Eğitim Amaçları
  1. Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde yer alan ana bilim dallarında gördükleri bilgileri mesleki hayatta kullanmalarının sağlanmış olması
  2. Alanla ilgili bir sorunun çözümünde pratik çözümler sunmak ve bu çözüm yollarını başarıyla yönetmeye sahip olmaları
  3. Öğrenim süresi içerisinde sorunları çözme becerileri kazanmalarının sağlanmış olması
  4. Sosyal yönleri iyi gelişmiş bir birey olmaları sağlandıktan sonra çevresiyle iletişim becerileri da kazanmalarının sağlanmış olması
  5. Sosyal yönlerinin gelişmesine bağlı olarak çevre bilicinin verilmiş olması
  6. Bireysel düşünceden ziyade toplumssl düşünce bilincinin olması
Son Güncelleme Tarihi:18.12.2015