,52225
443,57475 90
 EbelikYGS-2338,23254
359,04783
50
2015 Hemşirelik YGS-2 325,19970 408,30372 90
 EbelikYGS-2 304,21461 325,28288 40
2014 Hemşirelik YGS-2 331,20757 449,57981
98

Ebelik YGS-2 305,50276 326,95910 41
 2013Hemşirelik YGS-2 327,04057
403,10339
98
 Ebelik
YGS-2
296,86912 318,27911
57
 2012Hemşirelik YGS-2
346,10976
405,28677
98
 Ebelik
YGS-2
311,85497 341,53055 57