Makine Mühendisliği Anabilim Dalı


  • Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarında 2 adet rüzgâr tüneli ile cisimler etrafındaki akış karakteristikleri araştırılmaktadır.
  • Atmosferik plazma tabanlı akış kontrol çalışmaları yapılmaktadır.