Genel Bilgi
Genel Bilgi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak 1993 yılında kurulmuştur. Eğitim Öğretim hayatına 1993 yılında başlayan Bölümümüz, 1997 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 1996 yılından itibaren de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bölümümüzde II. öğretim 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Bölümümüze her yıl I. ve II. öğretim olmak üzere yaklaşık 160 öğrenci alınmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz 5 Profesör Dr., 2 Doçent Dr. ve 9 Dr. Öğretim Üyesi  ile hizmet vermektedir.  Bölümümüz Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili olmak üzere 5 Ana Bilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde bilimsel çalışmalar yoğun olarak yapılmaktadır.

Bölüm öğrencileri ve öğretim elemanları Erasmus ve Farabi programı kapsamında yurt içi ve yurt dışı bir çok ülkeyle işbirliği ve değişim gerçekleştirmektedir. Bölümümüzde Çift Anadal ve Yan Dal Programları uygulanmaktadır. Diğer Bölümlerden gelen öğrencilere Çift Anadal Programı ile ikinci Lisans Diploması ve Yan Dal Programı ile Sertifika verilmektedir. Aynı şekilde Bölümümüz öğrencilerinin de diğer Bölümlerden ikinci Lisans Diploması ve Yan Dal Sertifikası alma hakları vardır.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan programda lisans öğrencilerine birinci sınıfta Türk Dili ve Edebiyatının temelleri, genel olarak verilerek programa alışmaları sağlanmaktadır. İkinci sınıfta Türk edebiyatının ve Türk dilinin ilk dönemlerinden başlayarak mesleki dersler verilmektedir. Üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise öğrenciler Türk edebiyatının ve Türk dilinin dönemleri içerisindeki gelişmeleri kavrarken alacağı seçmeli derslerle de ilgi alanı olan konularda yoğunlaşır. 7-8. yarıyıllarda hazırlayacağı Lisans Tezi’ni başarıyla hazırlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması verilir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel okullarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilmektedirler. Formasyon eğitimi aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak da çalışabilmektedirler.

Amaç ve Hedefler

Amaç:

Türk Dili ve Edebiyatı içerisinde yer alan Ana Bilim dallarında gördükleri bilgileri mesleki hayatta kullanmalarını sağlayan, alanla ilgili bir sorunun çözümünde pratik çözümler sunan ve bu çözüm yollarını başarıyla yönetmeye sahip olan, sosyal yönleri iyi gelişmiş, çevresiyle iletişim becerileri ve sosyal yönlerinin gelişmesine bağlı olarak çevre bilici kazanmış, bireysel düşünceden ziyade toplumsal düşünce bilincinde bireyler yetiştirmektir.

Hedef:

Bölümümüzün başlıca hedefleri çağdaş ve modern Türkoloji eğitimini vererek bilimsel çalışmaların arttırılmasına, ulusal ve uluslararası bilimsel projeler yapacak düzeyde araştırma ve incelemeye yönelmiş bireyler yetiştirmektir.

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS DERECESİ verilecektir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI lisans programı 240 ECTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” 'nde tanımlanan "6. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynıi zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "6. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Kabul Koşulları

Türk öğrenciler, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI bölümüne Öğrenci Seçme & Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen LYS (Lisansüstü Yerleştirme Sınavı) sınavında başarılı olanların TS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir. Daha fazla bilgi için Kurumsal Bilgileri menüsünde yer alan Lisans ve Ön Lisans Kabul Presedürleri ve Kayıt Prosedürleri bölümünü ziyaret ediniz.

Daha fazla bilgi için lütfen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ile irtibata geçiniz.

