Projeler

Topal, Nevzat, 15. Yüzyılda Niğde Şehri, BAP, (2013)

Topal, Nevzat, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Karaman Şehri,  BAP, (2013)  

Uzun, Efkan, 1904–1905 Rus-Japon Harbinin Osmanlı Kamuoyundaki Yansımaları, BAP, (2011)

Uzun, Efkan, Osmanlı Şeyhülislâmları, BAP, (2014)                     

Uzun, Efkan, Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Antalyalı Memurlar (1879-1909), BAP, (2012)

Öztürk, İbrahim, İkinci TBMM'de Niğde Milletvekilleri, BAP, (2016)

Erdoğdu, İbrahim, "Temettuat Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Harput Şehri'nin Sosyal ve Ekonomik Durumu", BAP, (2016)

Son Güncelleme Tarihi:29.11.2016