Tebrik

Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Makine ve Tasarım Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlyas KACAR Doçent unvanı almıştır.

Kendilerini tebrik ederiz.