İş Akış Süreçleri
  Özel Kalem Birimi
Öğrenci İşleri Birimi
Personel İşleri Birimi
Bölüm Sekreterliği Birimi

Tahakkuk Birimi

Taşınır Kayıt Birimi