2021 Yılı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücretleri Yenilendi

“Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 22. Maddesinin “Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesi “Kurum ve kuruluşlar, erişime olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden, bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir. Kurum ve kuruluşlar bu amaçla her yıl bütçe kanununda belirlenecek ilkelere göre bilgiye erişim ücret tarifesi belirler. Kurum ve kuruluşlar elektronik posta yoluyla erişimine olanak sağladıkları bilgi veya belgeler için de erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma ve diğer maliyet unsurlarıyla orantılı ölçüde ücret tahsil edebilir.” hükmü gereğince ücretler güncellenerek 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz bilgi edinme başvuru ücretlerine ilişkin Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 31.12.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı kararına ulaşmak için tıklayınız.