İletişim:

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kampüs, BorYolu, Niğde, TÜRKİYE

Tel: 0 388 225 21 48 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting

Faks: 0 388 225 23 85

E-posta: erasmus@ohu.edu.tr

Web: http://www.ohu.edu.tr/uluslararasi/index.php

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilere yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece yeni eğilimlere ve sistemlere kolayca uyum sağlanması ve uyarlanması mümkün olacaktır. Program öncelikli olarak Türk Türk dili ve edebiyatını anlama ve tanıma husununda en az bir uzmanlık alanında uzmanlaşma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ve “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:

•ISCED Eğitim Alan Kodu: 22 – Beşeri Bilimler

•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 6, Categorisi (Profili): 64, Alt Categorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 22 – Beşeri Bilimler

•Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi

Eğitim Öğretim Metodları

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu kullanmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün, hedeflediği program öğrenme çıktılarına ulaşmak için, programın tümünde kullandığı eğitim-öğretim yöntemleri “program öğrenme çıktıları” kısmında, programdaki bir dersle ilgili yöntemler ise “ders tanıtım ve uygulama bilgileri” kısmında yer almaktadır.

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler
Grup Çalışması
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Seminer
Uygulama
Yerinde Uygulama
Mesleki Faaliyet
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Alan Çalışması
Rapor Yazma
Örneklerle Birlikte Mezunların Mesleki Profilleri

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler özel okul ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi, KPSS sınavlarında başarı göstermeleri ve eğitim formasyonuna sahip olmaları halinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çeşitli okullarda kadrolu öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı, Devlet Arşivleri, Genel Kurmay Arşivi (ATESE) ve Türk Dil Kurumu'nda uzman ve uzman yardımcısı olarak çalışabilen mezun öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlı olarak çeşitli üniversitelerde akademik kariyer de yapmaktadırlar.

Yeterlilik Ölçütleri & Yönetmelikler

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

Akademik İlerleme Olanakları

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilir. Lisanüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir.

SınavYönetmelikleri, Değerlendirmeve Not Sistemi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir

Ara Sınav
Final Sınavı
Telafi Sınavı
Kısa Sınav
Ödev Değerlendirme
Tez Sunma
Sınavlar:

Öğrencilerin, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi etkinliklerle ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Dönem içi faaliyetlerin değerlendirilmesi, yönetmelikle belirlenen lisans programlarındaki bütün dersler için zorunlu değerlendirme yöntemleri olarak en az sayıda ara sınav ve bir ödev içerir.

Programlar, eğitim amaç ve hedeflerini sağlamak amacıyla program ve ders düzeyinde sonuçların başarısını ölçmedeki ihtiyaca bağlı olarak dönem içi faaliyetlerde daha fazla değerlendirme yönteminin tanımlanması için teşvik edilmektedir. Her ders için kullanılan değerlendirme yöntemlerinin niteliği ve sayısı, dönem sonu notuna olan katkıları ile birlikteders açıklamaları bölümlerinde "Ölçme ve Değerlendirme" başlığı altında verilmiştir. Bu düzenlemeler her dönem başında, önceden ilan edilir ve web sitesinde ders tanımları bölümleri yayınlanır.

Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, ödev değerlendirmesi, kısa sınavlar, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Dönem sonu notunun belirlenmesinde dönem içi faaliyetlerininkatkısı en fazla % 40 olabilir ve final sınavının katkısı Yönetmelikle belirlenen tüm lisans programlarındaki tüm dersler için en az % 40 ve en fazla % 60 olur.

Bir ara sınav, ödev veya final sınavı gerektirmeyen dersler, ilgili bölümlerin yönetimleri tarafından belirlenir ve bu dersler için belirli değerlendirme ve not verme yöntemleri yukarıda anlatılan kanallar yoluyla duyurulur. Bu tür faaliyetlerin değerlendirilmesi Senato tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda yapılır ve Başarılı ya da Başarısız olarak değerlendirilir.

Değerlendirme:

Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalarve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır vedönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

Detaylı bilgi için “Not Değerlendirme” bölümünü ziyaret ediniz.

Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:

ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak
4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak gerekir
Detaylı bilgi için "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

ÖğretimTürü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Lisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.
Son Güncelleme Tarihi:20.01.2020